08 Aralık 2012 SRC 2 Sınav Soruları ve Cevapları

08 Aralık 2012 SRC 2 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 08 Aralık 2012 SRC 2 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?
  Konusu : Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY1 30 Haziran 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     ÜDY 2 29 September 2012    
 2. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013    
 3. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012    
 4. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 10 Mart 2013    
 5. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 30 Haziran 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 2 09 Haziran 2013    
 6. Silindir bloğunun görevi nedir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    
 7. "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 10 Mart 2013     ÜDY3 10 Mart 2013     ÜDY 4 10 March 2013     SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     ÜDY 3 07 Aralık 2013     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 3 07 December 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 8. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC4 10 Mart 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 4 07 December 2013    
 9. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC4 28 Eylül 2013    
 10. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 07 December 2013    
 11. Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012    
 12. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC4 28 Eylül 2013    
 13. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 04 Haziran 2011     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC4 30 Haziran 2012     SRC4 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 1 09 June 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 14. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC4 28 Eylül 2013    
 15. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 08 December 2012    
 16. "D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ............... ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler."

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012    
 17. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012    
 18. Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 04 Haziran 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC 4 29 September 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 28 Eylül 2013    
 19. Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Aralık 2011     SRC2 24 Aralık 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC 4 29 September 2012     SRC 2 08 Aralık 2012    
 20. Tünel görüşü nedir?
  Konusu : Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ODY 1 24 March 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 4 07 December 2013    
 21. İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     SRC 4 19 March 2011     SRC3 30 Haziran 2012     SRC 3 19 Mart 2011     SRC1 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 2 28 Eylül 2013    
 22. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 23. Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012    
 24. Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 07 December 2013    
 25. Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC3 24 Aralık 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 09 Haziran 2013    
 26. Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 27. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
  Çıktığı Sınavlar : ODY 4 30 June 2012     SRC1 30 Haziran 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012    
 28. Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC4 25 Aralık 2010     SRC 2 08 Aralık 2012    
 29. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir ?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 04 Haziran 2011     SRC4 04 Haziran 2011     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC 2 08 Aralık 2012    
 30. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 24 Aralık 2011     SRC2 24 Mart 2012     ÜDY 2 24 Aralık 2011     SRC4 24 Mart 2012     ODY 1 24 March 2012     SRC 2 08 Aralık 2012    
 31. Aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden değildir?
  Konusu : Turizm Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 25 September 2010     SRC 2 08 Aralık 2012    
 32. Turizm taşımacılığında “Tur” un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Konusu : Turizm Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012    
 33. Tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012    
 34. Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY1 19 Mart 2011     ODY2 19 Mart 2011     ODY 2 24 March 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     ODY2 29 Eylül 2012     SRC 2 09 Haziran 2013    
 35. Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan
  her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
  tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ODY 1 09 Haziran 2013     ODY 2 09 Haziran 2013     ÜDY 1 28 September 2013    
 36. "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse ....................."

  Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     ODY 1 29 September 2012    
 37. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012    
 38. Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC1 24 Aralık 2011     SRC2 24 Aralık 2011     SRC 2 08 Aralık 2012     ODY 2 08 Aralık 2012     ÜDY 2 08 December 2012     SRC1 10 Mart 2013     ODY 2 28 September 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 39. Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC1 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 4 29 September 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 2 28 Eylül 2013    
 40. Tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012    
 41. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC2 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY1 24 Aralık 2011     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 2 28 Eylül 2013    
 42. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 24 December 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ODY 2 30 June 2012     ÜDY 3 29 September 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012    
 43. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    
 44. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

  .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin

  konulması zorunludur."Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC1 30 Haziran 2012     SRC 2 19 Mart 2011     SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012    
 45. Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012    
 46. Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    
 47. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen
  verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012    
 48. I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek,
  II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.
  III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek.
  IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.
  Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 30 Haziran 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 1 28 Eylül 2013    
 49. Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 1 28 Eylül 2013    
 50. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012