09 Aralık 2017 TMGD (IMDG-RID) Sınavında Kaç Tane Hatalı Soru Var?

09 Aralık 2017 TMGD (IMDG-RID) Sınavında Kaç Tane Hatalı Soru Var?

Not: TUGEM Eğitim Kurumları tarafından emek verilerek  yapılan bu çalışmamız sınavlara girip de  itiraz etmeyi planlayan kişiler için yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler 3. kişiler tarafından ancak ilgili sayfamız link verilerek paylaşılabilir. Aksi durumda bu bir emek hırsızlığı olacağı açıktır. Bu nedenle sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşımının sadece link verilerek yapılmasını ve bu şekilde yapılmayan paylaşımlarda gerekli uyarıyı yapmanızı rica ederiz. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 09 Aralık 2017 tarihinde yapmış olduğu TMGD (IMDG- RID) soruları geçtiğimiz günlerde TMKT’ nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre itiraz edilebilir hatalı sorular tespit edilmiştir. Bu soruların neden iptal edilmesi gerektiğini haberimizin devamında açıkladık.  Zamana karşı yarışılan her biri neredeyse detay içeren TMGD sınavlarında adaylara aşağıda belirtmiş olduğumuz hatalar içeren soruların sorulması adaya 2,5 puandan daha fazlasını kaybettirmektedir. Bundan dolayı TMGD sorularının yoruma açık olmayacak şekilde ve uzmanlık ölçen sorulardan oluşması amacına uygun olacaktır.

İTİRAZA AÇIK SORULAR ve İTİRAZ SEBEPLERİ

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 2. SORUSU: 

 5 litrelik 1500 adet plastik bidonlarda 7500 litre UN 1170 PG III maddesi ile net kütlesi 50 kg olan UN 0009 maddesi aynı trende birlikte taşınmak isteniyor. Bu taşımacılık için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 I. UN 1170 PG III taşıyan vagonların tampon başları ve UN 0009 taşıyan vagonların başları arasında en az 18 m olduğu durumda aynı trene yüklenebilirler

II. Bu vagonlar iki adet 2 akslı vagonla ayrılmalıdır.

III. Bu vagonlar 4 aksa sahip bir vagonla ayrılmalıdır.

IV. Bu yükler hiçbir şekilde aynı trende taşınamaz.

V. Bu vagonları koruyucu bir mesafeyle ayırmaya gerek yoktur.

A) I, II ve III             B. Sadece I ve II            C. Sadece II ve III              D. IV            E. V

Çözüm ve İtiraz

UN 1170 PG III maddesi 5 litrelik 1500 adet plastik bidonda toplamda 7500 litre şeklinde taşındığı belirtilmiştir. Bir dış ambalaja konulduğundan ve bu dış ambalajın brüt kilogramı hakkında bir bilgiden soruda bahsedilmediği için UN 1170 PG III maddesini sınırlı miktar muafiyetine tabi bir taşıma olarak almak 3.4.2 referansına göre doğru değildir. Sınırlı miktar muafiyetinden faydalanmak için öncelikle 3.4.1’ e göre RID Tablo A 7(a) da belirtilen miktarların üstünde iç ambalaj yapılmaması ilk şarttır. Bu şartı sağlayan iç ambalajlar ise 3.4.2 ye tabi bir şekilde “ tehlikeli mallar, yalnızca uygun dış ambalajlara yerleştirilmiş iç ambalajlar içinde ambalajlanacaktır. Bir ambalajın toplam brüt kütlesi 30 kilogramı aşmayacaktır” denmektedir. Dolayısı ile soruda UN 1170 PG III için dış ambalaj tanımlaması yapılmadığı için bu şekliyle bu maddeyi sınırlı miktar muafiyetine göre değerlendirmek doğru olmayacağı için soru RID 7.5.3 e göre çözülmelidir. Buna göre doğru cevap (A) şıkkı I, II ve III olmalıdır.

 

 IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 5. SORUSU: 

 Bindirmeli taşıma işlemiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

 I. Bir taşıma biriminde KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI TİP F maddesi taşıyan bir taşıma birimi bindirmeli taşıma şeklinde taşınabilir.

