27 ŞUBAT 2022 TMGD - ADR SINAVINDA HATALI SORULAR

27 ŞUBAT 2022 TMGD - ADR SINAVINDA HATALI SORULAR

27 Şubat 2022 tarihinde yapılan TMGD – ADR Sınav Soruları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular her sınavdan sonra olduğu gibi Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre hatalı hazırlanmış sorular tespit edilmiştir. Bu soruların hata sebepleri aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

Soruları incelediğimizde aşağıdaki soruların bazılarının hatalı ve bazılarının da hazırlanışında ve/veya ifadelerinde hatalı kurguların yapıldığı düşünülmektedir. Uzmanlık sınavlarında yoruma açık olmadan soruların net bir şekilde sorulması ve öncüllerin/seçeneklerin de aynı netlikte verilmesi gerekmektedir. Aksi halde sınava giren adaylarda bilinçli bir hata mı yapıldı düşüncesi uyandırarak bu tip hazırlanan sorular adayı hataya sürükleyebilmektedir. Bu tip hatalı hazırlanan sorular adaya 2,5 puanın kaybının yanında soruda fazla zaman harcamasına sebebiyet vererek süre karşısında dezavantaj da yaratmaktadır. 

İTİRAZA AÇIK SORULAR VE İTİRAZ SEBEPLERİ
(A KİTAPÇIK TÜRÜNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR)

 

SORU 9) ANTİMON TOZU için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Deneyimlerle veya hayvanlar üzerindeki deneylerle bilinen, oldukça küçük miktarları tek bir etki ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile veya sindirim yoluyla etkili olan maddeler kapsamında kalan, inorganik katı maddedir.

II. 31N, 11G, 13M2 kodlu ambalajlarda taşınabilmesine müsaade edilmiştir.

III. Çelik, sabit (çıkarılamaz) kapak ambalaj içinde 60 kg taşınabilir.

IV. Bu maddenin 10 gramının araç veya konteyner içine sızması veya dökülmesi halinde, dökülen miktar az olduğundan, taşıma faaliyetine devam edilebilir.

V. Bu maddenin dökme yük olarak taşınması, sadece tam yük şeklinde olacaktır.

 

A. I, II ve III             B. I, II ve V              C. I, III ve V           D. II, III ve V           E. II, IV ve V

Çözüm ve İtiraz

I- T5 sınıflandırma koduna atanmış. 2.2.61.1.2 ye göre doğru.

II - IBC08 talimatına göre doğru

III- P002 talimatına göre Çelik, çıkarılamaz kapak tanımına uyan ambalajlar 1A1 ve 3A1 dir. Ve talimata göre de 1A1 için 400 kg ve 3A1 için 120 kg kadar taşınabileceği görülmektedir. Doğru

IV-  CV13 talimatına göre yanlış

V- AP7 talimatına göre doğru

Buna göre doğru cevaplar I, II, III ve V şeklindedir. Ancak doğru cevapların olduğu bir şık olmadığı için soru iptal edilmelidir. 

SORU 13) İyot maddesi 5 kg’lık iç ambalajlarda, brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Yetkili makamlarca aksi öngörülmedikçe, bu taşımayı yapacak olan işletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurması gerekmektedir.
B. Bu maddeyi taşıyacak, tehlikeli madde taşıyan araç şoförünün tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili eğitimi almış olması zorunludur.
C. Araç ekibi, yazılı talimatları yanında bulundurmalıdır.
D. Bu maddenin taşınması için müdahil olan taraflar güvenlik planı hazırlamalıdır.
E. Araç ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik taşımak zorundadır.

Çözüm ve İtiraz

UN 3495 maddesi iç ambalaj 5 kg dış ambalaj 20 kg şeklinde paketlendiğinde ADR 3.4 Sınırlı Miktar Muafiyeti kapsamında taşınabilmektedir. Soru 3.4 kapsamında değerlendirilmelidir. 

