17 Eylül 2011 SRC 5 Sınav Soruları ve Cevapları

17 Eylül 2011 SRC 5 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 17 Eylül 2011 SRC 5 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 17 Eylül 2011    
 2. Turuncu renkli tabelanın üst yarısında bulunan numaralar ne anlama gelir?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 3. İkaz levhasının üst yarısındaki numaralar'dan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 4. ADR mevzuatında geçen Kryo - kabı nedir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC5 17 Eylül 2011    
 5. Tehlikeli madde araçlarının kasalarında kullanılabilecek ışıklandırma aletlerinin özellikleri ne olmalıdır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 18 Şubat 2012    
 6. Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi ambalaj grubuna
  ayrılmaz?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 4 19 March 2011    
 7. ADR’ye göre yön okları ne anlama gelmektedir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 18 Şubat 2012    
 8. Aşağıdaki refakat evraklarının hangisinde taşınan tehlikeli maddelerin tanımı
  sınıflandırmaları okunabilir?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 9. Aşağıdaki tehlike işareti ne anlama gelmektedir ?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 10. Aşağıdaki belirtilen ekipman donanımlardan hangisi her bir araç personeli için
  taşıma ünitesi içinde bulundurulmalıdır?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 11. ”Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli madde taşıması yapmaktadır.”
  Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC 5 04 Haziran 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 24 Aralık 2011    
 12. Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC 5 04 Haziran 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC5 2011-06-04     SRC4 24 Mart 2012     SRC5 24 Aralık 2011     SRC5 2011-06-04     SRC 5 28 Temmuz 2013     SRC4 28 Eylül 2013    
 13. Dökme tehlikeli maddeler taşımasında kullanılan turuncu renkli levhanın
  yarısındaki (Ör.2714) rakamı ne anlama gelmektedir?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 14. Dökme tehlikeli maddeler taşımasında kullanılan turuncu renkli levhanın alt yarısındaki (Ör.2714) sayısı ne anlama gelmektedir?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 15. Aşağıdaki işaret hangi tür tehlikeyi belirtmektedir?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC 4 19 March 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC 3 19 Mart 2011    
 16. Aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi tehlike sınıfına aittir ?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 17. UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II ( D / E ) maddesinden hangi tehlike kaynaklanır?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC5 17 Eylül 2011    
 18. Turuncu ikaz levhalarının tank konteynıra takılmasından kim sorumludur?
  Konusu : 10-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 19. ADR'ye göre aşağıdaki belgelerden hangisi bir refakat evrakıdır?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 24 Aralık 2011    
 20. Şiddetli kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin 50 m’ye düştüğü bir yolda tanımlama
  zorunluluğu olan bir aracın sürücüsü aşağıdaküeıden hangisini yapmalıdır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 21. Aşağıdaki tehlike işaretlerinin tehlike özelliklerinden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 22. İşaretlenmek zorunda olan tehlikeli atık taşınmasında, hangi durumda, ikaz
  levhasının açılmasından vazgeçilebilir ?
  Konusu : 13-Atıklar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 23. ADR’ye göre paketlerin işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 19 Mart 2011    
 24. ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 04 June 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 19 Mart 2011     ODY 4 04 June 2011     SRC 5 18 Şubat 2012     ÜDY 3 17 Eylül 2011     SRC5 08 Aralık 2012     SRC 5 10 Mart 2013    
 25. Hangi tehlikeli madde sınıflarında birlikte yükleme yasağı vardır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 04 Haziran 2011     SRC5 2011-06-04     SRC5 2011-06-04     SRC5 17 Eylül 2011     SRC 3 19 Mart 2011    
 26. Çevre ısısı 15 °C olan bir ortamda 3. sınıfa ait yanıcı bir sıvı naklediliyor.
  Aşağıda sıralanan sıvılardan hangisi yanıcı buharlar oluşturur?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 27. Brandalı (örtülü) bir araçta hacim kapasitesi 3000 lt'den az bir tank konteyner
  nakledilmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 28. Aşağıdakilerden hangisi sınıf 4.3 maddelerinin (Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar
  açığa çıkartan maddelerinin) taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken
  hususlardan biridir?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 29. Her bir taşıma ünitesinde, taşıma ünitesinin motorunda ya da sürücü kabininde
  meydana gelebilecek herhangi bir yangın söndürmeye elverişli asgari kaç kilogramlık
  yangın söndürücünün bulundurulması zorunludur?
  Konusu : 12-Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 30. Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 19 Mart 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 08 Aralık 2012    
 31. Güzergah planının (örneğin: tünel geçişleri) belirlenmesinden kim sorumludur?
  Konusu : 10-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 32. Hangi tehlikeli maddedin ADR’ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik)'tir ?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 33. Dış Ambalaj nedir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 34. Tehlikeli yük nakliyelerinde kaç adet ayaklı uyarı levhası bulundurulması
  zorunludur?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 08 Aralık 2012    
 35. Ambalajı ıslaklığa karşı duyarlı olan tehlikeli maddelerin taşınması sırasında nelere dikkat edilmelidir?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC5 17 Eylül 2011    
 36. Dökme yük olarak nakledilen tehlikeli mallarda dikkat edilmesi gereken
  husus nedir?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 18 Şubat 2012    
 37. ADR mevzuatına göre bir IBC'nin maksimum hacim kapasitesi ne kadar olmalıdır?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 04 Haziran 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 2011-06-04     SRC5 2011-06-04    
 38. Hangi refakat evrakı üzerinde, taşınan tehlikeli yüklerden doğabilecek tehlikeler
  açıklanmıştır?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 39. Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken
  önlemlerdendir?
  Konusu : 10-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 28 Temmuz 2013    
 40. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakileıden
  hangisidir?
  Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011