II. Bindirmeli taşımalarda taşınan araç şoför olmadan da taşınabilir.

III. 2800 litre kapasiteli tank konteyner bulunan örtülü aracı taşıyan vagona etiket, işaret veya turuncu plaka takılmalıdır.

IV. Tank içerisinde UN 1553 maddesinin taşındığı bir tehlikeli madde taşıması işleminin taşıma belgesinin doldurulmasında UN numarasından önce 66 rakamı gelmelidir

V. Ambalaj taşıyan bir treylerin, çekici biriminden ayrılması durumunda treylerin ön tarafına da turuncu şerit eklenmelidir.

 A) I, II ve III                 B. II, III ve IV                C. II, III ve V          D. Sadece II ve V          E. Sadece III ve V

Çözüm ve İtiraz:

I. 1.1.4.4.1 e göre Doğru

II. 1.1.4.4.1 e göre Doğru

III. Bindirmeli taşımada 2800 litre tank konteyner bulunan örtülü aracı taşıyan vagon ile ilgili işaret, levha ve turuncu plakalar 1.1.4.4.2 veya 1.1.4.4.4 e göre değerlendirilir. Her iki referans için tank konteyner için miktar sınırlaması yapılmamıştır. 1.1.4.4.2 de ADR’ ye göre işaretlenmiş bir aracı taşıyan vagonun işaretlenmesinden bahsedilmiştir. Soruda aracın ADR ye uygun işaretlenip işaretlenmediği hakkında bilgi verilmediği için buradan bir yargıya varmak mümkün olamaz. 1.1.4.4.4 ise karayolu taşıtını taşıyan vagona işaretleme yapılması için 1.1.4.4.2 uyarınca yerleştirilen levha, işaret veya turuncu plakaların vagonun dışından görülememesi durumunda vagonun her iki tarafına da yerleştirilmelidir demektedir. Bununla ilgili aracın örtülü olduğu belirtilmiştir. Konteyner üzerinde ki işaretlerin görülemediğine yorumlanabilir. Dolayısı ile bu şık da doğru olarak değerlendirilebilir. Adayın yorumlamasına imkan vermeyen netlikte soruların hazırlanması gerekmektedir.

IV. 1.1.4.4.5 e göre Doğru

V. 1.1.4.4.3 e göre turuncu renkli plaka eklenmelidir Yanlış.

Doğru sadece V olmalıdır. Ancak doğru cevabın yer aldığı bir şık olmadığı için soru iptal edilmelidir.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 6. SORUSU: 

Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisi sadece demiryolu ile taşınması yasak olan maddelerden biridir?

 I. UN 0021

II. UN 2186 HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI

III. Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenenlerden dışında duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar

IV. UN 3255 tert-BUTİL HİPOKLORİT

V. UN 3111 ORGANİK PEROKSİT TİP B, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ

 A) I, II ve III        B. I, II ve IV        C. II ve V        D. Sadece III ve V      E. III, IV ve V

Çözüm ve İtiraz

Şıklarda verilen tüm maddeler RID’e göre taşınması yasak olan maddelerdir. Bununla birlikte E şıkkında yer alan UN 3111 için 2.2.52.2 de sıcaklık kontrolü gerektiren aşağıdaki organik peroksitler, demiryolu ile taşımaya kabul edilmezler” demektedir. Sadece demiryolunda taşınmadıklarına ilişkin bir bilgi vermemektedir. IMDG Code ve RID kitapları ile girilen sınavda ilgili kitaplarda “sadece demiryolunda taşınması yasak” ifadesi yer alan bir referans olmadan kişilerin ADR ve DGR kitaplarında bu maddenin taşınıp taşınmadıklarını yorumlama şansları olamayacağı için sorunun iptal edilmesi gerekmektedir. Referansında açık belirtilmeyen ifadelerden soruların yapılması doğru değildir. Kısıtlı zamanda içinde detay barındıran 40 soruyu zamanı içinde yetiştirmeye çalışan aday, bu tip sorularda kesin ifade aramak için gereksiz yere zaman kaybına da girmektedir. Zamanı yetiştiremediği için bir çok soruyu çözemeyip kalanların ciddi bir yoğunlukta olduğu bu sınavda bu tip hataların yapılması adaya 2,5 puandan çok fazlasını kaybettirmektedir.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 10. SORUSU: 

 UN 1092 maddesinin kurtarma ambalajında taşınması halinde, aşağıda verilen bilgilerden hangisi taşıma evrakında doğru düzenlenmiştir?