A- ADR 1.8 den muaf değil Doğru

B- Sürücünün alması gerektiği belirtilen eğitim ADR 8.2.1 de belirtilen yetkili makam tarafından düzenlenen eğitim olduğu vurgulanmadığı için bu eğitimin 8.2.1 de ki zorunlu sürücü eğitimi olmadığı anlaşılmaktadır. 8.2.3 e göre, 8.2.1 kapsamında sertifika sahibi sürücüler dışında,  karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin Bölüm 1.3 eğitimi almasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. ADR 3.4 e göre bölüm 8.2.3 zorunlu görülmüyormuş gibi olsa da Bölüm 1.3 den muafiyet yoktur. Dolayısı ile bu kişilerin 1.3 e göre eğitimli olması şarttır. B şıkkında verilen eğitim ise 1.3 e göre bir eğitim olduğu için B şıkkı da doğrudur. 

C- 5.4.3 zorunlu değil Yanlış

D- 1.10 zorunlu değil Yanlış

E- 1.10 / 8.1.2.1 zorunlu değil Yanlış

Tek doğrulu olarak hazırlanmış soruda A ve B şıkları doğru olduğu için soru iptal edilmelidir. 

 

SORU 17) IBC’lerde taşınan ve patlayıcı içeriklerinin toplam net kütlesi 2.000 kg olan UN 0241 maddesinin taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, 2.000 kg, (B1000C)
B. UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1 (1.1D), 2.000 kg, (B1000C)
C. UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, (B2000C), 1.000 kg
D. UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, (1.1D), (B1000C), 2.000 kg
E. UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, 2.000 kg, (B1000C)

Çözüm ve İtiraz

ADR 5.4.1.1.1.1  ve 5.4.1.2.1(a) ya göre bu maddenin taşıma evrakında sırasıyla "UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, (B1000C),2000 kg" yazılmalıdır. Ancak verilen şıklarda bu sıralamaya uygun bir cevap yer almamaktadır. ADR 5.4.1.1.1e göre bilgilerin taşıma belgesinde bulunma yeri ve sırası tercihe bırakılmıştır; ancak (a), (b), (c), (d) ve (k) maddeleri ADR de aksi öngörülmedikçe bilgiler birbirine karışmaksızın yer almalıdır der. Bu sıralamadan net patlayıcı kütlesi bilgiler arasına girdiği için sıralamayı bozmuştur.

 

SORU 31) UN 3375 (sıvı) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bu madde SGAV kodlu sabit bir tank ile taşınabilir.
B. Bu madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine portatif tankla taşınabilir.
C. Bu madde, 31A tipindeki bir IBC ile yalnızca yetkili mercii onayı ile taşınabilir.
D. Bu madde 1H1 kodlu bir ambalaja en fazla 60 l doldurulabilir.
E. Bu maddeyi taşıyan aracın, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerin yakınında uzunca beklemesi ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.

Çözüm ve İtiraz

Tablo A da biri katı diğeri sıvı olan 2 adet UN 3375 vardır. Soru "O1" sınıflandırma koduna atanmış sıvı olan UN 3375 talimatlarına göre çözülmelidir. 

A- Tablo Sütun (12) ADR tank kodu LGAV (+) verilmiştir. Bu madde için TA3 özel hükmü atanmıştır. Bu özel hüküm UN 3375 e atanan maddelerin LGAV veya SGAV olan tanklarda taşınacağı ve 4.3.4.1.2 de belirtilen hiyerarşinin geçerli olmadığı belirtilmiştir. 4.3.4.1.3 deki tabloda da bu maddenin sıvısının LGAV ile taşınması gerektiği ayrıca belirtilmiştir. TA3 de belirtilen hiyerarşinin geçerli olmaması belirtilen tankın dışında yani LGAV nin dışında bir üst tank ile taşınmasının yasak olduğu anlatılmıştır. Dolayısı ile SGAV ile sıvı UN 3375 taşınamamaktadır. Yanlış

B- TP9 özel hükmüne göre doğru

C- IBC02 / B16 özel hükmüne göre doğru

D- P505 paketleme talimatına göre 1H1 içn azami 250 lt verildiği için yanlış

E- S9 talimatına göre doğru

A ve D şıkları yanlış olduğu için soru iptal edilmelidir.

 
SINAV İTİRAZLARINI NASIL YAPILACAK
 

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş günü içinde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (Adres: Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/Ankara) yazılı olarak yapılacak olup, itiraz süresi 21.03.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Mail, CİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonuçları genel değerlendirme usulü ile Genel Müdürlüğümüzün www.uhdgm.gov.tr adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir. 

 

 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire