28 Eylül 2013 SRC 3 Sınav Soruları ve Cevapları

28 Eylül 2013 SRC 3 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 28 Eylül 2013 SRC 3 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan neyi ifade eder?15
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 28 Eylül 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 2. Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 30 Haziran 2012     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     SRC 2 07 Aralık 2013    
 3. "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 10 Mart 2013     ÜDY3 10 Mart 2013     ÜDY 4 10 March 2013     SRC3 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     SRC1 10 Mart 2013     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     ÜDY 3 07 Aralık 2013     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 3 07 December 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 4. Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne
  yapılır?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : ODY 4 30 June 2012     SRC 2 30 June 2012     SRC4 30 Haziran 2012     ODY 3 09 Haziran 2013     SRC4 28 Eylül 2013     ÜDY 3 28 September 2013     SRC 2 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     ÜDY 4 28 Eylül 2013    
 5. AETR’ye göre toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi en az kaç günlük sürede gerçekleşmelidir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 28 Eylül 2013    
 6. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 28 Eylül 2013    
 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 8. Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 9. Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 10. El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk
  körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan
  testlere ne isim verilir?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ODY2 17 Eylül 2011     ODY2 19 Mart 2011     ODY2 25 Aralık 2010     ÜDY1 2010-12-25     SRC 3 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 11. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi
  doğrudur?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 17 Eylül 2011     SRC2 17 Eylül 2011     SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC 3 28 Eylül 2013    
 12. Virajlara girildiğinde aracın hangi yöndeki tekerlekteki ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 30 Haziran 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 13. ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 08 December 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 14. Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 08 December 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 15. Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 16. Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 19 March 2011     SRC 3 19 Mart 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 17. "Türk plakalı bir araç Romanya'dan aldığı yükü Danimarka'ya taşımaktadır.”Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?
  Konusu : Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 18. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 28 Eylül 2013    
 19. AŞağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 28 Eylül 2013    
 20. Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     SRC4 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     SRC1 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC 2 30 June 2012     SRC4 30 Haziran 2012     SRC2 04 Haziran 2011     SRC 1 08 December 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 21. Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 19 March 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 22. Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin
  tamamlanması gerekir?
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 29 Eylül 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 23. TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 3 28 Eylül 2013     ODY 3 07 Aralık 2013    
 24. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?
  Konusu : Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 04 Haziran 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ÜDY 3 29 September 2012     ODY 3 29 September 2012     SRC 3 28 Eylül 2013     ODY 3 07 Aralık 2013    
 25. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
  Konusu : Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012     ODY 1 10 March 2013     ÜDY 3 09 June 2013     ÜDY 1 09 June 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     ODY 3 07 Aralık 2013     ÜDY 3 07 Aralık 2013    
 26. Aşagıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 30 Haziran 2012     SRC 2 30 June 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 27. Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 28. Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 28 Eylül 2013     ODY 4 28 Eylül 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     ÜDY 2 28 September 2013    
 29. Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 28 Eylül 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 30. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 28 Eylül 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 31. Tehlikeli madde paketi üzerinde "Paketleme Grubu III ” ifadesi ne anlama gelir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 08 Aralık 2012     ÜDY 4 10 March 2013     ODY 3 28 September 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 32. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 28 Eylül 2013     ÜDY 4 28 Eylül 2013    
 33. Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 30 Haziran 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 34. Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 35. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     ÜDY 1 09 June 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 36. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 30 Haziran 2012     ODY 1 09 Haziran 2013     ODY 2 09 Haziran 2013     SRC 2 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 37. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat
  nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat
  hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek
  istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 4 30 June 2012     ÜDY 1 09 June 2013     ODY 1 09 Haziran 2013     ÜDY 4 09 June 2013     ODY 2 28 September 2013     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 38. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     SRC 4 19 March 2011     SRC 3 19 Mart 2011     SRC 2 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 28 Eylül 2013    
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar : ODY 4 10 March 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     SRC 4 07 December 2013    
 41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıŞtırabilirler?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 28 Eylül 2013    
 42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim
  aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün
  içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla
  yükümlüdürler?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 4 29 September 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 43. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya içindüzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 28 Eylül 2013    
 44. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
  Konusu : Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ODY3 2010-09-25     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     SRC1 19 Mart 2011     ODY1 25 Eylül 2010     ODY2 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ODY 3 30 June 2012     ODY 4 30 June 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC1 30 Haziran 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 45. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 47. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın
  karşılaşmaları lıâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 30 Haziran 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 48. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçişönceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ODY 1 28 September 2013     ODY 3 28 September 2013     SRC4 28 Eylül 2013     ÜDY 3 28 September 2013     SRC 3 28 Eylül 2013     ÜDY 1 07 December 2013     ODY 3 07 Aralık 2013     ÜDY 1 28 September 2013    
 49. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre"Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir."

  Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 30 Haziran 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 1 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013    
 50. Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 30 Haziran 2012     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 3 28 Eylül 2013