ÜDY-ODY Deneme Sınavı 10

Üst ve Orta Düzey Yöneticilik Mesleki Yeterlilik Deneme Sınavları

ÜDY / ODY Online Test

 1. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından biri değildir?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 2. Aşağıda belirtilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yürütülen konvansiyonlardan hangisine ülkemiz taraf değildir?
  Konusu: Uluslararası Konvansiyonlar
 3. Aşağıdaki sınır kapısı ve açıldığı (sınır kapısından sonra girilen) ülke eşleşmesinde hangisi yanlıştır?
  Konusu: Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
 4. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Trafik Güvenliği
 5. Aşağıdakilerden hangisini gelişen iletişim teknolojileri arasında sayamayız?
  Konusu: Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 6. CMR’ye göre Taşıyanın aşağıdakilerden hangi tür sorumluluğu bulunmamaktadır?
  Konusu: CMR Sorumluluk Sigortaları
 7. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
  Konusu: Trafik Güvenliği
 8. Aşağıdakilerden hangisi ‘menşe ispat belgesi’ değildir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 9. Hangi taşıma belgesi cirolanmak suretiyle devredilir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 10. Satıcının varış yerine kadar tüm sorumluluğu ve masrafları üstlendiği teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 11. Belirli bir dizi girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren; Tanımlanabilen, Sınırları konulabilen, Tekrarlanabilen, Ölçülebilen, Mutlaka bir sorumlusu olan, Fonksiyonlar arası ve Birbirine bağlı değer yaratan faaliyet dizinidir.’ Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 12. AETR sözleşmesine göre sürücülerin 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?
  Konusu: AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
 13. Gider pusulasından kesilen verginin ödenmesinden kim sorumludur?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 14. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Yetki belgesini yenilemek isteyen yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerliliği süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak “Araçların ağırlık ve boyutlarına” karşı toplam …….. kez “Çalışanların ücret ve şartlarına” karşı da toplam …….. kez kusur işlemesinden dolayı idari para cezazına maruz kalmamış olmak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 15. Asagidakilerden hangisi pazarlama karmasinda yer alirlar ?
  Konusu: Pazarlama
 16. Müşterilerin yeni istek kaynaklarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  Konusu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
 17. “ MÜŞTERİ ODAKLI OLMAK “ hizmet veya ürün sunan firmaya aşağıdakilerden hangi avantajı sağlayacaktır?
  Konusu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
 18. Çağdaş sosyal devlette vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?
  Konusu: Anayasa
 19. Taşıma Sözleşmesinin ifası esnasında ambalajlama ve gümrük belgelerinin hazırlanmasından kim sorumludur?
  Konusu: CMR Sorumluluk Sigortaları
 20. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme nedenlerinden biridir?
  Konusu: Medeni Hukuk
 21. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler ?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 22. Yetki belgesi sahipleri, her takvim yılının başında taşıtların yaşları nedeniyle asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; kaç gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirmekle yükümlüdürler ?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 23. C3 türü yetki belgesi alabilmek için aşağıdaki şartlardan hangilerini yerine getirmek gerekir ?
  Konusu: Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
 24. Karayolu Taşıma yönetmeliğine göre Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu ………içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar ve bu sure içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere ……..içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar.
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 25. Aşağıdakilerden hangisi süreç yaklaşımında etkililiğin tanımıdır?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 26. Factoring Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Finansal Yönetim
 27. Fatura teslim alındıktan sonra kaç gün içinde faturadaki bilgilere itiraz edilebilir?
  Konusu: Ticari Belgeler
 28. Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti değildir?
  Konusu: Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
 29. Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen bir sabit maliyettir?
  Konusu: Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
 30. Serbest meslek makbuzunu aşağıdakilerden hangisi düzenlemez?
  Konusu: Ticari Belgeler 31. Konusu:
 32. Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla kaç km. mesafede olması gereklidir?
  Konusu: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 33. Paketleme grubu I olarak işaretlenmiş, dayanıklılık testinden geçmiş bir tehlikeli maddenin paketinin üzerinde aşağıdaki harflerden hangisi/hangilerinin görülmesi gerekir?
  Konusu: Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 34. Bursa’dan Moskova’ya yapılan otomobil cinsi eşya taşımasında her biri brüt 1.500 Kg olan 2 otomobil hasarlanmıştır. 2 otomobilin toplam kıymeti 110.000 TL’dir. Taşıma ücreti 7.500 TL’dir. Bu durumda taşımacının hasardan tam olarak sorumlu tutulması halinde ödeyeceği tazminatın sınırını belirtiniz? (8.33 SDR = 20 TL olarak hesaplanacaktır)
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 35. Yükleme borcu kime ait olduğu kararlaştırılmadığı takdirde bu borcu kim ifa edecektir?
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 36. Serbest meslek makbuzundaki gelir vergisi kesintileri hangi beyanname ile ödenir?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 37. Çekici araçların şasileri üzerinde bulunan, aracın boyuna eksenine monte edilmiş olan ve çekicinin semi-treylere bağlanmasını sağlayan parçaya ne ad verilir?
  Konusu: Teknik Standartlar
 38. Aşağıdaki ifadelerden hangisi N2 sınıfı bir aracı tanımlar ?
  Konusu: Teknik Standartlar
 39. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
  Konusu:
 40. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ihraç edilebilir?
  Konusu: Finansal Yönetim
 41. Aşağıdaki Antrepo Tiplerinden hangisi Özel antrepo değildir?
  Konusu: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı 42. Konusu:
 43. Tezkiye edilen C2 Belgeli Firmanın Karayolu Taşıtı Onay Belgesi alınmış 20 özmal ve 5 kiralık aracı bulunması halinde TIR Karnesi kotası aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 44. 17 yaşındaki Ali ile yapılan taşıma sözleşmesi;
  Konusu: Ulusal Sözleşmeler
 45. Sözleşmenin kurulması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  Konusu: Ulusal Sözleşmeler
 46. Motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortası olarak da bilinen Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan ve üçüncü şahıslara verilen hasarları poliçenin teminatı kapsamında karşılayan belgeye ne denir?
  Konusu: Sorumluluk Sigortaları
 47. Aşağıdakilerden hangisi karayolu ile eşya taşımanın sağladığı avantajlardan biri değildir ?
  Konusu: Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
 48. Nitelikli insan kaynaklarının elde edilebilmesi için öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
 49. Personel seçimi ve eğitimi işlerinde aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır?
  Konusu: İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
 50. Eğer insan vücudu sınıf 6.2 ye ait bir maddeye temas ederse nasıl bir tehlikeye maruz kalır?
  Konusu: AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire