08 Temmuz 2017 TMGD - IMDG RID Sınavında Hatalı Sorular Neler?

08 Temmuz 2017 TMGD - IMDG RID Sınavında Hatalı Sorular Neler?

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 08 Temmuz 2017 tarihinde yapmış olduğu IMDG RID – TMGD soruları geçtiğimiz günlerde TMKT’ nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan B kitapçığına göre hatalı sorular tespit edilmiştir. Bu soruların neden iptal edilmesi gerektiğini haberimizin devamında açıkladık.  Ayrıca TUGEM Facebook hesabımızdan kursiyerlerimize sınav itiraz duyurusu hakkındaki dilekçemizi de duyurduk.  Umarız bu sayede az puanla kaybeden IMDG – RID TMGD kursiyerlerine de fayda sağlarız ve başarı oranının tüm ülkede artmasına katkı sağlamış oluruz. Yakında referansları ile birlikte 08 Temmuz 2017 IMDG – RID TMGD sorularına ve cevaplarına TUGEM internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Aralık 2017 sınavına girecek olan tüm adaylara şimdiden başarılar dileriz. 

 

İTİRAZ EDİLEN SORULAR ve İTİRAZ SEBEPLERİ

 

IMDG – RID B KİTAPÇIĞININ 7. SORUSU:  Yukarıdaki ambalaj ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

 1. Bu ambalaj, 5 litrelik 25 adet cam iç ambalaj içinde PG III olan UN 1992 maddesini taşımak için uygundur.
 2. %40 hidrojen siyanür içeren UN 3294 maddesi, iç cam ambalajların tüm içeriği emmeye yetecek miktarda dolgu maddesine sahip olduğu metal kaplarda bu ambalajla taşınabilir.
 1. Bu ambalaj, 1 litrelik 15 adet cam iç ambalaj içinde GLİSALDEHİT maddesini taşımak için uygundur.
 2. Ambalaj türünü gösteren kodun sonuna gelen W harfi nedeniyle bu ambalaj, EPİKLOROHİDRİN maddesinin taşınmasında kombine ambalaj olarak kullanılamaz.
 3. I, II ve III B) I, II ve IV     C) I, II ve V                D) II, III ve V        E)  III, IV ve V

İTİRAZ:

 1. Ambalajın brüt ağırlığı 100 kg olduğu için 5 litre X 25 = 125 lt bürüt ağırlığı aşacağı için uygun değildir. YANLIŞ
 2. P 601 paketleme talimatına göre 4G için verilen miktarın üstünde brüt ağırlığa sahip bir onay kodunda bir ambalaj verilmiştir. Buna göre yanlış olmasının yanında soruda taşınan miktar belirtilmemiştir. 6.1.4.12 ye göre bir 4G ambalajının azami net kütlesi 400 kg olabileceği için UN 3294 P601 talimatında belirtilen bürüt ağırlığın üstünde olmadığı sürece bu ambalajda şıkta belirtildiği şekilde taşınabilecektir. DOĞRU
 1. UN 2622 PG II maddesinin sınırlı miktarı 1 litredir. Şıkta ilgili madde 1 litre iç ambalajda 15 adet şekilde bu kombine ambalaja konmak istenmektedir. Dış ambalaj ağırlığı 30 kg geçmediği için aslında bu taşıma 3.4 sınırlı miktar taşımasıdır. 3.4 e göre yapılan bu paketlemede bu onaya sahip ambalaj kullanılabilse de ambalajın işaretlemesi 3.4.7 ye göre yapılmalıdır. Bu ambalajın üzerinde tehlike etiketlerinin ve UN numarasının olmaması gerekir. Dolayısı ile IV şık da YANLIŞ.
 2. YANLIŞ.

Doğru cevap I,  IV ve V iken şıklar arasında doğru cevapların bir arada verildiği bir şık yoktur. Cevap anahtarı ise C şıkkı olarak doğru cevabı verdiği için soru hatalıdır.

 

IMDG – RID B KİTAPÇIĞININ 15. SORUSU:  Taşınacak madde, tam olarak bilinmeyen bir bileşime sahip bir atık ise aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 1. Atığın sadece çevreye zararlı özellikler taşıdığı biliniyorsa, UN No. 3077 veya 3082 altında ambalajlama grubu I’ e tahsis edilebilir.
 2. Atığın bir UN numarasına atanması oransız bir çaba veya maliyet ödemeden yapılamıyorsa (bazı tür atıklarda olduğu gibi), madde, çözelti veya karışım en yüksek tehlike gösteren bileşenin sınıfına yerleştirilir.
 3. Atığın bir UN numarasına veya ambalajlama grubuna ataması, yürürlükteki emniyet ve çevre yasaları gereğince talep edilen mevcut tüm teknik ve emniyet verileri dahil gönderenin atık hakkındaki bilgisine dayanarak yapılabilir.
 4. Taşıma evrakında evrakında uygun sevkiyat adının önünde “WASTE” (“ATIK”) kelimesinin bulundurulması yeterlidir.
 5. Bu atığın sınıflandırılması ile ilgili şüphe duyulması durumunda, atığın en düşük seviyede tehlikeye sahip olduğu düşünülür.
 6. I, II ve III I, III ve IV            C) II ve III        D. II ve IV               E. III ve V

 

İTİRAZ: Sorunun doğru cevapları B ve C maddelerinde verilmiştir. Öncülü olarak hazırlanmak istenen soruda I, II, III, IV ve V şeklinde öncüler hazırlanması gerekirken A, B, C, D ve E şeklinde hazırlanmış ve bu şekliyle tek doğrulu soru olarak adayın algılamasına ve sınavda bu hatanın adayın soruyu B veya C şeklinde işaretlemesine neden olmuş olabilir. Makamlarınız tarafından ise bu sorunun cevabı C) II ve III olarak verilmiştir. Bu basım hatası adayın soruyu hatalı cevaplamasına etki edebileceğinden dolayı sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.

 

IMDG – RID B KİTAPÇIĞININ 22. SORUSU: Çoklu elemanlı gaz konteynerleri (MEGC) ile ilgili hükümlerden hangileri doğrudur?

 1. MEGC elemanları sadece P200 paketleme talimatı hükümlerine göre periyodik olarak denetlenir.
 2. Sınıf 2.3 zehirli gazlar ancak, her bir elemanın bir izolasyon valfi ile donatıldığı MEGC’ lerde taşınır.
 1. LC50 değeri, 200 ml/m³’ e eşit veya daha az olan zehirli maddeler MEGC’ lerde taşınmazlar.
 2. UN 1072 maddesi MEGC’ ler ile taşınamaz
 3. I, II ve IV I, II ve V    C. II, III ve V            D. II, IV ve V                  E) III, IV ve V

 İTİRAZ:

 1. 2.4.2 ye göre YANLIŞ
 2. 2.4.5.4 (IMDG Türkçe kitabından basım hatası olarak 4.2.4.5.2 referansı olarak görülmektedir) e göre DOĞRU
 1. Bu özel hüküm P200 talimatının “z” özel hükmünde yer almaktadır. Genel bir hüküm değildir. Oysa soruda ve şık da herhangi bir UN numarası verilmediği için veriyi genel hükümlerde aramak gerekmektedir. P200 talimatında görüleceği gibi “z” özel hüküm her gaz için verilmemiştir. Bazı gazlarda verildiği için bu özel hüküm tüm gazlar için genel bir hüküm olarak kullanılması doğru olmayacağı için bu şık YANLIŞ.
 2. P200 talimatına göre DOĞRU

Makamlarınızın açıklamış olduğu cevap anahtarında doğru cevap “D” şıkkı II, IV ve V olarak verilmiştir. Bu açıklamalara göre doğru şıklar II ve V dir. Doğru cevabın şıklar arasında yer almamasından dolayı soru hatalıdır. İptal edilmesi gerekir.

 

IMDG – RID B KİTAPÇIĞININ 39. SORUSU: Ambalajlama hükümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 1. ISOPROPYL NITRATE maddesi, 400 lt kapasiteli dökme konteynerlerde taşınmasına izin verilmektedir.
 2. Un 1791, PG II maddesi için ambalajın havalandırılmalı olmasına gerek yoktur.
 1. UN 3107 maddesinin 3A1 kodlu ambalaj ile taşınırken en fazla 225 litreye kadar doldurulabilir.
 2. UN 1030 maddesini içeren ambalajın doluluk oranı 0,79’ dur.
 3. I, II ve IV II, IV ve V            C. III ve IV        D. III ve V        E. III, IV ve V

İTİRAZ:

 1. Bu maddenin UN numarası INDEX den UN 1222 bulunur. Tablo A da bu maddenin özel hükmünde 26 özel hükmü vardır. Bu özel hüküm “ büyük hacimlerde taşınırken potansiyel patlama ihtimali nedeniyle, bu maddenin taşınabilir tanklarda veya kapasitesi 450 lt’ yi geçen dökme konteynerlerde taşınmasına izin verilmemiştir” demektedir. İlgili şıkda ise 450 lt altında taşındığını belirttiği için bu şık DOĞRU
 2. P001 – PP10 talimatına göre havalandırılması gerektiği için YANLIŞ
 1. P520 talimatına göre küçük bidonlarda 60 lt olacağı için YANLIŞ
 2. P200 talimatına göre DOĞRU

Makamlarınızın açıklamış olduğu cevap anahtarında doğru cevap “D” şıkkı III ve V olarak verilmiştir. Bu açıklamalara göre doğru şıklar I, III ve V dir. Doğru cevabın şıklar arasında yer almamasından dolayı soru hatalıdır. İptal edilmesi gerekir.

 

IMDG – RID B KİTAPÇIĞININ 40. SORUSU: Gebze’ de bir kimyasal işletmede ilk kaynama noktası 30 C ve deriden zehirlilik değeri LD50 değeri 40 (mg/kg) olan bir civa bazlı pestisit madde üretilmektedir. Bu maddenin Derince Limanından Ravenna Limanına taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 1. T15 taşınabilir tank talimatına uygun bir portatif tank ile taşınabilir.
 2. Deniz kirletici bir üründür.
 1. Bu maddenin konulacağı taşınabilir tankta dip açıklığa izin verilir.
 2. 250 lt kapasiteli 1H1 ambalaj koduna sahip varil ile tek paket olarak taşınabilir.

İTİRAZ:  İlk madde 2.3.6 ya göre sınıf 3 PG I dir. İkinci madde  2.6.2.2.4.1 e göre sınıf 6.1 PG I dir. Bu karışımın ana tehlikesi 2.0.3.6 ya göre Sınıf 3 PG I bulunur ve maddenin UN numarası tespiti için Lahika A dan Sınıf 3 maddelerinden 6.1 ilave riske sahip civa bazlı pestisit tanımına uygun olan      UN 2778 CİVA BAZLI PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası <23 C atanır. Buna göre şıklar incelendiğinde

 1. Bu maddenin portatif tank talimatı T14 dür. 4.2.5.2.5 e göre T15 ile taşınamaz. YANLIŞ
 2. Sütun 4 de “P” ifadesi olduğu için DOĞRU
 1. 2.5.2.6 ya göre YANLIŞ
 2. Bu maddenin paketleme talimatı P001 dir. Bu talimata göre tek paket şeklinde 1H1 için PG I de azami kapasite 250 lt verilmiştir. Soruda da 250 litrede tek paket halinde taşınabilir dediği için DOĞRU

 

Makamlarınızın açıklamış olduğu cevap anahtarında doğru cevap “B” şıkkı II ve III olarak verilmiştir. Bu açıklamalara göre doğru şıklar II ve V dir. Doğru cevabın şıklar arasında yer almamasından dolayı soru hatalıdır. İptal edilmesi gerekir.

 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire