07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı

SRC 4 Sınav Tarihleri 2014, SRC 4 Başvuru Başlangıç Tarihleri 2014, SRC 4 Eğitimin Tamamlanması Gereken Tarih 2014, SRC 4 Sınav Harcı Yatırma Son Tarihleri 201407 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı

07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Başvuru Başlangıç Tarihi
01 Ekim 2013
07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Başvuru Bitiş Tarihi
01 Kasım 2013
07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Eğitimin Tamamlanması Gereken Tarih
25 Ekim 2013
07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Harcı Yatırma Son Tarihi
08 Kasım 2013
07 Aralık 2013 SRC 4 Sınavı Tarihi
07 Aralık 2013
  • Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
  • Sınav müracaatları adayın eğitim aldığı yetkili eğitim merkezi tarafından veya adayın kendi e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru Hizmetini kullanarak yapabilir.
  • Kendilerine ait resmi taranmamış adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
  • Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlık evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.
  • Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak olan kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim merkezinin aracılığıyla müracaatta bulunabilecektir.
  • Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.
  • Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava alınmayacaktır.
  • Adaylar Sınav Giriş Belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta yolu ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
  • Adaylar sınava geliken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlere sınava alınmayacaktır.
  • Sınav ücreti hiç bir şekilde iade edilmeyecektir.


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
22 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
Maltepe
3500 TL   3000 TL
25 Ağustos 2014
05 Eylül 2014
Florya
3500 TL   3000 TL
25 Ağustos 2014
08 Eylül 2014
İzmir
3500 TL
01 Eylül 2014
15 Eylül 2014
Maltepe
3500 TL   2690 TL