10 Mart 2013 SRC 2 Sınav Soruları ve Cevapları

10 Mart 2013 SRC 2 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 10 Mart 2013 SRC 2 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan neyi ifade eder?
  85
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 2. Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 3. Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsler ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamazlar?
  Konusu : Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY2 30 Haziran 2012     ÜDY 2 19 March 2011     SRC2 10 Mart 2013     ODY 2 07 Aralık 2013     ÜDY 2 28 September 2013    
 5. Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013     ÜDY 2 10 March 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 8. AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 9. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 10. "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 10 Mart 2013     ÜDY3 10 Mart 2013     ÜDY 4 10 March 2013     SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     ÜDY 3 07 Aralık 2013     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 3 07 December 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 11. Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013     SRC 3 07 December 2013    
 12. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
  Konusu : İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC 4 07 December 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 13. Aşağıdakilerden hangisi Empati için gerekli değildir?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 14. Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 15. Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 19 Mart 2011     SRC4 25 Aralık 2010     SRC 4 19 March 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC 3 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     SRC 1 29 September 2012     SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 16. Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 17. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013     SRC 4 07 December 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 18. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 19. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 20. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 21. Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 22. Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 23. Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC 4 07 December 2013    
 24. Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi
  yapılamaz?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 30 Haziran 2012     SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC 2 28 Eylül 2013     SRC 4 07 December 2013     ÜDY 2 28 September 2013    
 25. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     ODY 1 10 March 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 26. Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 27. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 17 Eylül 2011     SRC 4 29 September 2012     SRC 2 29 Eylül 2012     ÜDY 1 29 September 2012     SRC 1 29 September 2012     SRC4 10 Mart 2013     ODY2 10 Mart 2013     SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013     ODY 1 07 Aralık 2013     ODY 3 07 Aralık 2013     SRC 4 07 December 2013     ODY 4 07 Aralık 2013     ODY 2 07 Aralık 2013     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 3 07 December 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 28. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
  Konusu : Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
  Konusu : Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013     SRC 4 09 Haziran 2013     ÜDY 2 28 September 2013    
 31. Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC2 10 Mart 2013    
 32. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?
  Konusu : Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 33. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013    
 35. Kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 1 07 Aralık 2013     ÜDY 1 28 September 2013    
 37. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 08 Aralık 2012     SRC 4 25 September 2010     SRC 2 30 June 2012     SRC 2 25 September 2010     SRC 3 25 September 2010     ODY 1 10 March 2013     SRC2 10 Mart 2013     ÜDY 2 10 March 2013     ÜDY 1 10 March 2013     ÜDY 4 07 Aralık 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 38. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     ODY 1 30 Haziran 2012     SRC4 25 Aralık 2010     SRC3 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 1 29 September 2012     SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     ÜDY 2 10 March 2013    
 39. Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 40. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 41. Ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY1 25 Aralık 2010     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY 1 19 Mart 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY1 19 Mart 2011     SRC2 10 Mart 2013     ODY 2 09 Haziran 2013    
 42. D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en
  az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?
  Konusu : Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ODY2 25 Aralık 2010     ODY2 2010-12-25     ODY 1 08 December 2012     ODY 1 29 September 2012     SRC2 10 Mart 2013    
 43. 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?
  Konusu : Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ODY1 19 Mart 2011     ODY2 29 Eylül 2012     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013    
 44. Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 17 Eylül 2011     SRC2 17 Eylül 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 19 Mart 2011     ODY 1 30 Haziran 2012     SRC1 24 Aralık 2011     SRC2 24 Aralık 2011     ÜDY2 24 Mart 2012     SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 1 29 September 2012     SRC2 10 Mart 2013     ÜDY 2 10 March 2013     ODY 1 09 Haziran 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    
 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     ÜDY 1 17 September 2011     SRC 1 29 September 2012     SRC2 10 Mart 2013    
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 48. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013    
 49. Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?
  Konusu : Turizm Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 17 Eylül 2011     SRC2 17 Eylül 2011     SRC2 10 Mart 2013    
 50. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?
  Konusu : Turizm Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013    


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
25 Ağustos 2014
05 Eylül 2014
Florya
3500 TL   3000 TL
25 Ağustos 2014
08 Eylül 2014
İzmir
3500 TL
01 Eylül 2014
15 Eylül 2014
Maltepe
3500 TL   2690 TL