03 NİSAN 2021 TMGD - ADR SINAV ANALİZİ

03 NİSAN 2021 TMGD - ADR SINAV ANALİZİ

03 Nisan 2021 tarihinde yapılan TMGD – ADR Sınav Soruları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 12.04.2021 tarihinde TMKT’ nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular her sınavdan sonra olduğu gibi Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre hatalı soru tespit edilmiştir. Bunun dışında Bakanlık yapmış olduğu sınav sonuç duyurusunda A kitapçığındaki 35. soruyu (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 15. soruyu) maddi hatadan dolayı iptal etmiştir.

Bununla birlikte daha önce yapmadığımız bir şekilde sınav sorularının analizini de daha detaylı bir şekilde yapıp haberimizin devamında değerlendirmelerinize sunduk.

 

03 Nisan 2021 sınavında 40 sorunun içinde daha önceki sınavlarda olduğu gibi 7 adet tek doğrulu soru sorulmuştur. Daha önceki değerlendirmelerimizde de belirtiğimiz gibi ,bu tip zorlu bir sınavda tek doğrulu soruların en az 10 adet olarak sorulması sınav dengesini sağlamak için daha uygun olacaktır.

Bununla birlikte diğer sorular 5 öncüllü birden fazla doğrusu olabilen sorular olarak hazırlanmıştır. Öncüllü olan bu sorularda şık eleme yöntemi kullanıldığı zaman 2 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 4 tane sorunun, 3 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 24 sorunun ve 4 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 4 sorunun şık eleme yöntemi ile doğru cevabına ulaşılabilmektedir. Doğru eleme yöntemi kullanabilen aday zamana karşı önde ilerleyebilme fırsatını yakalayabilmektedir. Aksi halde tüm öncüller çözülmek istenirse sınav süresinin yeterli olmayacağı görülmektedir. Şık eleme yöntemi öncülün değerlendirilmesinde yüzde yüz emin olunduğunda fayda sağlamaktadır. Aksi halde yanlış eleme yaparak yanlış sonuca ulaşma riski de mevcuttur.

Bu sınava giren adaylar, 10 yakın Tablo B ye ve 100 yakın da Tablo A ya giderek soruyu değerlendirmek zorunda kalmıştır. Süresi içinde sınav sorularının çözülebilmesi konusunda sorun yaşayan adaylar içinde 100 kez Tablo A dan birden çok veri almak ve kontrol etmek baş döndürücü olabilmektedir. Bu durum Tablo A dan yanlış veri alınmasına ve adayın soruyu hatalı çözmesine sebep olabilmektedir. Özellikle sınavın ilk iki saatinden sonra fiziksel yorgunlukla birlikte dikkatin azalması bu riski arttırmaktadır. Aynı konu üzerine 5-10 farklı aynı tip soru sorup 40 soruluk bir sınav yapılmasından ziyade, adayın ADR ye hakimiyetini ölçen konuları kapsayan 2,5 saat içinde çözebileceği bir sınav hazırlamak uzman yetiştirmenin amacına daha uygun olacaktır.

Son olarak, sınavın zorluk derecesi  Bakanlığın son iki yıldır yaptığı sınavlarla eşdeğer olarak değerlendirilebilinir. Bu sınavda farklı olarak yasal mevzuattan da 1 tane soru sorulmuştur. Geçmiş sınavlarda sorulan konuların etrafında soruların olduğu 03 Nisan sınavı, diğer sınavlarda da olduğu gibi sadece  eleme yöntemini doğru kullanabilen ve ADR ye hakim olan adayların süresi içinde yetiştirebileceği bir sınav olarak hazırlanmıştır. Dolayısı ile bu tür sınavlarda başarılı olabilmek için iyi bir eğitimin alınmasının yanında ciddi sayıda soru çözmek önemini arttırmaktadır. Soru çözümünde hızlı olabilmek ise, sorunun hazırlandığı konudaki püf noktaları iyi bilmek ve soruyu çözerken bu püf noktalarına dikkat ederek çözmekten geçmektedir. Aksi halde soruları zamanı içinde yetiştirebilmek veya doğru şekilde cevaplandırabilmek mümkün olmayacaktır. Eğitim Kurumumuzun TMGD sınavları öncesinde yaptığı Sınav Kamplarında, püf noktaları ile soru çözümleri yapılarak adayın soruyu zamanı içinde doğru çözmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

İTİRAZA AÇIK SORULAR VE İTİRAZ SEBEPLERİ
(A KİTAPÇIK TÜRÜNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR)

Soru 11. Birlikte ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 2814 maddesi ile soğutucu olarak eklenmiş UN 1845 maddesi birlikte ambalajlanabilir.

II. 5 adet 3 kg’lık iç ambalajda bulunan UN 1331 maddesi ile 5 kg’lık 6 adet iç ambalajda bulunan 1486 maddesi 3H1 kodlu bir kombine ambalajla birlikte ambalajlanabilir.

III. Kapasitelerinin % 90’ına kadar doldurulmuş 0,5 l’lik 3 adet iç ambalajda bulunan UN 1647 maddesi ile 5 l’lik iki adet iç ambalajda bulunan UN 1287 maddesi bir kombine ambalajda birlikte ambalajlanabilir.

IV. 30 kg UN 0429 maddesi ile 30 kg UN 0197 maddesi bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir.

V. UN 0329 maddesi, % 0,1 oranında kalsiyum karbür içeren 6 kg’lık iç ambalajda bulunan UN 1403 maddesi ile kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir.

 

A. I ve II         B. I, II ve III         C. I, III ve V       D. II, III ve V      E. III ve V

 

ÇÖZÜMÜ

ı- MP5 e göre ambalajlanabilir. DOĞRU

II- UN 1331 MP 12 talimatı ve UN 1486 için MP10 talimatına göre birlikte ambalajlanabilir görünseler de; ADR 4.1.10.1 karışıl ambalajlama yapılabilmesi için de birbiriyle tehlikeli bir şekilde tepkimeye girmemesi şartıyla birlikte ambalajlanır demektedir. UN 1331 paketleme talimatı P407 Özel Hüküm PP27 ye atanmıştır. PP27 ise 1 "UN No: 1331, kolay tutuşabilen kibritler, ayrı iç ambalajlara konulması gereken emniyet kibritleri veya Wax Vesta kibritleri DIŞINDA DİĞER TEHLİKELİ MALLARLA AYNI DIŞ AMBALAJ İÇİNE KONMAMLALIDIR". der. Dolayısı ile diğer tehlikeli maddelerle karışık ambalajlanmasının UN 1331 için tehlikeli tepkime yaratacağı düşünüldüğü için P407 - PP27 özel hükmü ile aynı dış ambalaj içine farklı tehlikeli maddelerle paketlenmesini yasaklamıştır. Dolayısı ile bu öncül yanlış olarak değerlendirilmelidir. YANLIŞ

III- MP17 ye göre ambalajlanamaz. YANLIŞ

IV- MP24 e göre en fazla 50 kg olarak ambalajlanabilir. YANLIŞ

V- MP21 e göre ambalajlanamaz. YANLIŞ 

Buna göre cevabın Sadece I olması gerekirken Bakanlık doğru cevabı A şıkkı  I ve II olarak açıklamıştır. Doğru cevabın olmadığı bu sorunun iptal edilerek adayların sonuçlarına doğru olarak yansıtılması gerekmektedir. 

 

 Soru 34.Aşağıdakilerden hangilerinin taşınması için emniyet planı hazırlanması gerekmektedir?

 1. Ambalajlı olarak 20 kg UN 0077 maddesinin taşınmasında.
 2. Tankta 2000 l UN 3343 maddesinin taşınmasında.
 3. Ambalajlı olarak 750 kg UN 3391 maddesinin taşınmasında.
 4. Tankta 4000 l UN 3419 maddesinin taşınmasında.
 5. Taşıma emniyet eşiği 10 olan Ge-68 radyonüklidinin taşınmasında.

 A. I ve III         B. II, III ve V        C. II ve V      D. III ve V       E. IV ve V

 

ÇÖZÜMÜ

 1. 1.10.4 e göre muaf
 2. UN 3343 Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıdır. 1.10.3 e göre Sınıf 3 (D) olan bir madde tankta taşındığında “0” miktarda taşıma yapıldığında emniyet planı hazırlanır olarak görünse de 1.10.3.1.2 tablosunda Tank sütunun da ( c ) üst notu yer almaktadır. ( c ) üst not  “ Bu sütunda belirtilen bir değer, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) veya (12) uyarınca, tanklarda taşıma için izin verilmişse geçerlidir. Bu sütundaki talimat, tanklarda taşınmasına izin verilmeyen maddeler ile ilgili değildir” demektedir.
  1. UN 3343 Tablo A da ne (10) ne de (12) sütunlarda tank ile taşımaya ilişkin talimat yer almamaktadır. Dolayısı ile tankta taşınamayan bir madde için bu şekilde bir kurgu oluşturmak ADR ye göre hatalıdır ve tehlikelidir. Bundan dolayı bu öncül için emniyet planı hazırlanır demek mümkün değildir. Soru kurgularının Tablo A ya uygun olarak yapılması gerekmektedir.
 3. Sınıf 4.2 PG I 1.10.3.1.2 ye göre ambalajlı taşımada gerek yok.
 4. Sınıf 8 PG II 1.10.3.1.2 de yok. Bu yüzden gereke yok.
 5. 1.10.3.1.3 e göre emniyet eşiği üstünde gerek var.

 II. öncülde kurgu hatası olduğu için sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.  

SINAV İTİRAZLARINI NASIL YAPILACAK

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş günü içinde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (Adres: Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/Ankara) yazılı olarak yapılacak olup, itiraz süresi 26.04.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Mail, CİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir.

Ayrıca, itiraz sonuçları genel değerlendirme usulü ile Genel Müdürlüğünün “www.uhdgm.gov.tr” adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire