30 Haziran 2012 SRC 5 Sınav Soruları ve Cevapları

30 Haziran 2012 SRC 5 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 30 Haziran 2012 SRC 5 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Elementlerden oluşan, toplama borularla birbirine bağlanmış ve sürekli olarak bir taşıma birimine sabitlenmiş taşıt hangisidir?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 2. Gazların tehlike özelliğine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi yanlıştır?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 3. Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 4. Aşağıdaki maddelerden hangisi Sınıf 8 kapsamındadır?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC 5 19 Mart 2011     SRC5 2011-03-19    
 5. Aşağıdaki araçların hangisinde tehlikeli madde taşıması yapılması durumunda ikaz levhaları üzerinde numara bulunması gerekmez ?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 6. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012    
 7. Tehlikeli madde taşımacılığında, araç personelinin yanında bulundurması gereken kişisel koruma teçhizatlarından hangileri tehlikeli madde sınıflarıyla doğru eşleştirilmemiştir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 8. ADR'nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 9. ADR’ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 10. ADR’ye göre, aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi epitel dokuya - deri ya da mukozoya - temas halinde, kimyasal zarar veren ya da sızma nedeniyle taşımacılıkta mallara zarar verici ya da yok edici etki yapan maddeleri içerir?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 11. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 12. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 13. ADR’ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY3 24 Aralık 2011     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 24 Aralık 2011    
 14. ADR’ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?
  Konusu : 12-Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 15. Tehlikeli madde içeren aşağıdaki ambalajlardan hangisi taşıma işleminden hariç bırakılmıştır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 24 Aralık 2011    
 16. Aşağıdakilerden hangisi parça mal taşımacılığında kullanılmaz
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 17. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?
  Konusu : 12-Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC 4 19 March 2011     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 18. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri araçların dolum ve boşaltımı sırasında aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 19. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.Bu maddenin esas tehlikesi nedir?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 04 Haziran 2011     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 20. Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar kaça ayrılır?
  Konusu : 12-Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 21. Bir araçta birlikte yükleme yasağı neye bağlıdır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 22. Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırının üzerine çıkması veya paketlerin emniyetle taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 23. Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 24 Aralık 2011     SRC5 08 Aralık 2012    
 24. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir ?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC 5 28 Temmuz 2013     SRC 5 28 Eylül 2013    
 25. Aşağıdakilerden hangisi dökme yükleri taşıma kurallarından birisi değildir?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 26. EX/II ve EX/III tipi araçlar aşağıdakilerden hangisini taşımak için imal edilmiştir?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 27. Patlayıcı maddelerin taşınmasında kullanılacak tehlike sınıf levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 28. ”Yön belirleme okları” aşağıdaki ambalajlardan hangisine yapıştırılmaz?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 29. İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk edebilir?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC 5 30 Haziran 2012    
 30. Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 17 Eylül 2011    
 31. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC 5 04 Haziran 2011     SRC 5 10 Mart 2013     SRC 4 07 December 2013    
 32. Tehlikeli madde taşımacılığında "hareket kontrolü" ne anlama gelmektedir?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 04 Haziran 2011     SRC5 2011-06-04     SRC 5 30 Haziran 2012    
 33. Aşağıdaki tehlike tanımlama numaraları ile açıklama eşleşmelerinde hangisi yanlıştır?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 30 Haziran 2012    
 34. Tünel sınırlama kodu “B5000C” olarak verilen bir taşımada taşınan patlayıcı madde miktarı 5000 kg. dan az ise bu araç aşağıda belirtilen tünellerden hangisinden geçiş yapabilir?
  Konusu : 7-ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 35. Patlayıcı madde taşıyan araç ve yük, araç hareket halinde iken hangi sıklıkla düzenli olarak kontrol edilmelidir?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012    
 36. Aşağıdakilerden hangisi LPG’ nin özelliğidir ?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 37. Taşınan tehlikeli madde ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin taşıma evrakında bulunmasına gerek yoktur ?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 38. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012     SRC5 08 Aralık 2012     SRC 5 28 Eylül 2013    
 39. Aşağıdakilerden hangisi su ile temas halinde yanıcı gazlar çıkaran maddelerin sınıf etiketidir.
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012    
 40. ADR uygunluk belgesi düzenlenen araçlar hangi sürelerde teknik muayeneye tabi tutulurlar?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 30 Haziran 2012