07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı

SRC 4 Sınav Tarihleri 2014, SRC 4 Başvuru Başlangıç Tarihleri 2014, SRC 4 Eğitimin Tamamlanması Gereken Tarih 2014, SRC 4 Sınav Harcı Yatırma Son Tarihleri 201407 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı

07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Başvuru Başlangıç Tarihi
01 Ekim 2013
07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Başvuru Bitiş Tarihi
01 Kasım 2013
07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Eğitimin Tamamlanması Gereken Tarih
25 Ekim 2013
07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Harcı Yatırma Son Tarihi
08 Kasım 2013
07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Tarihi
07 Aralık 2013
  • Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
  • Sınav müracaatları adayın eğitim aldığı yetkili eğitim merkezi tarafından veya adayın kendi e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru Hizmetini kullanarak yapabilir.
  • Kendilerine ait resmi taranmamış adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
  • Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlık evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.
  • Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak olan kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim merkezinin aracılığıyla müracaatta bulunabilecektir.
  • Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.
  • Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava alınmayacaktır.
  • Adaylar Sınav Giriş Belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta yolu ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
  • Adaylar sınava geliken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlere sınava alınmayacaktır.
  • Sınav ücreti hiç bir şekilde iade edilmeyecektir.