10 Temmuz 2021 TMGD - ADR Sınavının Analizi

10 Temmuz 2021 TMGD - ADR Sınavının Analizi

10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan TMGD – ADR Sınav Soruları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular her sınavdan sonra olduğu gibi Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre hatalı hazırlanmış sorular tespit edilmiştir. Bu soruların hata sebepleri aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

Bununla birlikte sınav sorularının analizini de daha detaylı bir şekilde yapıp haberimizin devamında değerlendirmelerinize sunduk.

10 Temmuz 2021 sınavında 40 sorunun içinde daha önceki sınavlara nazaran tek doğrulu soru sayısı 14 e çıkartılarak arttırılmıştır.  Daha önceki sınav değerlendirmelerimizde, bu tip zorlu bir sınavda tek doğrulu soruların en az 10 adet olarak sorulması sınav dengesini sağlamak için daha uygun olacağı belirtilmiştik. Bu sınavda bu dengenin sağlanmış olması sınav soru dengesi adına olumlu bir gelişmedir. 

Bununla birlikte diğer sorular 5 öncüllü birden fazla doğrusu olabilen sorular olarak hazırlanmıştır. Öncüllü olan bu sorularda şık eleme yöntemi kullanıldığı zaman 2 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 7 tane sorunun, 3 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 12 sorunun, 4 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 6 sorunun ve tüm öncüllerin çözülüp sonuca ulaşılacağı 1 sorunun şık eleme yöntemi ile doğru cevabına ulaşılabilmektedir. Doğru eleme yöntemi kullanabilen aday zamana karşı önde ilerleyebilme fırsatını yakalayabilmektedir. Aksi halde tüm öncüller çözülmek istenirse 4 saate uzatılan sınav süresinin bile yeterli olmayacağı görülmektedir. Şık eleme yöntemi öncülün değerlendirilmesinde yüzde yüz emin olunduğunda fayda sağlamaktadır. Aksi halde yanlış eleme yaparak yanlış sonuca ulaşma riski de mevcuttur.

Soruların ADR içindeki konu dağılımlarını incelediğimizde ise Bölüm 1 konularından 3 sorunun, Bölüm 2 sınıflarla ilgili 3 sorunun Bölüm 4 ve 6 içinden Paketlemeye ilişkin sorulardan 7 sorunun, Tanklara ilişkin konulardan 4 sorunun, Bölüm 5 de yer alan Araç İşaretlemeden 1 soru ve Evraklardan 1 sorunun sorulduğu görülmüştür.  Bununla birlikte bu sınavda Bölüm 7 ye ilişkin 7 soru sorularak diğer sınavlardaki soru oranına göre daha fazla soru sorulmuştur. Bölüm 8 e ilişkin ise 3 soru sorulmuş ve son bölüm olan Araçların Üretimine ve Onayına İlişkin Hükümlerden hiç soru sorulmadığı gözlemlenmiştir.  ADR nin bazı kurallarından muafiyet sağlayan konulara ilişkin ise 4 soru sorulmuş diğer 7 soru ise UN bazlı karışık konuları içeren sorular olarak hazırlanmıştır. 

Sınav sorularının 3,5 saat içinde çözülemediğine dair gelen geri bildirimler neticesinde sınav süresi 10 Temmuz 2021 sınavı ile birlikte 4 saate çıkarılmıştır. Sınav süresinin uzatılması yerine, soruların ADR bölümleri içinde dengeli bir dağılım yapılarak soru sayısının azaltılıp sınav süresinin de doğru orantılı azaltılmasının sınava giren adayların bilgilerini ölçme konusunda daha faydalı olunacağı düşünülmektedir. Zira bir sınavda 150 ye yakın kezT ablo A ya gidip talimat bilgisi almanın kursiyerin bilgi düzeyini ölçmek adına faydası olmayacağı gibi uzun sınav süresinde algı ve dikkatini daha da azaltmasına da sebep olmaktadır. 