 A) “663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 3, PG I, "SALVAGE PACKAGING" ("KURTARMA AMBALAJI")”

B) “"SALVAGE PACKAGING" ("KURTARMA AMBALAJI"), 663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 3, PG I”

C) “663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 6.1, PG I, "SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE" ("BASINÇLI KURTARMA KABI")

D) “"SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE" ("BASINÇLI KURTARMA KABI"), 663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 6.1 (3), PG I

E) “663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 6.1 (3), PG I, "SALVAGE PACKAGING" ("KURTARMA AMBALAJI")”

Çözüm ve İtiraz

RID 5.4.1.1.1 (j) maddesine göre taşıma evrakında tehlike tespit numarası 5.3.2.1  uyarınca bir işaretlemenin tarif edilmesi halinde UN numarasından önce belirtilmelidir. Tehlikeli tanımlama numarası aynı zamanda eğer bir veya aynı maddeyi içeren ambalajlardan meydana gelen tam yükleri 5.3.2.1 uyarınca işaretlenmiş ise de gösterilmelidir demektedir. Buna göre 5.3.2.1 uyarınca tehlike turuncu plakalar; “tank vagon, tüplü gaz vagonu, sökülebilir tankları olan vagon, tank konteyner, MEGC, portatif tank, dökme yük taşımaya yönelik vagon, dökme yük taşımaya yönelik küçük ve büyük konteyner, münhasır kullanım kapsamında taşınması gerekli kılınan tek bir UN numarasına sahip ambalajlanmış radyoaktif madde taşıyan vagonlar ve konteynerler” e takılmalıdır. Soruda verilen UN 1092 kurtarma ambalajında taşındığı için 5.3.2.1 e uygun bir taşıma değildir. Ayrıca bu taşımanın tam yük şeklinde yapıldığından da soruda bahsedilmemiştir. (RID 1.2 Tanımlar Tam Yük: tek bir gönderene ait, taşınması için bir vagon veya büyük bir konteynerin tamamı tahsis edilen ve tüm yükleme ve indirme işlemleri gönderen ve alıcı tarafının talimatlarına uygu olarak yapılan yük anlamına gelir). 5.4.1.1.5 referansına göre kurtarma ambalajında taşındığında UN numarasının önüne tehlike tespit numarası gelmelidir demediği için 5.4.1.1. ve 5.4.1.1.5 e göre bu sorunun doğru cevabı aşağıdaki gibi olmalıdır.

“UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 6.1 (3), PG I, "SALVAGE PACKAGING" ("KURTARMA AMBALAJI")”

 Şıklarda doğru cevap olmadığı için soru hatalıdır iptal edilmelidir.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 11. SORUSU: 

 UN 0281 maddesinin demiryoluyla taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) Ambalajlar uygun sevkiyat adını da taşımalıdır.

B) Ambalajlara çevreye zararlı madde etiketi takılır.

C) UN 2990 ile karışık yüklenebilir.

D) UN 0030 ile karışık yüklenebilir.

E) Vagonların dikkatli manevra yapmasına gerek yoktur.

Çözüm ve İtiraz

A) 5.2.1.5 e göre Doğru

B) Ambalajlara çevreye zararlı madde etiketi 5.2.1.8 referansına göre takılmalıdır. 5.2.1.8 referansına göre 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan maddelerin çevreye zararlı madde etiketi ile eişaretlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Soruda ise UN 0281’ in 2.2.9.1.10 kriterlerini karşıladığına dair bir bilgi verilmemektedir. 2.1.3.8 referansının yanlış yorumlanarak sorunun hatalı hazırlandığı görülmektedir.

