29 Nisan 2018 TMGD - ADR Sorularında İptal Edilmesi Gereken Sorular Var mı?

29 Nisan 2018 TMGD - ADR Sorularında İptal Edilmesi Gereken Sorular Var mı?

Not: TUGEM Eğitim Kurumları tarafından emek verilerek  yapılan bu çalışmamız sınavlara girip de  itiraz etmeyi planlayan kişiler için yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler 3. kişiler tarafından ancak ilgili sayfamız link verilerek paylaşılabilir. Aksi durumda bu bir emek hırsızlığı olacağı açıktır. Bu nedenle sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşımının sadece link verilerek yapılmasını ve bu şekilde yapılmayan paylaşımlarda gerekli uyarıyı yapmanızı rica ederiz. 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 29 Nisan 2018 tarihinde yapmış olduğu TMGD (ADR) soruları geçtiğimiz günlerde TMKT’ nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre itiraz edilebilir hatalı sorular tespit edilmiştir. Bu soruların neden iptal edilmesi gerektiğini haberimizin devamında açıkladık. 

Soruların zorluk derecesi daha önceki çıkmış sınav soruları ile paralellik göstermektedir. Bununla birlikte bu sınavda özellikle sorularda UN numarası verilmeyip Tablo B ile UN numarası tespit edilmesi gereken tam 25 tane madde ile ilgili soru sorulmuştur. Tablo B den UN numarası bulmaya ilişkin kişinin etkinliği 5 madde ismi ile de tespit edilebilirken 25 tane maddenin ismini verip Tablo B den UN numarasını bulup sonra Tablo A dan ilgili Un numarasının talimatını alıp soruyu çözdürmenin adayların uzmanlığın etkinliğini ölçmeyeceği aşikardır. Zamanı yetiştirmek konusunda zorlanılan bu sınavda ayrıca adayların gereksiz vakit kayıplarını önlemek gerçek başarılarını ölçmek adına faydalı olmayacağını düşünüyoruz. Bakanlığımızın bundan sonraki sınavlarda bu durumu da dikkate alacağına inanıyoruz. 

Her sınav sonrası olduğu gibi 29 Nisan 2018 TMGD- ADR sınav soruları analizi ile ilgili yaptığımız bu çalışma ile az puanla kaybeden TMGD (ADR) kursiyerlerine de fayda sağlarız ve başarı oranının tüm ülkede artmasına katkı sağlamış oluruz. 

 

İTİRAZA AÇIK SORULAR ve İTİRAZ SEBEPLERİ

 

SORU 1- KALE Şirketi bir hastaneden gelen sipariş üzerine İyot (I-131) maddesini göndermek istemektedir. Bölünebilir olmayan bu madde, özel hazırlanmamış bir şekilde A tipi bir ambalajla gönderilecektir. Ambalajın bitmiş halinin taşıma indeksi Tİ: 0,5’dir ve sertifikası üzerinde “TR/137/X” kodu yer almaktadır. Uygun bir araca yerleştirilen bu ambalajdan başka, araçta ayrıca bir yük bulunmamaktadır. Bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde UN 2915 numarası altında taşınabilir.
II. Ambalaj üzerinde yazan “TR/137/X” ibaresi; “137 numarasının tahsis edildiği, Türkiye yetkili makamı tarafından düzenlenen özel düzenlemenin onayı” anlamına gelmektedir.
III. Ambalajın karşılıklı iki tarafına 7C tehlike etiketi yapıştırılmalıdır.
IV. Bu sevkiyat teslim edilmediği durumlarda yetkili makamlara haber verilmesi zorunlu değildir.
V. Gönderen, varsa taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili, taşıma belgesinde sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleri hakkında bilgileri eklemelidir.

A. I, II ve III           B. I, II ve V           C. I, IV ve V           D. II, III ve V          E. III, IV ve V

ÇÖZÜM VE İTİRAZ:

Ambalajın sertifikası üzerindeki "TR/137/X" kodundaki "X" 6.4.23.11 e göre Özel Düzenlemenin onayı olduğunu belirtmektedir. Sertifika üzerinde yer alan bu koda göre bu ambalaj özel düzenleme kapsamında taşınmaktadır. Bunun için sınıflandırması da "Özel Düzenleme" kapsamında yapılmalıdır. 2.2.7.2.1.1 e göre UN ataması UN 2915 olarak mı yoksa UN 2919 olarak mı atanacağı şüphe uyandırmaktadır.  Buna göre I. şık UN 2915 dir demek hatalı olabilir. 

II- 6.4.23.11 e göre Doğru

III- 5.1.5.3.4 (d) maddesine göre de "özel düzenleme kapsamında taşınan bir ambalaj, 5.1.5.3. koşullarının geçerli olduğu haller dışında III- YELLOW (III-SARI) kategorisine dahil edilecektir" denmektedir. Soruda 5.1.5.3.5 koşullarına ilişkin detay verilmediği için bu ambalajın kategorisi 5.1.5.3.4 e göre III-Sarı olmalıdır. Yani 7C etiketi yapıştırılmalıdır ifadesi doğru olmalıdır.

IV- CV33 - 6. madde

V- 5.4.1.2.5.2

Soruda verilen ifadelere göre şıklarda doğru cevap olmadığı için iptal edilmelidir.

 

SORU 10-  Kırşehir’de bulunan Ağlamazoğlu Firması, SODYUM ARSANİLAT maddesi ile PGII olan PENTANLAR, sıvı maddesini Yozgat’a göndermek istiyor. Söz konusu ürünlerin gönderimi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I. 20 kg brüt ağırlığa sahip dış paketlerde, 5 kg metal iç ambalajlarla Sodyum arsanilat taşındığı durumda, ambalajların ADR Bölüm 6.1.3 kapsamında işaretlenmesi zorunlu değildir.
II. 100 kg Sodyum arsanilat maddesi ile 230 lt Pentanlar, sıvı maddesi tek bir araca yüklenerek paketli olarak taşımacılık gerçekleştirilir ise araçta taşıma evrakı bulundurmak zorunludur.
III. 200 kg Sodyum arsanilat ve 150 lt Pentanlar, sıvı ambalajlı olarak birlikte aynı araca yüklenerek taşınırsa araçta 2 kg lık bir yangın söndürme cihazı yeterli olacaktır.
IV. 600 kg Sodyum arsanilat maddesi ile 350 lt Pentanlar, sıvı tek bir araca yüklenerek paketli olarak taşımacılık gerçekleştirilir ise araç D tünelinden geçemez.
V. Sodyum Arsanilat (50 adet, 5 kg metal iç ambalaj; brüt ağırlık 280 kg) ve Pentanlar, sıvı (80 adet, 1 lt plastik iç ambalaj; brüt ağırlık 100 kg), dış paket olarak kullanılan bir mukavva kutu (4G) içerisinde birlikte karışık paketlenebilir.

A. I, II ve III          B. I, II ve IV       C. I, II, ve V        D. II, IV ve V        E. III, IV ve V

ÇÖZÜM VE İTİRAZ: 

I- Sınırlı miktar kapsamında bir taşıma olduğu için 6.1.3 den muaf. Doğru

II- Taşıma Kategorisi muafiyetine göre bir taşıma 1.1.3.6.2 ye göre 5.4.1 Taşıma Evrakından muafiyet yoktur. Doğru

III- Muafiyet taşıması olmadığı için 8.1.4 hükümleri geçerlidir. Yanlış

IV- Ambalajlı taşımada iki maddenin de tünel kodu"E" olduğu için "D" tünel kodundan geçebilir. Yanlış

V- MP 10 ve MP 19 a göre bu iki madde birlikte karışık paketlenebilir. Ancak 4.1.10.2 ye göre sadece sınıf 1 maddeleri veya sadece sınıf 7 maddeleri içeren ambalajlar hariç, dış ambalaj olarak ahşap veya mukavva kutular kullanılıyorsa, farklı maddeleri birlikte ambalajlanmış olarak içeren bir ambalaj 100 kg' dan daha ağır olamaz demektedir. Soruda verilen farklı iki madde mukavva kutu içinde toplam 380 kg ağırlığında geleceği için dış paket olarak mukavva kutu içinde bu iki maddenin bu şekilde birlikte karışık paketlenmesi uygun değildir. Yanlış

Doğru şıklar I ve II olması gerekirken Bakanlık doğru cevabı I, II ve V olarak verdiği için sorunun iptal edilmesi gerekmektedir. 

SORU 19- Sabit bir tankta UN 1223 ve PG I olan UN 1863 maddelerinin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I
. Taşıma ünitesinin arkasında ve önünde 33/1863 sayılarını içeren turuncu renkli plaka olmalıdır.
II. Tankın her iki yanına ve arkasına Sınıf 3 tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
III. Bu maddenin tanklara doldurulmadan veya boşaltılmadan önce topraklama bağlantısı yapılacaktır.
IV. Tankın her iki yanında ve arkasında çevreye zararlı madde işareti takılmasına gerek yoktur.
V. Bu maddelerden toplam 3.000 lt bulunması halinde araç gözetim altında tutulmalıdır.

A. I, II ve III          B. I, II ve IV          C. I, III ve IV          D. II, III ve IV          E. Hepsi

 

ÇÖZÜM VE İTİRAZ:

I- 5.3.2.1.3 "UN no. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya un no. 1268 veya 1863 altında sınıflandırılan havacılık yakıtlarını taşıyan fakat başka bir tehlikeli madde taşımayan bir ya da daha fazla tanka sahip tankerler veya taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.1 uyarınca öne ve arkaya takılmış olan plakaların taşınan en tehlikeli madde için yani en düşük parlama noktasına sahip madde için öngörülen tehlike tanımlama numarası ile un numarasını taşıması durumunda 5.3.2.1.2'de öngörülen turuncu renkli plakaların takılmasına gerek yoktur" demektedir. Buna göre bu aracın işaretlemesi ön ve arkaya turuncu plaka ve her bir bölmeye kendi yazılı turuncu plakaları açılarak da yapılabilmektedir. Soruda "ön ve arkada boş turuncu plaka olmadığı zaman Taşıma ünitesinin arkasında ve önünde 33/1863 sayılarını içeren turuncu renkli plaka olmalıdır." olarak belirtilse idi zorunluluk ifadesi doğru olurdu. Ama bu referansa göre her durumda 33/1863 plakası ön ve arkaya takılmaz. Ön ve arkada boş turuncu plaka yerine yazılı turuncu plaka açılacak ise bu zorunluluk uygulanmaktadır. 

II- 5.3.1.2 ye göre doğru

III- S2 hükmü

IV- 5.3.6 referansına göre 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayam çevre için tehlikeli maddeler içeren konteynerler, MEGC' ler, tank-konteynerleri, portatif tanklar ve araçlar için 5.2.1.8 de gösterilen çevreye zararlı madde işareti ile işaretlenmelidir demektedir.  ADR' ye göre UN 3077 ve UN 3082 dışındaki bir maddenin çevre için tehlikeli olup olmadığı o maddenin 2.2.9.1.10 kriterlerini sağlayıp sağlamadığının belirtilmesi ile anlaşılmaktadır. IMDG de olduğu gibi çevre için tehlikeli maddelerin ADR Tablo A da herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. Maddenin çevre için zararlı olup olmadığı maddenin güvenlik bilgi formu incelenerek ya da soruda 2.2.9.1.10 kriterlerini sağladığı belirterek ancak hüküm verilebilir. Sınavda sadece ADR referansları ile ilerlenmesi gerektiği için bu maddelerin ADR ye göre çevre için tehlikeli olduğunu belirten hiç bir referans yoktur. Bundan dolayı sınavda ki bir adayın bu maddeler için çevre için zararlıdır diyebilmesi için hiç bir referans bulamayacaktır. 

V- S20

ADR referanslarına göre doğruluğu ya da yanlışlığı tespit edilmesi için yeterli veriler içermeyen bazı şıkların olmasından dolayı sorunun iptal edilmesi gerekmektedir. 

SORU 31- Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araç sürücüsünün ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC 5) sahip olması zorunlu değildir?

I. Tiyolaktik Asit maddesinin 85 ml’lik iç ambalajlarda toplam brüt kütlesi 35 kg olan dış ambalajdan bir taşıma ünitesinde 10 adet taşınması.
II. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınmadığı, UN 2313 içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınması.
III. UN 1622 maddesinin net 0,5 gr.’lık iç ambalajlarda dış ambalaj başına net 600 gr. olan ambalajlardan 6000 adet bir taşıma ünitesinde taşınması.
IV. Granül halinde olan Sülfür maddesinin taşınması.
V. UN 2521 maddesinin ambalajlı olarak toplam 35 lt. taşınması.

A. I, II, III ve IV        B. I, II ve V        C. II, III ve V        D. Sadece II ve IV        E. Sadece IV

ÇÖZÜM VE İTİRAZ:

I- Herhangi bir muafiyet yok. Zorunlu

II- TK4. 1.1.3.6.2 göre muaf

III- İstisnai miktar kuralının üstünde bir paketleme yapılmış ancak 3.4 sınırlı miktar muafiyetine göre iç ve dış ambalaj miktarları uymaktadır. Yapılmak istenen muafiyet türü şıkta belirtilmediği için sınırlı miktar muafiyeti kapsamına alınabilir ve 3.4 e göre SRC5 zorunluluğu yoktur.

IV- UN 1350 ÖH 242 ye göre ADR' ye tabi değil. Muaf

V- TK1 üstü taşıma olduğu için muafiyet yok. Zorunlu

Doğru cevaplar II, III ve IV olması gerekirken doğru cevapların olduğu şık soruda yer almadığı için iptal edilmelidir. 

 

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAKTIR?

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş gününde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yazılı yapılacak olup, itiraz süresi 23.05.2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Mail, BİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Dilekçeler "GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA TÜRKİYE" adresine gönderilecekti. 

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonucu genel değerlendirme Genel Müdürlüğünü www.tmkt.gov.tr adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

Not: TUGEM Eğitim Kurumları tarafından emek verilerek  yapılan bu çalışmamız sınavlara girip de  itiraz etmeyi planlayan kişiler için yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler 3. kişiler tarafından ancak ilgili sayfamız link verilerek paylaşılabilir. Aksi durumda bu bir emek hırsızlığı olacağı açıktır. Bu nedenle sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşımının sadece link verilerek yapılmasını ve bu şekilde yapılmayan paylaşımlarda gerekli uyarıyı yapmanızı rica ederiz. 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire