shutterstock_299694290

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir? Belgeyi Hangi Kurumlar Almak Zorundadır?

0 4679

Tehlikeli maddeleri dolduran, boşaltan, yükleyen, gönderen, paketleyen, alan, tank işletmeciliği faaliyetlerinden en az birini yıllık en az 50 ton hacme sahip olarak yapan firmalar, faaliyet gösterdikleri alanlar için TC. Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığına başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgesi almaları zorunludur.

Karayolları üzerinde, tehlikeli madde gönderimi yapan ve bunları doldurup paketleyen firmalar, yasal olarak bu belgeyi alarak faaliyetlerini sürdürmelidir. Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili 01.01.2014 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle bu durum belli düzenlemelerle yürütülmeye başlanmış. Taşınacak maddelerin mevzuata uygun bir şekilde taşınması, çevreye zarar vermeden ve insan sağlığını koruyacak bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Burada en önemli olan konu, tehlikeli maddelerin oluşturacağı zararlardır. Bu zararların oluşmaması için, sertifikalı ve eğitimlerini tam olarak almış personeller ve faaliyet belgeleri olan firmaların tehlikeli madde taşıma, depolama sevk etme işini yapmaları doğru olacaktır. Belge olmadan ve eğitimsiz kişilerce yapılan işler can ve mal kayıplarına neden olacaktır.

Taşıması yapılacak tehlikeli maddelerin mevzuata uygun olarak yapılması ve insan sağlığına ve çevreye verilecek zararın ortadan kaldırılması ve en aza indirilmesi gerekiyor. 01.09.2014 yılından sonra Tehlikeli madde konusunda faaliyette bulunan firmalar, mutlaka faaliyet belgelerini almalı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmalıdırlar. Belirttiğim tarihten önce böyle bir zorunluluk yoktu, fakat şimdi faaliyet belgesi olmayan ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmayan firmalar, ciddi cezalarla karşı karşıya kalırlar. Gerekli şartları yerine getiren firmalar T.C Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı’ndan faaliyet belgesini talep edebilirler.

Taşımacıların, aynı zamanda tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmesi için Karayolu Taşıma  Mevzuatına göre C1, C2, K1, K2,L1,L2,M1,M2,M3,N1,N2,R1, R2 yetki belgelerinden mutlaka bir tanesine sahip olması gerekiyor. Karayolları taşımacılığı yönetmeliğinde yetki belgelerine sahip olan ve sadece taşımacılık faaliyetlerinde bulunan kişilerin, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunlu değil.  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip olmayan firmanın kesinlikle bu konuda faaliyetine izin verilmez. Kısacası tehlikeli maddenin göndericisinden alıcısına bu zincirde faaliyette bulunan tüm firmaların tehlikeli madde faaliyet belgesine sahip olması gerekmektedir.

tanker

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak İsteyen Firmalar Ne Yapmalı?

Tehlikeli madde faaliyet belgesi almak isteyen firmalar Ulaştırma Bakanlığı’ndan almış oldukları dilekçeyi doldurmalıdırlar. Belgeyi almak isteyen firmalar işletme ünvanını, firmanın sermayesini, firma adresini, sermayesini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, kurucu ve ortaklarını gösteren sicil gazetesini, imza sirküsü aslı, adli sicil, unvan adres ve buna benzer tüm belgelerle birlikte, bölge müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. Şirket ya da şahıs olan aynı unvan adı altında faaliyette bulunan temsilcilikler ve bölge müdürlükleri var ise, her bir şirketin Tehlikeli madde faaliyet belgesi alması gerekiyor. Başvurusu uygun görünen taşımacılara 5 yıl geçerli olmak üzere, Tehlikeli madde faaliyet belgesi verilir.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi almak belirli bir ücrete tabidir. Bu ücret yıllara göre değişebildiği için, buraya herhangi bir tutar yazmadım. Belge zayi olduysa kaybedildiyse veya faaliyet değişikliği sebebi ile yeniden düzenlenmesini isteniyorsa, ilk belge ücretinin %5i firmadan alınıyor. Belge ücreti her yıl olarak vergi usul kanununca tespit edilen değerleme oranında arttırılıyor. İlk belge başvuru dilekçesinde faaliyet konularına dikkat edilmelidir. Örneğin dolduran, paketleyen var fakat yükleyen yok ise, eğer yüklemede yapıyorsanız bunun için değişiklik yaptırmalısınız. Sonradan yapılacak bütün değişiklikler ücrete tabidir.

İlk faaliyet belgesi almak için uygun olunan şartlardan birini kaybeden, hali hazırda faaliyet belgesi olan firmalara, belgelerini tamamlamaları için ve işlerini toparlamaları için, en fazla 3 ay müsaade edilmekte. Örnek verecek olursak oda kaydının sonlanması şartlardan birini kaybetmek demektir. Verilen 3 ay süre zarfında, eksiklerini tamamlamayan firmaların, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeler durdurulur ve düzeltilmesi için süre tanınır. Faaliyeti durdurulan işletmeler, eksikliklerini durdurulduktan 3 ay sonrada çözemezlerse Tehlikeli madde faaliyet belgeleri komple iptal edilir. Yapılacak incelemeler neticesinde başvuru evraklarında yanıltıcı bilgiler ve usulsüzlükler tespit edilen firmaların Tehlikeli Madde Faaliyet belgeleri komple iptal edilir. Kısacası Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan tüm firmaların, yasal zorunluluk olarak bu belgeyi almaları gerekiyor.

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İçin Detaylı Bilgi Alın! Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İçin Hemen Başvurun!
tugemblog

Tüm içerikleri görüntüle tugemblog

Cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *