13 TEMMUZ 2019 TMGD - ADR SINAV ANALİZİ

13 TEMMUZ 2019 TMGD - ADR SINAV ANALİZİ

13 Temmuz 2019 tarihinde yapılan TMGD – ADR Sınav Soruları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 24.07.2019 tarihinde TMKT’ nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular her sınavdan sonra olduğu gibi Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre hatalı sorular tespit edilmiştir. Bununla birlikte daha önce yapmadığımız bir şekilde sınav sorularının analizini de daha detaylı bir şekilde yapıp haberimizin devamında değerlendirmelerinize sunduk.

13 Temmuz TMGD – ADR sınavında 40 sorunun içinde 7 adet tek doğrulu soru sorulmuştur ve bu soruların cevapları genelde D veya E seçenekleri olmuştur. Bu tip zorlu bir sınavda tek doğrulu soruların en az 10 adet olarak sorulması sınav dengesini sağlamak için daha uygun olacaktır.

Bununla birlikte diğer sorular 5 öncüllü birden fazla doğrusu olabilen sorular olarak hazırlanmıştır. 13 Temmuzdaki öncüllü olan bu sorularda şık eleme yöntemi kullanıldığı zaman 2 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 6 tane sorunun, 3 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 20 sorunun ve 4 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 3 sorunun şık eleme yöntemi ile doğru cevabına ulaşılabilmektedir. Doğru eleme yöntemi kullanabilen aday zamana karşı önde ilerleyebilme fırsatını yakalayabilmektedir. Şık eleme yöntemi öncülün değerlendirilmesinde yüzde yüz emin olunduğunda fayda sağlamaktadır. Aksi halde yanlış eleme yaparak yanlış sonuca ulaşma riski de mevcuttur.

Bu sınava giren adaylar, 11 kez Tablo B ye ve 100 kez de Tablo A ya giderek soruyu değerlendirmek zorunda kalmıştır. Süresi içinde sınav sorularının çözülebilmesi konusunda sorun yaşayan adaylar içinde 100 kez Tablo A dan birden çok veri almak ve kontrol etmek baş döndürücü olabilmektedir. Bu durum Tablo A dan yanlış veri alınmasına ve adayın soruyu hatalı çözmesine sebep olabilmektedir. Özellikle sınavın ilk iki saatinden sonra fiziksel yorgunlukla birlikte dikkatin azalması bu riski arttırmaktadır. Aynı konu üzerine 5-10 farklı aynı tip soru sorup 40 soruluk bir sınav yapılmasından ziyade, adayın ADR ye hakimiyetini ölçen konuları kapsayan 2,5 saat içinde çözebileceği bir sınav hazırlamak uzman yetiştirmenin amacına daha uygun olacaktır.

Ayrıca sınav sorularının ve öncüllerinin yorumdan uzak, net ifadelerle adayın ADR kitabında birebir eşleştirebileceği verilerin kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. Yoruma açık bir veri ile karşılaşan aday, soruda verilen bilginin birebir cevabını kitapta aramak için zaman kaybetmektedir ya da soruyu kendi yorumuna göre değerlendirip farklı bir sonuca ulaşabilmektedir. Bu tip çelişkili durumları ortadan kaldıran soruların hazırlanması önem arz etmektedir.

Son olarak, sınavın zorluk derecesi 01 Aralık 2018 sınavı hariç, Bakanlığın son iki yıldır yaptığı sınavlarla eşdeğer olarak değerlendirilebilinir. Geçmiş sınavlarda sorulan konuların etrafında soruların olduğu 13 Temmuz sınavı, diğer sınavlarda da olduğu gibi sadece ADR ye hakim olan adayların süresi içinde yetiştirebileceği bir sınav olarak hazırlanmıştır. Dolayısı ile bu tür sınavlarda başarılı olabilmek için iyi bir eğitimin alınmasının yanında ciddi sayıda soru çözmek önemini arttırmaktadır. Soru çözümünde hızlı olabilmek ise, sorunun hazırlandığı konudaki püf noktaları iyi bilmek ve soruyu çözerken bu püf noktalarına dikkat ederek çözmekten geçmektedir. Aksi halde soruları zamanı içinde yetiştirebilmek veya doğru şekilde cevaplandırabilmek mümkün olmayacaktır. Eğitim Kurumumuzun TMGD sınavları öncesinde yaptığı Sınav Kamplarında, püf noktaları ile soru çözümleri yapılarak adayın soruyu zamanı içinde doğru çözmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 30 Kasım TMGD ADR sınavı için düzenlediğimiz sınav kampları için 0850 346 70 60 numaralı telefonumuzdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hatalı sorulara ilişkin detaylı bilgiler aşağıda verilmiş olup yaptığımız çalışmanın tüm adaylar için faydalı olmasını dileriz. 

 

İTİRAZA AÇIK SORULAR VE İTİRAZ SEBEPLERİ
(A KİTAPÇIK TÜRÜNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR)

16. Aşağıdaki durumların hangilerinde ADR'ye göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesi gerekmektedir?
I. 50 lt UN 2189 maddesini taşıyan tankın devrilmesi sonucunda, ürün kaybı riskinin oluşması halinde
II. UN 1647 maddesinin taşınması sırasında meydana gelen kaza sonucunda ürün kaybına bağlı olmaksızın araçta 60.000 Avro hasar oluştuğu olayda
III. UN 1166 maddesinden 330 lt ürün kaybına istinaden kamu yolunun 2 saat süreyle kapatılmasında
IV. UN 1259 maddesinin taşınması sırasında meydana gelen 45 lt ürün kaybına bağlı olarak taşıma aracında 50.000 Avro hasar oluştuğu olayda
V. UN 1718 maddesinden 990 lt ürün kaybına istinaden 2 kişinin 1 gün hastanede kaldığı yaralanma olayında

A. I, II, IV ve V B. I, III ve V C. I ve V D. II, III ve IV E. II, III ve V


Çözümü

I- 1.8.5.3 e ürün kaybı referansına göre rapor hazırlanmalıdır.

II- 1.8.5.3 e göre taşıma aracındaki zararlar için rapor hazırlanmaz

III- UN 1166 maddesinin Taşıma Kategorisi “2” dir. 333 litre ve üzerinde ürün kaybında olay bildirimi yapılmalıdır ve/veya kamu yolunun 3 saat süreyle kapatılması gerekir. Bundan dolayı rapor hazırlanmaz.

IV- Ürün kaybı ve maddi hasar için rapor düzenlenmez

V- UN 1718 taşıma kategorisi “3” dür ürün kaybı rapor kapsamında değildir ancak en az 1 kişinin 1 gün hastahanede kalması rapor düzenlenmesini gerektirir.

Buna göre doğru cevap “I ve V” öncüllerinin olduğu “C” şıkkı olmalıdır. Bununla birlikte Bakanlığın yayınladığı cevap anahtarında doğru cevap “I, III ve V” olarak hazırlandığı için sorunun doğru cevabı “C” olarak adayların cevap kağıtları tekrardan değerlendirilmelidir.


22. Yozgat’tan Bosna’ya karayoluyla
 Ambalajlı olarak net ağırlığı 120 kg UN 0455 nesnesi,
 İç ambalaj başına 4 kg, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarla 800 kg UN 2446 maddesi,
 31HB1 kodlu IBC ile 900 lt UN 1228 maddesinin, aynı araçta taşınmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I. Bu araç E kodlu tünelden geçemez.
II. Taşıma evrakı hazırlanması zorunludur.
III. Emniyet planı hazırlanması zorunlu değildir.
IV. Yazılı talimatın araç ekibine verilmesi zorunlu değildir.
V. Bu araçta asgari 2 kg kuru toz veya aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde içeren A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulundurulacaktır.

A. I ve II B. I, II, III ve IV C. I, III ve V D. II, IV ve V E. II, III, IV ve V

Çözümü

Soruda taşımanın taşıma kategorisi muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağı test edilmeye çalışılmıştır. Buna göre adayın, aynı araçta taşıma yapılan UN lerin taşıma kategorilerini Tablo A dan kontrol etmesi gerekmektedir.

UN 0455 in TK “4” olduğu için TK hesabına dahil edilmeyecektir.

UN 2446 maddesi sınırlı miktar muafiyetine göre hazırlandığı için TK hesabına dahil edilmeyecektir.

UN 1228 için soruda PG bilgisi verilmediği ve Tablo A da bu madde için PG II ve III için ayrı veriler olduğu için soru hazırlanışında hata yapılmıştır. Çünkü aday PG II olan UN 1228 için TK 2 olduğu için 333 kg üzerinde bu maddeden yüklendiği için muafiyet olmayan bir taşıma olarak soruyu değerlendirmesi gerekecekir ve doğru cevabı “A” olarak işaretleyecektir. PG III olan UN 1228 için soruyu değerlendirdiğinde ise TK3 verisine göre 1000 kg ve altında olduğu için taşıma kategorisi muafiyetine göre sonucu “D” olarak bulacaktır.

Soru metninde hata yapılan bu sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.

 

40. Tekrar doldurulabilir UN sertifikalı silindirlerin üzerinde olması gereken işaretlemeye ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. “PH” harflerinin ardından gelen test basıncı (bar cinsinden) ve ardından “BAR” harfleri uygulanmalıdır.
II. İlk muayene tarihi; yıl ve ay olarak belirtilmelidir.
III. Kapalı kriyojenik kaplar için silindir dişinin tanımı işaretlenmelidir.
IV. Üretici tarafından verilen seri numarası belirtilmelidir.
V. 1 lt’nin üstünde su kapasitesine sahip olanlarda milimetre cinsinden asgari cidar kalınlığı belirtilmeli ve ardından “MM” harfleri gelmelidir.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, IV ve V D. II, III ve IV E. Hepsi

Çözümü

I- 6.2.2.7.3 e göre doğru

II- 6.2.2.7.2 – e doğru

III- 6.2.2.7.4 yanlış

IV- 6.2.2.7.4 – o doğru

V – 6.2.2.7.3 e göre “Basınçlı kabın garanti edilen asgari cidar kalınlığı milimetre cinsinden belirtilir ve ardından “MM” harfleri gelir. 1 litre veya daha düşük su kapasitesine sahip basınçlı kaplar veya kompozit silindirler ya da kapalı kriyojenik kaplar için bu işaret gerekli değildir” demektedir. Buna göre doğru

Doğru cevap I, II, IV ve V öncülleri olması gerekir ancak buna uygun seçenek yoktur. Bakanlık cevabı olan “B” şıkkı V. öncülü yanlış olarak değerlendirmiştir. Sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte A kitapçığındaki 10. soruya B kitapçığında ise 31. soruya denk gelen sorunun A kitapçığında doğru cevabı “C – I,III ve IV verilmiş ancak B kitapçığında ise doğru cevap D – II, IV ve V olarak verilmiştir.

Aynı hata A kitapçığındaki 37. soru B kitapçığında ise 18. soruya denk gelen soruda da yapılmıştır. A kitapçığında cevap E- II ve V verilmişken B kitapçığında ise doğru cevağ B- I, III ve IV olarak verilmiştir.

B kitapçığındaki 31. ve 37. soruların cevapları düzeltilerek B kitapçığından çözüm yapan adayların cevap kağıtlarının tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.


SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAKTIR?

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş gününde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yazılı yapılacak olup, itiraz süresi 07.08.2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Mail, BİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Dilekçeler "GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA TÜRKİYE" adresine gönderilecekti.

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonucu genel değerlendirme Genel Müdürlüğünü www.tmkt.gov.tr adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire