09 Haziran 2013 SRC 3 Sınav Soruları ve Cevapları

09 Haziran 2013 SRC 3 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 09 Haziran 2013 SRC 3 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 30 Haziran 2012     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 2. Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki amalardan lıangisi meydana gelir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 30 June 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    
 3. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 30 Haziran 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 4. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013    
 5. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre ,11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 19 Mart 2011     SRC 4 19 March 2011     SRC 3 19 Mart 2011     SRC1 19 Mart 2011     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 3 07 December 2013    
 6. Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az
  kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 29 Eylül 2012     ODY4 08 Aralık 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 7. AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 3 09 June 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     ÜDY 4 09 June 2013     ODY 3 28 September 2013     ODY 4 28 Eylül 2013     ÜDY 1 28 September 2013     ODY 4 07 Aralık 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 8. Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) na göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 4 07 December 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 9. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 29 September 2012     SRC 3 29 Eylül 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 10. Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için
  kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli
  olarak sapma ne olarak adlandırılır?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 25 September 2010     SRC1 25 Eylül 2010     SRC 2 25 September 2010     SRC 3 25 September 2010     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 11. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 04 Haziran 2011     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC4 30 Haziran 2012     SRC4 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 1 09 June 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 12. Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 30 June 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 3 07 December 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 13. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 14. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?
  Konusu : Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 1 10 March 2013     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013    
 15. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 16. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013    
 17. Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 4 07 December 2013    
 18. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     SRC 4 19 March 2011     SRC1 30 Haziran 2012     SRC 2 30 June 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC4 30 Haziran 2012     SRC 3 19 Mart 2011     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 4 07 December 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 19. Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?( Bu soru hatalı itiraza açık)
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC 3 29 Eylül 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 20. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 30 Haziran 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC4 30 Haziran 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 21. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 22. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     ODY 1 24 March 2012     ODY 2 24 March 2012     ODY4 24 Mart 2012     ÜDY 4 24 Mart 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 1 09 June 2013     ÜDY 4 09 June 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 23. Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 25 Eylül 2010     SRC 2 25 September 2010     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 24. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 30 June 2012     SRC1 30 Haziran 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     ÜDY 1 09 June 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     ODY 1 28 September 2013     ODY 2 28 September 2013     ODY 4 28 Eylül 2013     ÜDY 1 28 September 2013    
 25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebidir?
  Konusu : Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 4 10 March 2013     ÜDY 2 10 March 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013     ODY 1 09 Haziran 2013     ODY 2 09 Haziran 2013    
 27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013    
 29. Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle
  belirlenmemiş ise geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 04 Haziran 2011     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013    
 30. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Azami Genişlik Azami yükseklik
  Konusu : Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 24 Aralık 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ÜDY 1 17 September 2011     SRC2 24 Aralık 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     SRC 3 09 Haziran 2013    
 31. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 19 March 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC3 30 Haziran 2012     SRC 3 19 Mart 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013    
 32. Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 24 Aralık 2011     SRC1 24 Mart 2012     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC1 19 Mart 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC2 24 Aralık 2011     SRC3 24 Aralık 2011     ÜDY 1 19 Mart 2011     SRC1 30 Haziran 2012     SRC 3 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     SRC1 25 Eylül 2010     SRC 2 25 September 2010     SRC4 04 Haziran 2011     SRC 4 19 March 2011     ÜDY 2 19 March 2011     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 3 29 Eylül 2012     ÜDY 1 29 September 2012     SRC 1 29 September 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    
 33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 10 Mart 2013     SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 1 07 Aralık 2013     ÜDY 1 28 September 2013    
 34. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?
  Konusu : Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY4 2010-09-25     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 25 Eylül 2010     SRC4 24 Mart 2012     ODY3 25 Aralık 2010     ODY3 24 Mart 2012     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY 4 19 March 2011     SRC3 24 Aralık 2011     ÜDY 1 25 September 2010     ODY1 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ODY 3 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     SRC 3 29 Eylül 2012     ÜDY4 08 Aralık 2012     ODY 3 08 December 2012     ÜDY 1 29 September 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     ODY 3 28 September 2013     ODY 1 07 Aralık 2013    
 35. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013    
 36. Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY4 2010-09-25     ODY3 2010-09-25     ODY3 25 Aralık 2010     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ODY3 24 Mart 2012     ODY4 24 Mart 2012     SRC 3 09 Haziran 2013    
 37. Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) kaç yıl süreyle geçerlidir?
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013    
 38. TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
  Konusu : TIR Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY3 2010-12-25     SRC3 24 Mart 2012     SRC 3 29 Eylül 2012     SRC 3 09 Haziran 2013    
 39. Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli madde ve nesnelerin sınıf numarasıdır ?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013    
 40. Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ ye göre bu ifadenin anlamı nedir ?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 08 Aralık 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013    
 41. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 2 09 Haziran 2013     ODY 1 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 42. Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIR'ların Türk gümrük bölgesinde güzergâh kat
  etme süresi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami kaç saattir
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 30 Haziran 2012     SRC 3 09 Haziran 2013    
 43. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 24 Mart 2012     SRC 3 25 September 2010     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 4 28 Eylül 2013    
 44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC 3 17 September 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC 3 19 Mart 2011     SRC1 25 Eylül 2010     SRC 3 25 September 2010     SRC1 19 Mart 2011     SRC 3 29 Eylül 2012     ÜDY 3 08 December 2012     ÜDY 1 08 December 2012     SRC 1 29 September 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     ODY 1 28 September 2013     ODY 3 28 September 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 45. İstiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?
  Konusu : Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 25 September 2010     SRC 3 09 Haziran 2013    
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 3 07 December 2013    
 47. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 25 September 2010     SRC1 25 Eylül 2010     SRC 2 25 September 2010     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 48. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 30 Haziran 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 49. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 10 March 2013     ODY 4 10 March 2013     ÜDY 2 10 March 2013     ÜDY 1 10 March 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 09 Haziran 2013     ODY 4 07 Aralık 2013    


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
28 Ağustos 2014
08 Eylül 2014
İzmir
3500 TL
29 Ağustos 2014
15 Eylül 2014
Maltepe
3500 TL   2690 TL