24 Mart 2012 SRC 2 Sınav Soruları ve Cevapları

24 Mart 2012 SRC 2 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 24 Mart 2012 SRC 2 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Aralık 2011     SRC4 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     SRC1 30 Haziran 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC 3 07 December 2013    
 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012    
 3. Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC1 30 Haziran 2012     ÜDY2 24 Mart 2012     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 4. "Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar
  yetki belgeleri eki taşıt belgelerine " Karayolu Taşıma
  Yönetmeliği'ne göre, yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanmalıdır.
  Konusu : Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     ODY 2 24 March 2012     ODY 2 09 Haziran 2013    
 5. Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC2 10 Mart 2013    
 6. Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    
 7. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013    
 8. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

  .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin

  konulması zorunludur."Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC1 30 Haziran 2012     SRC 2 19 Mart 2011     SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012    
 9. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 19 Mart 2011     ÜDY 4 30 June 2012     SRC 4 19 March 2011     SRC 3 19 Mart 2011     SRC2 24 Mart 2012    
 10. Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012    
 11. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC4 28 Eylül 2013    
 12. Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 25 Aralık 2010     SRC 4 25 September 2010     SRC 2 25 September 2010     SRC1 25 Eylül 2010     SRC 2 07 Aralık 2013    
 13. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013    
 14. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC 4 25 September 2010     ÜDY1 24 Mart 2012     ÜDY 4 24 Mart 2012     SRC1 25 Eylül 2010     SRC 2 25 September 2010     SRC 3 25 September 2010    
 15. Otobüs ile sadece düzenli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesinden birini almak zorundadır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012    
 16. Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 17. I. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
  II. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal
  dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.
  III. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır
  IV. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012    
 18. Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?
  Konusu : Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 2010-09-25     ODY3 2010-09-25     SRC 4 17 September 2011     SRC2 24 Mart 2012     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     ODY1 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     SRC4 25 Aralık 2010     SRC4 04 Haziran 2011     SRC 3 17 September 2011     SRC2 17 Eylül 2011     ODY1 24 Aralık 2011    
 19. Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC3 24 Aralık 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 09 Haziran 2013    
 20. Haritalardaki mavi dikdörtgen üzerinde beyaz E harfi ve rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012    
 21. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına neden olur?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     ÜDY1 24 Mart 2012     SRC1 25 Eylül 2010     SRC 1 08 December 2012    
 22. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : ODY4 24 Aralık 2011     SRC2 24 Mart 2012     ÜDY 2 24 Aralık 2011     SRC4 24 Mart 2012     ODY 1 24 March 2012     SRC 2 08 Aralık 2012    
 23. Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     SRC 4 29 September 2012     SRC 3 29 Eylül 2012     SRC 2 28 Eylül 2013    
 24. Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC2 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011    
 25. Fren müşürü hangi sistemin bir parçasıdır?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012    
 26. Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Aralık 2011    
 27. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
  Konusu : Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC1 24 Aralık 2011     SRC 1 29 September 2012    
 28. Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012    
 29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 24 Aralık 2011     SRC4 04 Haziran 2011     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC4 24 Mart 2012     SRC2 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC1 30 Haziran 2012     SRC3 30 Haziran 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC2 24 Aralık 2011     ODY2 24 Aralık 2011     SRC 4 29 September 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 2 28 Eylül 2013    
 30. Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için uygun bir sol şerit kullanımıdır?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012    
 31. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 2 19 Mart 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     ODY1 25 Eylül 2010     SRC1 24 Aralık 2011     SRC2 24 Aralık 2011     ÜDY 1 25 September 2010     SRC1 30 Haziran 2012     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     SRC1 17 Eylül 2011     ÜDY1 2010-12-25     SRC2 24 Mart 2012     SRC2 17 Eylül 2011     ÜDY1 25 Aralık 2010     SRC1 19 Mart 2011     ODY 1 29 September 2012     SRC 1 29 September 2012     ODY 1 28 September 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 32. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012    
 33. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     ODY1 17 Eylül 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ODY2 29 Eylül 2012     SRC 1 28 Eylül 2013    
 34. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     ÜDY 3 24 Mart 2012     ODY2 24 Aralık 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ODY1 17 Eylül 2011     ODY4 24 Mart 2012    
 35. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC4 24 Mart 2012     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 2 29 September 2012     SRC4 28 Eylül 2013     ÜDY 4 28 Eylül 2013     ODY 2 07 Aralık 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 36. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012    
 37. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     ODY 1 30 Haziran 2012     SRC4 25 Aralık 2010     SRC3 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 1 29 September 2012     SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     ÜDY 2 10 March 2013    
 38. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi
  bulundurmak zorundadır?
  Konusu : Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 19 Mart 2011     ÜDY1 25 Aralık 2010     SRC2 04 Haziran 2011     SRC 2 30 June 2012     ODY1 25 Aralık 2010     ODY2 25 Aralık 2010     ÜDY1 2010-12-25     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ODY 2 24 March 2012     SRC2 24 Mart 2012    
 40. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?
  Konusu : Turizm Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012    
 41. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
  Konusu : Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 17 Eylül 2011     SRC2 17 Eylül 2011     SRC 3 17 September 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 3 07 December 2013    
 42. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevkedilmelidir?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 17 Eylül 2011     SRC2 17 Eylül 2011     SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC4 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012    
 43. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC3 04 Haziran 2011     SRC4 04 Haziran 2011     SRC 2 30 June 2012     SRC4 30 Haziran 2012     SRC2 04 Haziran 2011     SRC4 24 Mart 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 44. Hız sınırlarını % 10 -%30 (30 dahil) aşan sürücülere kaç ceza puanı verilir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC2 04 Haziran 2011    
 45. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC2 04 Haziran 2011    
 46. “Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde
  (çeki demiri) olması, bu halde saatte..............km den fazla , diğer hallerde.................km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC1 24 Aralık 2011     SRC2 24 Aralık 2011     SRC3 24 Aralık 2011     SRC4 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012    
 47. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ÜDY 3 24 December 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY4 2010-09-25     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY 4 19 March 2011     ÜDY4 25 Eylül 2010     ODY3 2010-09-25     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC4 24 Mart 2012     ODY3 25 Aralık 2010     ÜDY 3 25 September 2010     ODY3 25 Eylül 2010     SRC4 30 Haziran 2012     ÜDY 1 17 September 2011     SRC4 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY1 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ÜDY4 24 Aralık 2011     ÜDY1 2010-12-25     SRC2 24 Mart 2012     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY 4 29 September 2012     SRC 3 29 Eylül 2012    
 48. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 04 Haziran 2011     SRC 1 04 Haziran 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC4 30 Haziran 2012     SRC4 04 Haziran 2011     SRC2 04 Haziran 2011     SRC 3 08 December 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 1 09 June 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 49. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre ,11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 19 Mart 2011     SRC 4 19 March 2011     SRC 3 19 Mart 2011     SRC1 19 Mart 2011     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013     SRC 3 07 December 2013    
 50. Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 17 Eylül 2011     SRC2 17 Eylül 2011     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 19 Mart 2011     ODY 1 30 Haziran 2012     SRC1 24 Aralık 2011     SRC2 24 Aralık 2011     ÜDY2 24 Mart 2012     SRC1 19 Mart 2011     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 1 29 September 2012     SRC2 10 Mart 2013     ÜDY 2 10 March 2013     ODY 1 09 Haziran 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
28 Ağustos 2014
08 Eylül 2014
İzmir
3500 TL
29 Ağustos 2014
15 Eylül 2014
Maltepe
3500 TL   2690 TL