29 Eylül 2012 ODY 4 Sınav Soruları ve Cevapları

29 Eylül 2012 ODY 4 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 29 Eylül 2012 ODY 4 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler?
  Konusu : Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY 2 09 Haziran 2013    
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim
  aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç
  gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına
  ulaştırmakla yükümlüdürler?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012    
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY 3 24 December 2011     ÜDY3 25 Aralık 2010     ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY4 2010-12-25     ODY4 19 Mart 2011     ÜDY4 25 Aralık 2010     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY 4 19 March 2011     SRC2 24 Aralık 2011     ÜDY 1 19 Mart 2011     ODY1 17 Eylül 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY1 19 Mart 2011     ODY2 19 Mart 2011     ODY1 25 Aralık 2010     ODY2 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ODY3 25 Aralık 2010     ÜDY1 2010-12-25     ÜDY1 25 Aralık 2010     ÜDY 2 17 September 2011     ODY 3 29 September 2012     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012     ODY 4 09 June 2013     ÜDY 4 28 Eylül 2013    
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 24 Mart 2012     SRC 3 25 September 2010     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 4 28 Eylül 2013    
 5. Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?
  Konusu : Anayasa
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ODY1 25 Eylül 2010     ODY2 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 3 07 Aralık 2013    
 6. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
  Konusu : Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY 3 24 December 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 25 Eylül 2010     ÜDY4 2010-12-25     ODY4 19 Mart 2011     ODY3 25 Aralık 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ÜDY4 25 Aralık 2010     ÜDY1 25 Aralık 2010     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ODY2 25 Eylül 2010     ODY1 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ODY1 17 Eylül 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY 4 19 March 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY1 19 Mart 2011     ODY2 19 Mart 2011     ODY 2 24 March 2012     ODY1 25 Aralık 2010     ODY2 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ÜDY 3 25 September 2010     ÜDY 1 19 Mart 2011     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY 1 10 March 2013     ODY 3 10 March 2013     ÜDY 1 28 September 2013     ÜDY 2 28 September 2013    
 7. Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı
  taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, kaç yıl içinde yargı yoluna
  başvurulmadığı takdirde düşer?
  Konusu : Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 29 September 2012     ODY 3 29 September 2012     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ÜDY 3 09 June 2013     ODY 3 07 Aralık 2013    
 8. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki vergilerden hangisi için "pişmanlık hükümleri"
  uygulanmaz?
  Konusu : Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar : ODY 4 29 September 2012     ODY 1 28 September 2013    
 9. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku açısından vergi borcunu sona erdiren nedenlerden değildir?
  Konusu : Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ÜDY1 24 Mart 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY 2 09 Haziran 2013     ODY 3 09 Haziran 2013    
 10. Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

  Konusu : İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar : ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ÜDY1 30 Haziran 2012     ODY1 25 Eylül 2010     ODY2 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ODY 3 30 June 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY 3 09 Haziran 2013     ÜDY 1 07 December 2013    
 11. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki
  belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve
  faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ODY 4 29 September 2012     SRC 4 29 September 2012    
 12. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahipleri, yurtiçi yerleşim
  merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da
  kullanabilirler?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012    
 13. Sigortanın hangi şartlarda yapıldığını ve sigortanın başladığını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ODY 4 29 September 2012    
 14. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?
  Konusu : Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar : ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 2010-12-25     ODY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 4 28 Eylül 2013    
 15. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?
  Konusu : Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY4 2010-09-25     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 25 Eylül 2010     SRC4 24 Mart 2012     ODY3 25 Aralık 2010     ODY3 24 Mart 2012     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY 4 19 March 2011     SRC3 24 Aralık 2011     ÜDY 1 25 September 2010     ODY1 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     SRC 3 29 Eylül 2012     ÜDY4 08 Aralık 2012     ODY 3 08 December 2012     ÜDY 1 29 September 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     ODY 3 28 September 2013     ODY 1 07 Aralık 2013    
 16. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan bir vergi türüdür?
  Konusu : Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ODY1 25 Eylül 2010     ODY2 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ODY 4 29 September 2012    
 17. İşletmenin kısa vadeli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ODY2 25 Eylül 2010     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 2 10 March 2013     ÜDY 1 10 March 2013     ODY 1 28 September 2013     ODY 4 28 Eylül 2013    
 18. işletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 24 December 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ODY 4 29 September 2012     ODY 3 09 Haziran 2013    
 19. Kâr payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
  Konusu : Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 04 Haziran 2011     ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY 3 04 June 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ODY 4 29 September 2012    
 20. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?
  Konusu : İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY 3 19 March 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 4 19 March 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY 1 19 Mart 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY1 19 Mart 2011     ODY 2 24 March 2012     ODY4 24 Mart 2012     ÜDY2 24 Mart 2012     ÜDY2 04 Haziran 2011     ÜDY 3 29 September 2012     ODY4 08 Aralık 2012     ODY 1 08 December 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ÜDY 3 09 June 2013     ODY 1 28 September 2013     ODY 4 28 Eylül 2013     ÜDY 1 28 September 2013     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY 1 29 September 2012    
 21. İşletmeler açısından finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 2010-12-25     ODY4 19 Mart 2011     ÜDY4 25 Aralık 2010     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY 1 19 Mart 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY2 19 Mart 2011     ODY2 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ODY 4 29 September 2012    
 22. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?
  Konusu : Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 25 Eylül 2010     ÜDY 3 24 Mart 2012     ODY2 24 Aralık 2011     ODY 1 24 March 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY 2 09 Haziran 2013     ÜDY 4 28 Eylül 2013     ODY 4 07 Aralık 2013    
 23. Bilançonun işletmenin varlıklarını gösteren bölümüne ne denir?
  Konusu : Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 24 Aralık 2011     ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY2 24 Aralık 2011     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 1 09 June 2013    
 24. Türk Ticaret Kanununa göre, taşıma senedi kaç nüsha olarak düzenlenir?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012    
 25. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır ?
  Konusu : Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 2010-12-25     ODY4 19 Mart 2011     ÜDY4 25 Aralık 2010     ODY3 24 Mart 2012     ÜDY 4 19 March 2011     SRC3 30 Haziran 2012     ODY 4 25 December 2010     ODY 4 29 September 2012     SRC 3 08 December 2012     ODY 4 07 Aralık 2013    
 26. Vergi Usul Kanunu’na göre, tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?
  Konusu : Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar : ODY1 24 Aralık 2011     ODY 4 30 June 2012     ODY2 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY 1 09 Haziran 2013     ODY 2 09 Haziran 2013    
 27. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?
  Konusu : Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY 3 24 December 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ÜDY4 2010-12-25     ODY3 2010-09-25     ODY4 19 Mart 2011     ÜDY 3 25 September 2010     ÜDY4 25 Aralık 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ODY1 25 Eylül 2010     ODY2 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ODY2 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012    
 28. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?
  Konusu : Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY3 25 Aralık 2010     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY4 2010-12-25     ODY 4 04 June 2011     ODY4 19 Mart 2011     ÜDY4 25 Aralık 2010     ODY1 24 Aralık 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ÜDY 4 19 March 2011     ODY 3 30 June 2012     ÜDY2 24 Mart 2012     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY2 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY 2 08 Aralık 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012     ÜDY 1 28 September 2013    
 29. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 24 December 2011     ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY 3 04 June 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012    
 30. Ürünün hasar görmemesi, bozuImaması, sağlıklı olarak korunması ve tüketiciyle iletişim kurulması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?
  Konusu : Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ÜDY 3 25 September 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ODY 4 29 September 2012    
 31. Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  Konusu : Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar : ODY 1 30 Haziran 2012     ODY 4 29 September 2012    
 32. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından değildir?
  Konusu : Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 04 Haziran 2011     ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY 3 04 June 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY2 10 Mart 2013     ODY 4 09 June 2013    
 33. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY 3 24 December 2011     ÜDY 3 04 Haziran 2011     ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY 3 04 June 2011     ÜDY 3 24 December 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY1 24 Mart 2012     ÜDY2 24 Mart 2012     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ÜDY 3 29 September 2012     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012    
 34. iş Kanununa göre "gece dönemi" en çok kaç saat sürer?
  Konusu : İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY 3 24 Mart 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ÜDY 1 09 June 2013     ODY 2 28 September 2013     ÜDY 2 28 September 2013    
 35. Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?
  Konusu : Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar : ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY1 2010-12-25     ÜDY1 25 Aralık 2010     ODY1 17 Eylül 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY2 24 Mart 2012     ODY 4 29 September 2012    
 36. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan değildir?
  Konusu : İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     ÜDY 3 25 September 2010     ODY2 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY 4 07 Aralık 2013     ÜDY 2 28 September 2013    
 37. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
  Konusu : Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 24 December 2011     ÜDY 3 04 Haziran 2011     ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY 3 04 June 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ÜDY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     SRC 4 29 September 2012     SRC 2 29 Eylül 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012    
 38. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?
  Konusu : Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ÜDY4 25 Eylül 2010     SRC1 24 Mart 2012     ODY1 25 Eylül 2010     ODY2 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     SRC2 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     ÜDY 4 24 Mart 2012     ODY 4 29 September 2012    
 39. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     SRC 4 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012    
 40. Aşağıdakilerden hangisi operasyon lojistiği kapsamındadır?
  Konusu : Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 24 Mart 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 4 07 Aralık 2013    
 41. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY 3 24 December 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY4 2010-09-25     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY 4 19 March 2011     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY3 2010-09-25     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC4 24 Mart 2012     ODY3 25 Aralık 2010     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     SRC4 30 Haziran 2012     ÜDY 1 17 September 2011     SRC4 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY1 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ÜDY4 24 Aralık 2011     ÜDY1 2010-12-25     SRC2 24 Mart 2012     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     SRC 3 29 Eylül 2012    
 42. Sabit sıcaklık gerektiren ve eşya taşımacılığında kullanılan konteyner tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY 4 30 June 2012     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ODY 4 09 June 2013    
 43. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan Kryo kabı aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 24 Mart 2012     ÜDY 4 24 Mart 2012     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012    
 44. Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 04 Haziran 2011     ODY 3 04 June 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     ODY4 19 Mart 2011     SRC 5 04 Haziran 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC5 2011-06-04     ODY 4 29 September 2012    
 45. Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?
  Çıktığı Sınavlar : ODY3 19 Mart 2011     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY4 2010-12-25     ÜDY4 25 Aralık 2010     ÜDY 3 24 Mart 2012     ODY3 24 Mart 2012     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY 4 19 March 2011     ÜDY 1 19 Mart 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY1 19 Mart 2011     ODY2 19 Mart 2011     ÜDY1 25 Aralık 2010     ODY 2 24 March 2012     ÜDY2 24 Mart 2012     ODY2 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ÜDY 3 29 September 2012     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012     ÜDY 2 09 Haziran 2013    
 46. Yeni oluşan büyük bir dış kanamada kazazedeye yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 04 June 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ODY 1 09 Haziran 2013     ODY 3 09 Haziran 2013    
 47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
  Konusu : Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ODY 3 04 June 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     ODY1 17 Eylül 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY 4 30 June 2012     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 2 08 December 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ÜDY 2 09 Haziran 2013     ÜDY 1 09 June 2013     ODY 2 28 September 2013     ÜDY 2 07 Aralık 2013    
 48. Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
  Konusu : Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ODY4 2011-06-04     ODY 4 04 June 2011     ODY1 17 Eylül 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 4 29 September 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012     ÜDY 2 29 September 2012    
 49. Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC1 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 4 29 September 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 2 28 Eylül 2013    
 50. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 24 Aralık 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY 4 04 June 2011     SRC1 17 Eylül 2011     ODY 3 30 June 2012     ODY1 17 Eylül 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY 2 17 September 2011     SRC1 24 Aralık 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     ÜDY 3 04 Haziran 2011     ODY 3 04 June 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC 3 17 September 2011     SRC2 17 Eylül 2011     ÜDY 3 29 September 2012     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ÜDY 1 28 September 2013    


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
22 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
Maltepe
3500 TL   3000 TL
25 Ağustos 2014
05 Eylül 2014
Florya
3500 TL   3000 TL
25 Ağustos 2014
08 Eylül 2014
İzmir
3500 TL
01 Eylül 2014
15 Eylül 2014
Maltepe
3500 TL   2690 TL