 RID 2.1.3.8 orijinal İngilizce metni çevre için zararlı madde sınıflandırmasını aşağıdaki gibi açıklamıştır.
“ Substances of classes 1 to 6.2, 8 and 9, other than those assigned to UN Nos. 3077 and 3082, meeting the criteria of 2.2.9.1.10 are additionally to their hazards of classes 1 to 6.2, 8 and 9 considered to be environmentally hazardous substances. Other substances meeting the criteria of  other class, but those of 2.2.9.1.10 are to be assigned to UN Nos. 3077 and 3082 as appropriate”.

2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan Sınıf 1 ila 6.2, 8 ve 9 (UN 3077 ve UN 3082 ye atanmışlardan başka (Bu ifade sadece sınıf 9 için kullanılmıştır)) Sınıf 1 ila 6.2, 8 ve 9 tehlikelerine ilave olarak çevre için zararlı madde oldukları düşünülür. Diğer sınıfların kriterlerini karşılamayan ama 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan diğer maddeler uygun olarak UN 3077 ve UN 3082 ye atanır denmektedir.

Dolayısı ile soruda UN 281 için bu detaylar verilmediği için her sınıf 1 çevre için zararlıdır demek ciddi bir yanlış olacaktır. Bu yüzden bu şık Yanlış

C) 7.5.2.1 e göre Doğru

D) 7.5.2.2 ye göre Yanlış

E) Tablo A Sütun 5’ e göre Doğru

Tek doğrulu şekilde hazırlanmış Soruda hem B hem de D şıkları yanlış olduğu için soru iptal edilmelidir.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 12. SORUSU: 

 Mükerrer kullanılması planlanan 3A2T/Y1.5/150/99/NL/VL831 ambalajı için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 I. Ambalaj kompozit bir ambalajdır.

II. Ambalaj NL/VL831 işaretlerini kalıcı biçimde taşımalıdır.

III. Ambalajların testleri gerçekleştirilirken kullanılan test maddesi su olmalıdır.

IV. Sızdırmazlık testinde 0.2 bar hava basıncı uygulanması yeterlidir.

V. Ambalajdaki deliklerin çapı 7 cm’yi geçmemelidir.

A. I ve II        B. I ve V          C. Sadece II ve III          D. Sadece II, III ve IV        E. II, III, IV ve V

Çözüm ve İtiraz:

I. 6.1.4.4 e göre Yanlış

II. 6.1.3.5 e göre Doğru

III. 6.1.5.11 e göre Doğru

IV. 6.1.5.4.3 e göre 0,2 bar olmalı ama bu ambalaj aynı zamanda kurtarma ambalajı olduğu için 6.5.1.11 e göre 0,3 bar basınca uyması gerekmektedir. Barın neye göre seçileceği konusunda şüphe olmaktadır.

V. 6.1.4.4.3 e göre Yanlış

Sorunun doğru cevabı II ve III olmalıdır. Ancak doğru cevap II, III ve IV olarak verilmiştir.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 15. SORUSU: 

 Aşağıdaki taşımaların hangilerinde güvenlik planı yapılmak zorundadır?

 I. Uygun ambalajlara ambalajlanmış UN 0110 maddesinden 30 kg taşınmasında.

II. Uygun ambalajlara ambalajlanmış UN 1204 maddesinden 350 kg taşınmasında,

III. Uygun tank ile UN 2067 maddesinin 10.000 kg taşınmasında,

IV. Bölüm 3.2 Tablo A 2 nci Sütunda “BULAŞICI MADDE, YANIZCA HAYVANLARI ETKİLEYEN, (yalnız hayvansal malzemeler) ismi yazan UN 2900 maddesinden ambalajlı olarak 10 kg taşınması,

V. UN 1017 taşımış, tamamen boşaltılmış ve temizlenmemiş silindirlerin tekrar doluma gönderilmesi.

 A. I, II ve III         B. I ve V        C. Sadece II ve III          D. III, IV ve V        E. Sadece IV ve V

  

Çözüm ve İtiraz:

 I. UN 0110 1.4S dir. 1.10.3.1.2 ye göre Yanlış

II. UN 1204 Sınıf 3 D(duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcı) dir. 1.10.3.1.2 ye göre Doğru

III. UN 2067 Sınıf 5.1. Amonyum Nitrat Esaslı Gübredir. 1.10.3.1.2 ye göre Doğru

IV. 10.3.1.2 ye göre Doğru

V. UN 1017 Sınıf 2 TOC alt gruptur. RID 1.1.3.5 e göre boş temizlenmemiş maddeler herhangi bir zararı sıfırlanarak taşındığı zamanda RID koşullarına tabi olmadığı belirtilmektedir. Bu öncülde ise bu şekilde bilgi verilmemektedir. Bununla birlikte ADR 1.1.3.6.1 referansı RID’ de olmadığı için Taşıma kategorisi “0” olanların dışında taşıma kategorisine sahip boş temizlenmemiş ambalajların taşıma kategorisi “4” dür kuralı RID için uygulanamaz. Şık da miktar verilmediği için TK kapsamında taşınıp taşınmadığı da tespit edilmediği için 1.10.4 referansına göre Güvenlik Planı hazırlanmama koşulunu sağlayıp sağlamadığı tespit edilemeyeceği için 1.10.3.1.2 ye göre Güvenlik Planı düzenlenmelidir. Doğru

Doğru cevaplar II, III ve V dir. Doğru cevapların bir arada olduğu şık olmadığı için soru iptal edilmelidir.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 16. SORUSU: 

  % 0.5 Maleik anhidrit içeren parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş fitalik anhidrit maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 I. Söz konusu maddenin tehlike tanımlama numarası 80’dir.

II. Söz konusu madde L4BH tank koduna sahip RID tankı ile taşınabilir.

III. 11H1 kodlu bir ambalaj ile taşınırsa, söz konusu ambalaj dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılması zorunludur.

IV. Söz konusu maddenin Sınıflandırma kodu C4 dür.

V. Söz konusu madde T4 portatif tank talimatına sahip portatif tank ile taşınamaz.

 A. I, II ve III        B. I, II ve IV        C. II, III ve IV      D. II, III ve V        E. III, IV ve V

Çözüm ve İtiraz:

Tablo B ye göre FİTALİK ANHİDRİT maddesi UN 2214 dür. Soruda 0.5 maleik anhidrit içerdiği ve ayrıca parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş olduğu yani parlama noktası üzerinde taşınan bir Fitalik Anhidrit maddesi olduğu anlaşılmaktadır. Soru hazırlayıcısı UN 2214 maddesinin özel hüküm 169 a girmediğini düşünerek UN 2214 olarak çözümün yapılması gerektiğini düşünmüştür. Halbuki Özel Hüküm 169 bu maddenin en fazla 0.005 maleik anhidrit içerdiğinde RID e tabi olmayacağından ancak en fazla 0.005 maleik anhidrit içeren bu madde parlama noktası üzerinde bir sıcaklıkta taşınırsa RID e tabi olmama hakkından yararlanamayıp UN 3256 olarak değerlendirileceği belirtilmektedir. Soruda verilen %0.5 maleik anhidrit içeren madde UN 2214 olarak sınıflandırılırken bu madde parlama noktası üzerinde bir sıcaklıkta taşındığında da 2.2.3.1.1 NOT 1 referansına göre Sınıf 3 özelliği gösterecektir ve UN 3256 olacaktır.  UN 2214 Sınıf 8 PG III ve UN 3256 Sınıf 3 PG III olarak 2.1.3.10 a göre de baskın tehlike olarak Sınıf 3 çıkacağı için bu ürünün Sınıf 3’ e göre sınıflandırılması gerekmektedir. Yani bu ürünün sınıflandırma kodu F2 veya FC olmalıdır. Bu doğrultuda da en uygun UN 2924 veya        UN 3256 olmalıdır. Parlama noktası üzerinde ısıtılan bu ürünü 2.1.3.10 tablosuna göre Sınıf 8 UN 2214 kabul görmesi mümkün değildir.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 17. SORUSU: 

 Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

 I. UN 1845 maddesi soğutucu olarak eklenmiş ise UN 2814 ile birlikte ambalajlanamaz.

II. UN 0054 ile UN 0428 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.

III. PG II olan UN 3295 maddesi ile UN 2021 maddesini iç ambalaj başına 5 lt olacak şekilde birlikte ambalajlanabilir.

IV. UN 0405 ve UN 0507 maddeleri aynı ambalaj içinde taşınırken dış paket olarak 4C1 kodlu ambalaj kullanılırsa bu ambalajın azami net kütlesi 400 kg’yi geçemez.

V. PG III olan UN 3181 ile UN 1450 maddeleri ambalaj başına 5 kg olacak şekilde birlikte taşınabilir.

A. I, II ve III          B. I, II ve V             C. II, III ve IV             D. III, IV ve V            E. Sadece IV ve V

 

Çözüm ve İtiraz

I. MP5 e göre birlikte ambalajlanabilir. Yanlış

II. MP24 e göre Doğru

III. MP 19 a göre Doğru

IV. MP24 de verilen tabloya göre UN 0405 ve UN 0507 nin kesiştiği hücrede “B” notu vardır. MP24 e göre “tabloda B harfi ile belirtilirse, bu UN numarasına sahip maddeler, aynı ambalaj içinde toplam 50 kg patlayıcı maddeye kadar taşınabilir” denmektedir. Her ne kadar 4C1 ambalajı 6.1.4.9.4 e göre azami net kütlesi maksimum 400 kg dar üretilse de kullanırken paketleme talimatı ya da birlikte ambalajlarken MP talimatına uygun olarak paketleneceğinden dolayı MP24 e göre 4C1 içinde maksimum 50 kg kadar bu iki madde birlikte ambalajlanabilmektedir. Yanlış.

V. Bu öncülde UN 3181 ile UN 1450 nin birlikte taşınabilmesinden bahsedilmiştir. Birlikte taşıma bir taşıma birimi içinde taşınıp taşınmamasına ilişkin hükümlere göre yani 7.5 e göre değerlendirilmelidir. 7.5.2.1 tablosuna göre de bu iki madde birlikte taşınabilmektedir. MP talimatına göre sorunun değerlendirilmesi için öncüdeki ifade 4.1.10.1e göre birlikte ambalajlanabilir şeklinde hazırlanmalıdır. Birlikte taşınabilir dendiği için 7.5.2.1 e göre doğrudur.

 Doğru cevaplar II, III ve V olmalıdır. Tüm doğruların yer aldığı bir şık olmadığı için soru iptal edilmelidir.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 25. SORUSU: 

 Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

 I. Organik peroksitlerin tipi A’dan F’ye kadardır.

II. IBC’lerde taşınmasına izin verilen organik peroksitler T23 talimatına atanırlar.

III. Tert-HEKSİL PEROKSİPİVALAT maddesinin UN Numarası 3115’dir.

IV. Taşınmak üzere paketlendiği hali ile patlayabilen veya çabuk alev alabilen bir organik peroksit formülünün, o ambalaj içinde Sınıf 5.2 olarak taşınması yasaklanmıştır.

V. SADT değeri 50 °C’den küçük olan tip B ve C organik peroksitler taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabidirler.

A. Sadece I ve II            B. I, II ve IV          C. I, III ve V          D. II ve V         E. III ve IV

 

Çözüm ve İtiraz:

Bu sorunun cevap şıkkı "A" olarak belirtilmektedir. Ancak II. şık doğrudur. Olması gereken "Sadece I" şıkkı da cevap şıklarında belirtilmemiştir. Bu nedenle bu sorunun iptal edilmesi gerekir. II. şıkkın yanlış olması ;

Bu şık IMDG 2.5.3.2.3 referansına göre hazırlanmıştır. Bu referansta anlatılmak istenen şudur: Organik peroksitler için ambalaj kodu P520, IBC kodu IBC 520 ve UN Portatif Tank Kodu ise T23'dür. Ancak bu ifade yanlış anlaşılarak II. şıktaki ifadenin yanlış olduğu düşünülmüştür. Ancak II. şıktaki ifade tam olarak doğrudur. IBC'de taşınmasına izin verilen tüm Organik Peroksitler için UN Portatif Tank Kodu T23'dür. IBC'de taşınmasına izin verilen tüm Organik Peroksitler dört UN olarak DGL'de belirtilmiştir. Bunlar da UN 3109, UN 3110, UN 3119 ve UN 3120'dir. Tüm bu UN'ler için de UN Portatif Tank Kodu T23 olduğu kolayca görülmektedir. Bu nedenle sadece bir cümlede ifadeye bakarak soru hazırlamak yerine IMDG'nin uygulanmasına dönük hususlar da gözönüne alınarak soruların hazırlanması faydalı olacaktır.

 

IMDG CODE – RID TMGD  A KİTAPÇIĞININ 26. SORUSU: 

Bir konteyner gemisinde, UN 2382 maddesi 1A1 kodlu ambalajla konteynerde taşınmak istenmektedir. Bu taşımacılık ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I.  Taşınacak ambalajın azami net kütlesi 450 kg’dır.

II. Taşınacak ambalajın azami kapasitesi 450 lt’dir.

III. Bu konteyner UN 1748 maddesi yüklü konteynerden “ayrılmalıdır”.

IV. Bu maddeden 500 lt, bu ambalaja konulamaz.

V. Bu konteyner gemisinde 30 yolcu olması halinde, bu konteyner yalnızca güvertede taşınabilir.

 

A. I, II ve III         B. I, III ve IV         C. II, III ve IV         D. III ve V           E. IV ve V

Çözüm ve İtiraz: 

Bu sorunun cevap şıkkı "C" olarak belirtilmektedir. Ancak II. şık hatalıdır. Şöyle ki; Soru hazırlanırken UN 2382 nin "Paketleme Grubu I" olduğu  göz önüne alınmamış ve sadece 1A1 kodlu ambalajın genel olarak maksimum 450 litre azami kapasitede olduğu düşünülerek bu şık doğru olarak değerlendirilmiştir ki bu hatalıdır. Zira bu ürün sınıf 6.1 ve ilave riski 3 olan bir üründür. Ambalajlama Talimatı P602'dir. Bu ambalajlama talimatı incelendiğinde her ne kadar tekli ambalajda litre olarak bir sınırlandırma verilmese de oldukça kısıtlayıcı bir ambalajlama talimatı olduğu hemen farkedilmektedir. Diğer taraftan Sıvılar için Genel Ambalajlama Talimatı olan P001 Ambalajlama talimatı incelendiğinde ise 1A1 için PG I olan ürünlerde en fazla 250 litre izin verildiği görülmektedir. Bu ürün ise PG I ve zehirli olması nedeniyle en kötü ihtimalle bu kuralın gözetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle  II. şık hatalıdır. Soruda doğru cevap olacak şıklar bulunmadığından bu sorunun iptal edilmesi gerekmektedir. 

  

IMDG CODE – RID TMGD A KİTAPÇIĞININ 32. SORUSU: 

Taşınabilir takta bulunan UN 3117 DİPROPİONİL PEROKSİT maddenin SADT’si (kendiliğinden hızlanan bozulum sıcaklığı) kaç derecedir?

A. 15 °C

B. 20 °C

C. 25 °C

D. 30 °C

E. 35 °C

 Çözüm ve İtiraz:

Bu sorunun cevap şıkkı "C" olarak belirtilmektedir. Ancak bu sorunun doğru cevap şıkkı bulunmamaktadır. Zira bu soru IMDG'nin en önemli tablosu olan DGL Tablosunun 13. Sütunu boştur. Yani bu ürünün taşınabilir tankta taşınmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle izin verilmeyen bir hususa dayanarak hazırlanan soru da hatalıdır. Bu nedenle bu soru iptal edilmelidir. 

Not: TUGEM Eğitim Kurumları tarafından emek verilerek  yapılan bu çalışmamız sınavlara girip de  itiraz etmeyi planlayan kişiler için yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler 3. kişiler tarafından ancak ilgili sayfamız link verilerek paylaşılabilir. Aksi durumda bu bir emek hırsızlığı olacağı açıktır. Bu nedenle sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşımının sadece link verilerek yapılmasını ve bu şekilde yapılmayan paylaşımlarda gerekli uyarıyı yapmanızı rica ederiz. 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire