17 Eylül 2011 SRC 5 Sınav Soruları ve Cevapları

17 Eylül 2011 SRC 5 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 17 Eylül 2011 SRC 5 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 19 Mart 2011     SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 17 Eylül 2011    
 2. Turuncu renkli tabelanın üst yarısında bulunan numaralar ne anlama gelir?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 3. İkaz levhasının üst yansındaki numaralar'dan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır?
  Konusu : Tanker-Taşıtların Harekeleri-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 4. ADR mevzuatında geçen Kryo - kabı nedir?
  Konusu : Ambalaj-Taşıma-Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 5. Tehlikeli madde araçlarının kasalarında kullanılabilecek ışıklandırma aletlerinin özellikleri ne olmalıdır?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 19 Mart 2011     SRC 5 18 February 2012    
 6. Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi ambalaj grubuna
  ayrılmaz?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 4 19 March 2011    
 7. ADR’ye göre yön okları ne anlama gelmektedir?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 18 February 2012    
 8. Aşağıdaki refakat evraklarının hangisinde taşınan tehlikeli maddelerin tanımı
  sınıflandırmaları okunabilir?
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 9. Aşağıdaki tehlike işareti ne anlama gelmektedir ?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 10. Aşağıdaki belirtilen ekipman donanımlardan hangisi her bir araç personeli için
  taşıma ünitesi içinde bulundurulmalıdır?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 11. ”Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli madde taşıması yapmaktadır.”
  Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 December 2010     SRC5 04 Haziran 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 24 Aralık 2011    
 12. Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC5 04 Haziran 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC5 2011-06-04     SRC4 24 Mart 2012     SRC5 24 Aralık 2011     SRC5 2011-06-04     SRC 5 28 Temmuz 2013     SRC4 28 Eylül 2013    
 13. Dökme tehlikeli maddeler taşımasında kullanılan turuncu renkli levhanın
  yarısındaki (Ör.2714) rakamı ne anlama gelmektedir?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 14. Dökme tehlikeli maddeler taşımasında kullanılan turuncu renkli levhanın alt yarısındaki (Ör.2714) sayısı ne anlama gelmektedir?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 15. Aşağıdaki işaret hangi tür tehlikeyi belirtmektedir?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 December 2010     SRC 4 19 March 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC 3 19 March 2011    
 16. Aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi tehlike sınıfına aittir ?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 17. UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II ( D / E ) maddesinden hangi tehlike kaynaklanır?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 December 2010     SRC5 17 Eylül 2011    
 18. Turuncu ikaz levhalarının tank konteynıra takılmasından kim sorumludur?
  Konusu : Şoförün Sorumlulukları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 19. ADR'ye göre aşağıdaki belgelerden hangisi bir refakat evrakıdır?
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 24 Aralık 2011    
 20. Şiddetli kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin 50 m’ye düştüğü bir yolda tanımlama
  zorunluluğu olan bü aracın sürücüsü aşağıdaküeıden hangisini yapmalıdır?
  Konusu : Emniyet Bilinci
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 21. Aşağıdaki tehlike işaretlerinin tehlike özelliklerinden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 22. İşaretlenmek zorunda olan tehlikeli atık taşınmasında, hangi durumda, ikaz
  levhasının açılmasından vazgeçilebilir ?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 23. ADR’ye göre paketlerin işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 19 Mart 2011    
 24. ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 04 June 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 19 Mart 2011     ODY 4 04 June 2011     SRC 5 18 February 2012     ÜDY 3 17 September 2011     SRC5 08 Aralık 2012     SRC5 10 Mart 2013    
 25. Hangi tehlikeli madde sınıflarında birlikte yükleme yasağı vardır?
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 04 Haziran 2011     SRC5 2011-06-04     SRC5 2011-06-04     SRC5 17 Eylül 2011     SRC 3 19 March 2011    
 26. Çevre ısısı 15 °C olan bir ortamda 3. sınıfa ait yanıcı bir sıvı naklediliyor.
  Aşağıda sıralanan sıvılardan hangisi yanıcı buharlar oluşturur?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 27. Brandalı (örtülü) bir araçta hacim kapasitesi 3000 lt'den az bir tank konteyner
  nakledilmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 28. Aşağıdakilerden hangisi sınıf 4.3 maddelerinin (Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar
  açığa çıkartan maddelerinin) taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken
  hususlardan biridir?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 29. Her bir taşıma ünitesinde, taşıma ünitesinin motorunda ya da sürücü kabininde
  meydana gelebilecek herhangi bir yangın söndürmeye elverişli asgari kaç kilogramlık
  yangın söndürücünün bulundurulması zorunludur?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 30. Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 19 Mart 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 08 Aralık 2012    
 31. Güzergah planının (örneğin: tünel geçişleri) belirlenmesinden kim sorumludur?
  Konusu : Görev-Sorumluluk ve Yaptırımlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 32. Hangi tehlikeli maddedin ADR’ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik)'tir ?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 33. Dış Ambalaj nedir?
  Konusu : Ambalaj-Taşıma-Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 34. Tehlikeli yük nakliyelerinde kaç adet ayaklı uyarı levhası bulundurulması
  zorunludur?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 08 Aralık 2012    
 35. Ambalajı ıslaklığa karşı duyarlı olan tehlikeli maddelerin taşınması sırasında nelere dikkat edilmelidir?
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 December 2010     SRC5 17 Eylül 2011    
 36. Dökme yük olarak nakledilen tehlikeli mallarda dikkat edilmesi gereken
  husus nedir?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 18 February 2012    
 37. ADR mevzuatına göre bir IBC'nin maksimum hacim kapasitesi ne kadar olmalıdır?
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 04 Haziran 2011     SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 2011-06-04     SRC5 2011-06-04    
 38. Hangi refakat evrakı üzerinde, taşınan tehlikeli yüklerden doğabilecek tehlikeler
  açıklanmıştır?
  Konusu : Kaza ve Acil Durumlardaki Önlemler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    
 39. Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken
  önlemlerdendir?
  Konusu : Kaza ve Acil Durumlardaki Önlemler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 28 Temmuz 2013    
 40. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakileıden
  hangisidir?
  Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 17 Eylül 2011    


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
19 Nisan 2014
21 Nisan 2014
MALTEPE
250 TL   150 TL
18 Nisan 2014
03 Mayıs 2014
MALTEPE
1090 TL
18 Nisan 2014
04 Mayıs 2014
FLORYA
1090 TL
18 Nisan 2014
10 Mayıs 2014
MALTEPE
1890 TL   1590 TL
18 Nisan 2014
11 Mayıs 2014
FLORYA
1890 TL   1590 TL
18 Nisan 2014
11 Mayıs 2014
MALTEPE
3090 TL   2690 TL