 Soruları incelediğimizde aşağıdaki soruların hazırlanışında ve/veya ifadelerinde hatalı kurguların yapıldığı düşünülmektedir. Uzmanlık sınavlarında yoruma açık olmadan soruların net bir şekilde sorulması ve öncüllerin/seçeneklerin de aynı netlikte verilmesi gerekmektedir. Aksi halde sınava giren adaylarda bilinçli bir hata mı yapıldı düşüncesi uyandırarak bu tip hazırlanan sorular adayı hataya sürükleyebilmektedir.

İTİRAZA AÇIK SORULAR VE İTİRAZ SEBEPLERİ
(A KİTAPÇIK TÜRÜNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR)

  1. Aşağıdaki maddelerin hangileri neme hassas olmayan ambalajlar ile açık araçlarda taşınabilir?

 I.10 kg ORGANİK PEROKSİT, KATI, NUMUNE maddesi
II. 5 kg 3-KLOROPEROKSİBENZOİK ASİT (% 80 konsantrasyonda) maddesi
III. 800 kg UN 1486 maddesi
IV. 5 kg’lık iç, 30 kg’lık dış ambalajda bulunan UN 3241 maddesi
V.  11A kodlu ambalajda bulunan UN 1483 PG II

 A) I ve II           B) I, II ve IV             C) II, III ve IV                      D) III, IV ve V                     E) Hepsi

 

Bakanlık Cevabı : E) Hepsi 

İtiraz: 

7.2.2 referansına göre neme hassas olmayan ambalajların açık araçlarda taşınabileceği anlaşılmaktadır. Buna göre 
I- Öncül UN 3104 OP2 ye göre 10 kg ambalajlarda taşınırken V1 e göre açık olamaz ama CV20 ye göre 10 kg şeklinde taşındığında V1 geçerli değildir. Taşınabilir

II- UN 3102 2.2.52.4 e göre OP1 e göre ambalajlanmaktadır. P520 talimatına göre OP1 ambalaj başına 0,5 kg geçmemelidir. Soruda 5 kg miktarın soru kalıbındaki neme hasas olmayan ambalajlarda şekliyle sorulması ambalajın 5 kg kg olduğu şeklinde de anlaşılmaktadır. Dolayısı ile talimata aykırı bir paketleme yapıldığı düşüncesiyle bu şekilde taşınamayacağı düşüncesi oluşturduğu için "Taşınamaz" şeklinde düşünülebilir. Öncülün kurgusu hatalıdır. 

III- Tablo A sutun (16) V kapalı araçta taşınmasına ilişkin özel hükmü yok. Taşınabilir

IV - Tablo A sutun (16) V kapalı araçta taşınmasına ilişkin özel hükmü yok. Taşınabilir. 

V-   Tablo A sutun (16) V11; 7.2.1 31HZ2’ler için kapalı araç 11A için bu kural yok. Taşınabilir

Doğru Cevap: I, III, IV ve V olmalı. Ancak şıklarda doğru cevap olmadığı için soru iptal edilmelidir. 

 

19. Yazılı talimat olmadan ve araca turuncu plaka takılmadan, 300 l UN 1603 ve 1.500 l UN 1990 maddelerinin “A” şehrinden “B” şehrine ambalajlı olarak taşınmasında asgari sayıda kullanılması gereken iç ve tekli ambalaj ile araç sayısı kaçtır?

A. 3.300 adet iç ambalaj, 1 adet tekli ambalaj ve 2 adet araç.

B. 300 adet iç ambalaj, 1 adet tekli ambalaj ve 1 adet araç.

C. 300 adet iç ambalaj, 1 adet tekli ambalaj ve 2 adet araç.

D. 3.300 adet iç ambalaj, 1 adet tekli ambalaj ve 1 adet araç.

E. 30 adet iç ambalaj, 1 adet tekli ambalaj ve 1 adet araç.

İtiraz: Sorunun şıklarına göre en doğru cevap "B" olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte soruda "aşağıdakilere göre en doğru cevap hangisidir" kalıbı ile bir soru sorulmadığı için sorunun çözümünün aşağıdaki şekilde yapılabilmesinden dolayı soru kalıbı hatalı düzenlenmiştir. 

