ÜDY-ODY Deneme Sınavı 05

Üst ve Orta Düzey Yöneticilik Mesleki Yeterlilik Deneme Sınavları

ÜDY / ODY Online Test

 1. Ticari işletmenin rehninde sözleşme yapıldıktan kaç gün sonra ticaret siciline tescil yapılmalıdır?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 2. Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)
  Konusu: Trafik Güvenliği
 3. Aşağıdaki hususlardan hangisi taşıma irsaliyesinde bulunduğu halde sevk irsaliyesinde bulunmaz?
  Konusu: Ticari Belgeler
 4. Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti değildir?
  Konusu: Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
 5. Mali analiz açısından finansal tablolardaki tutarların ve açıklamaların doğruluğunu değerlendirebilmek için kanıt toplama işlemine ne ad verilir?
  Konusu: Finansal Yönetim
 6. Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?
  Konusu: Finansal Yönetim
 7. Tahakkuk esası hangi muhasebe temel kavramına dayanır?
  Konusu: Finansal Yönetim
 8. Satıcının yükleme dâhil tüm sorumluluğu alıcıya devrettiği teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 9. Poliçe düzenlenmek sureti ile gerçekleştirilen ve yine Vesaik Mukabili’nde olduğu gibi aracı bankanın kullanıldığı ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 10. Aşağıdakilerden hangisi Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığını Düzenleyen Uluslararası Anlaşmadır?
  Konusu: Uluslararası Konvansiyonlar
 11. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’na (BM/AEK) bağlı olarak kurulan komisyonlardan biridir?
  Konusu: Uluslararası Konvansiyonlar
 12. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?
  Konusu: KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
 13. Müşteri hizmetinin hangi boyutu firma açısından organizasyon yapısını en fazla etkileyebilecek olanıdır?
  Konusu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
 14. Müşteri ilişkileri yönetiminin ortaya çıkışinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
  Konusu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
 15. Hangisi seçilen markanın satın alınma zamanını etkiler?
  Konusu: Pazarlama
 16. Alevden etkilenen maddeler ve organik peroksitler ADR’ye göre hangi tehlike sınıfında yer alır?
  Konusu: AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
 17. Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?
  Konusu:
 18. I- Göz bebeklerinde büyüme
  II- Göz bebeklerinde küçülme
  III- Nabız alınamaması
  IV- Solunum sayısında artış
  V- Vücut sıcaklığında yükselme
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?
  Konusu:
 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi N3 sınıfı bir aracı tanımlar ?
  Konusu: Teknik Standartlar
 20. Aşağıdakilerden hangisi entegre taşımacılık kapsamına girmemektedir?
  Konusu: Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
 21. Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetimin girdilerinden değildir?
  Konusu: Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
 22. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı bir işletmenin “lojistik çevresinde” bulunmaz?
  Konusu: Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
 23. Kurum ile bayi/acente veya bölge müdürlükleri gibi temsilcilikler arasında veri akışının özel bir güvenlik tüneli üzerinden sağlanması servisine ne ad verilir?
  Konusu: Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 24. Kalitenin elde edilebilmesi veya kaliteli bir üretim yapılabilmesi için hangisinin yapılması daha uygundur?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 25. Hangisi konumlandırmanın hedef kitle tarafından kabul edilmesi için yapılır?
  Konusu: Pazarlama
 26. Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 27. TIR Sisteminin en üst kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 28. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır?
  Konusu: İş Hukuku
 29. İş Kanununa göre, işçinin ücret alacağına ilişkin zaman aşımı süresi kaç yıldır?
  Konusu: İş Hukuku
 30. .“Belli bir işletmenin mal ve hizmetlerini,diğer işletmelerinkinden ayırt etmeye yarayan işaretler” olarak tanımlanan kavram nedir?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 31. Milletlerarası andlaşmaları imzalama ve yayımlama yetkisi kime aittir?
  Konusu: Anayasa
 32. Devletin temel yetkilerinden olan yasama, yürütme ve yargının ayrı organlar tarafından kullanılması esasına ne ad verilir?
  Konusu: Anayasa
 33. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaf değildir?
  Konusu: Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
 34. Eşya ve kargo taşımalarında; L1,M,N,P yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru  süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 35. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 36. M2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin faaliyet gösterebilmeleri için örgütlenmelerini hangi şekilde tamamlamış olmaları şarttır?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 37. Mirasçıların, mirası 3 ay içinde reddetmedikleri takdirde bir daha reddememesi, hakkın hangi yolla kaybıdır?
  Konusu: Medeni Hukuk
 38. Aşağıdakilerden hangisi nispi haklardan biridir?
  Konusu: Medeni Hukuk
 39. Taşıyan hangi durumda azami sorumluluk miktarlarından faydalanamaz?
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 40. Aşağıdaki taşıtlardan hangileri için karayolu taşıtı onay belgesi (uygunluk belgesi) aranmaz?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 41. CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir?
  Konusu: CMR Sorumluluk Sigortaları
 42. CMR’ye göre taşıyan hangi durumda azami sorumluluk miktarlarından faydalanamaz?
  Konusu: CMR Sorumluluk Sigortaları
 43. CMR Sözleşmesi hükümlerine göre taşımacının bilerek kötü hareket etmesi halinde davanın ne kadarlık süre içinde açılması gerekir?
  Konusu: CMR Sözleşmesi
 44. CMR Sözleşmesine göre sevk mektubuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: CMR Sözleşmesi
 45. Sigorta sözleşmesi nasıl kurulur?
  Konusu: Sorumluluk Sigortaları
 46. Sigorta sözleşmesinin sigorta ettirilmesine ne ad verilir?
  Konusu: Sorumluluk Sigortaları
 47. Sigorta mukavelesi doğrudan doğruya sigorta ettiren kimse veya onun temsilcisi veya vekili ile yapılmışsa mukavele tarihinden en geç ne kadar süre içinde verilmek zorundadır?
  Konusu: Sorumluluk Sigortaları
 48. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 49. Yükleme borcu kime ait olduğu kararlaştırılmadığı takdirde bu borcu kim ifa edecektir?
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 50. P2 yetki belgesi için başvuranların en az kaç dağıtıcı elemana sahip olmaları şarttır?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire