30 Haziran 2012 SRC 5 Sınav Soruları ve Cevapları

30 Haziran 2012 SRC 5 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 30 Haziran 2012 SRC 5 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Elementlerden oluşan, toplama borularla birbirine bağlanmış ve sürekli olarak bir taşıma birimine sabitlenmiş taşıt hangisidir?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 2. Gazların tehlike özelliğine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi yanlıştır?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 3. Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  Konusu : Ambalaj-Taşıma-Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 4. Aşağıdaki maddelerden hangisi Sınıf 8 kapsamındadır?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 19 Mart 2011     SRC5 2011-03-19    
 5. Aşağıdaki araçların hangisinde tehlikeli madde taşıması yapılması durumunda ikaz levhaları üzerinde numara bulunması gerekmez ?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 6. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012    
 7. Tehlikeli madde taşımacılığında, araç personelinin yanında bulundurması gereken kişisel koruma teçhizatlarından hangileri tehlikeli madde sınıflarıyla doğru eşleştirilmemiştir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 8. ADR'nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 9. ADR’ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 10. ADR’ye göre, aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi epitel dokuya - deri ya da mukozoya - temas halinde, kimyasal zarar veren ya da sızma nedeniyle taşımacılıkta mallara zarar verici ya da yok edici etki yapan maddeleri içerir?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 11. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 12. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 December 2010     SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 13. ADR’ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY3 24 Aralık 2011     SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 24 Aralık 2011    
 14. ADR’ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?
  Konusu : Kaza ve Acil Durumlardaki Önlemler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 15. Tehlikeli madde içeren aşağıdaki ambalajlardan hangisi taşıma işleminden hariç bırakılmıştır?
  Konusu : Ambalaj-Taşıma-Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 24 Aralık 2011    
 16. Aşağıdakilerden hangisi parça mal taşımacılığında kullanılmaz
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 17. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?
  Konusu : Kaza ve Acil Durumlardaki Önlemler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 December 2010     SRC 4 19 March 2011     SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 18. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri araçların dolum ve boşaltımı sırasında aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?
  Konusu : Şoförün Sorumlulukları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 19. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.Bu maddenin esas tehlikesi nedir?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 04 Haziran 2011     SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 20. Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar kaça ayrılır?
  Konusu : Güvenlik Tedbirleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 21. Bir araçta birlikte yükleme yasağı neye bağlıdır?
  Konusu : Karışık Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 22. Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırının üzerine çıkması veya paketlerin emniyetle taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  Konusu : Ambalaj-Taşıma-Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 23. Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
  Konusu : Görev-Sorumluluk ve Yaptırımlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 24 Aralık 2011     SRC5 08 Aralık 2012    
 24. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir ?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 25. Aşağıdakilerden hangisi dökme yükleri taşıma kurallarından birisi değildir?
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 26. EX/II ve EX/III tipi araçlar aşağıdakilerden hangisini taşımak için imal edilmiştir?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 27. Patlayıcı maddelerin taşınmasında kullanılacak tehlike sınıf levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Patlayıcıların Özel Tehlikeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 28. ”Yön belirleme okları” aşağıdaki ambalajlardan hangisine yapıştırılmaz?
  Konusu : Ambalaj-Taşıma-Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 29. İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk edebilir?
  Konusu : Şoförün Sorumlulukları
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 December 2010     SRC5 30 Haziran 2012    
 30. Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 19 Mart 2011     SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 17 Eylül 2011    
 31. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC5 19 Mart 2011     SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 04 Haziran 2011     SRC5 10 Mart 2013     SRC 4 07 December 2013    
 32. Tehlikeli madde taşımacılığında “hareket kontrolü” ne anlama gelmektedir
  Konusu : Güvenlik Tedbirleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 2011-06-04    
 33. Aşağıdaki tehlike tanımlama numaraları ile açıklama eşleşmelerinde hangisi yanlıştır?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 19 Mart 2011     SRC5 30 Haziran 2012    
 34. Tünel sınırlama kodu “B5000C” olarak verilen bir taşımada taşınan patlayıcı madde miktarı 5000 kg. dan az ise bu araç aşağıda belirtilen tünellerden hangisinden geçiş yapabilir?
  Konusu : Tüneller
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 35. Patlayıcı madde taşıyan araç ve yük, araç hareket halinde iken hangi sıklıkla düzenli olarak kontrol edilmelidir?
  Konusu : Patlayıcıların Özel Tehlikeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 36. Aşağıdakilerden hangisi LPG’ nin özelliğidir ?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 37. Taşınan tehlikeli madde ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin taşıma evrakında bulunmasına gerek yoktur ?
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 38. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
  Konusu : Güvenlik Tedbirleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 39. Aşağıdakilerden hangisi su ile temas halinde yanıcı gazlar çıkaran maddelerin sınıf etiketidir.
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    
 40. ADR uygunluk belgesi düzenlenen araçlar hangi sürelerde teknik muayeneye tabi tutulurlar?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 30 Haziran 2012    


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
19 Nisan 2014
21 Nisan 2014
MALTEPE
250 TL   150 TL
18 Nisan 2014
03 Mayıs 2014
MALTEPE
1090 TL
18 Nisan 2014
04 Mayıs 2014
FLORYA
1090 TL
18 Nisan 2014
10 Mayıs 2014
MALTEPE
1890 TL   1590 TL
18 Nisan 2014
11 Mayıs 2014
FLORYA
1890 TL   1590 TL
18 Nisan 2014
11 Mayıs 2014
MALTEPE
3090 TL   2690 TL