Sorunun doğru cevap B şıkkına göre çözümü: 

UN 1603 TK 2 olduğu için 1 adet tekli ambalajda 300 kg olacak şekilde TK muafiyeti ile bir araca yüklenebilmektedir. Aynı araca ise sınırlı miktarı 5 lt olan UN 1990 ise muafiyeti devam ettirebilmek için 300 adet iç ambalaj şeklinde sınırlı miktar olarak paketlenebilir. (Sınırlı miktar muafiyetinde taşıma yapılabilmesi için bu iç ambalajların brüt ağırlığı 30 kg geçmeyecek şeklinde dış paketlere de konulması gerekir. Aksi halde iç ambalaj olarak araçlara yükleme yapılması sınırlı miktar muafiyetinden faydalandıramaz. Soru muafiyet kurgusu ile hazırlandığı için dış ambalaj vurgusunun olmamasından dolayı da hatalı düşünebilir). 

Sorunun diğer ihtimalli çözümü: 

UN 1603 TK 2 olduğu için 1 adet tekli ambalajda 300 litre olacak şekilde TK muafiyeti ile bir araca yüklenecektir.

TK3 olan UN 1990 dan daha az iç ambalaj yapmak için 100 litre tek ambalaja konulup aynı araca konulacak. Böylelikle TK hesabı toplamı 1000 kg olduğu için TK muafiyeti devam edecek. 

Un 1990 nın geri kalan 1400 litresi ise 5 litrelik iç ambalajlara 280 adet olacak şekilde paketlenebilmektedir. 

Böylelikle 280 iç ambalaj, 2 tekli paket ve 1 araç ihtimali de iç ambalaj sayısını azalttığı için ve neye göre asgari paket sayısı hesabı yapılması ile ilgili bir kural olmadığı için sorunun kurgusu hatalı hazırlanmıştır.

Soru iptal edilmelidir. 

 

20. Net kütlesi;

-400 kg olan UN 0004,

-15 kg olan UN 0129,

-350 kg olan UN 0414,

-260 kg olan UN 0332,

-6.000 kg olan UN 0356,

-300 kg olan UN 0402 maddesini taşımış boş ve temizlenmemiş ambalajın taşınması için en az kaç EX/II tipi araç gereklidir?

 

A. 3        B. 4       C. 5         D. 6        E. 7

 

İtiraz:

Soruda UN 0402 maddesinin dışındaki patlayıcı maddelerin tank ile mi ambalajlı mı taşınmak istediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Soru belirlenen miktarlardaki patlayıcı maddeleri taşımak için kaç adet EXII aracına ihtiyaç olduğunu sormaktadır. Bundan dolayı UN 0332 diğer patlayıcılardan farklı olarak portatif tank ile de taşınabilmektedir. UN 0332 nin tank ile taşınmasında Tablo A Sütun 14 e göre EXIII tipi bir araç ile taşınması gerekmektedir. 7.4.2 ye göre de EXIII tipi araç öneriliyorsa EXIII tipi araçtan başka bir araç ile taşıma yapılması mümkün değildir. Soruda UN 0332 için ambalajlı veya tank ifadesi verilmediği için soru hatalı hazırlanmıştır. Soru iptal edilmelidir. 

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK 

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş günü içinde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (Adres: Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/Ankara) yazılı olarak yapılacak olup, itiraz süresi 05.08.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Mail, CİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonuçları genel değerlendirme usulü ile Genel Müdürlüğün “www.uhdgm.gov.tr” adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

 

 

 

                                 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire