10 Mart 2013 SRC 5 Sınav Soruları ve Cevapları

10 Mart 2013 SRC 5 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 10 Mart 2013 SRC 5 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına
  indiğinde nasıl davranmalıdır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 2. Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?
  Konusu : 7-ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 3. "Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 18 Şubat 2012     SRC 5 10 Mart 2013    
 4. ADR'de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR'de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?
  Konusu : 1-Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 04 Haziran 2011     SRC5 2011-06-04     SRC5 2011-06-04     SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013    
 5. Aşağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 6. Bir araçta taşınan tehlikeli madde için SADT, Kontrol ve Acil Müdahale Isılarının
  değerleri verilmiştir. Bu değerlerin en tehlikeli olandan başlayarak tehlike öncelik sırası
  nasıldır?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 7. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi
  taşıyan araç hangi tünellerden geçemez ?
  Konusu : 7-ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 8. Aşağıdakilerden hangisi bir ambalaj üzerine yazılmaz?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 9. Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde
  taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır ?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 10. Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?
  Konusu : 10-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 11. İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur ?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz ?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 13. Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur ?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 14. Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır ?
  Konusu : 10-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013    
 15. Aşağıdakilerden hangisi zehirli gazların maddelerin sınıf etiketidir?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013    
 16. Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?
  Konusu : 7-ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 17. Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 18. I- Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg.
  II- Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg.

  Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler taşınmaktadır. Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 19. “ABC” tipi kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı hangi yangınlar için etkilidir?
  Konusu : 12-Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 20. Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 21. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013    
 22. Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 23. Muafiyet kuralları hangi taşımalarda uygulanır ?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 24. Yanıcı maddeler aşağıdaki hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     ADR TANKER 28 September 2013    
 25. Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013     SRC 5 28 Temmuz 2013    
 26. ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 04 June 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 19 Mart 2011     ODY 4 04 June 2011     SRC 5 18 Şubat 2012     ÜDY 3 17 Eylül 2011     SRC5 08 Aralık 2012     SRC 5 10 Mart 2013    
 27. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC 5 04 Haziran 2011     SRC 5 10 Mart 2013     SRC 4 07 December 2013    
 28. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 29. Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 30. Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013     SRC 5 28 Temmuz 2013     SRC 5 28 Eylül 2013    
 31. “C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?
  Konusu : 12-Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 32. Sürücü tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit ediyor. Nasıl davranmalıdır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 10 Mart 2013    
 33. Çok modlu taşımacılık ne demektir ?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 34. ADR’ye göre; aşağıdakileıden hangisi kaza veya olay sonucu rapor
  düzenlenmesini gerektiren "yükün kaybolması" şartlarından değildir?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 18 Şubat 2012     SRC 5 10 Mart 2013    
 35. Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır ?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 36. ADR‟ ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 37. Tehlikeli gazların taşıması ile ilgili aşağıdaki usullerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 38. Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder ?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 39. Tehlike ikaz levhaları konteynerin neresine takılır ?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 40. Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
31 Temmuz 2014
16 Haziran 2014
500 TL   300 TL
30 Temmuz 2014
02 Ağustos 2014
MALTEPE
1890 TL
30 Temmuz 2014
09 Ağustos 2014
MALTEPE
1090 TL
01 Ağustos 2014
09 Ağustos 2014
MALTEPE
1290 TL   990 TL
01 Ağustos 2014
09 Ağustos 2014
MALTEPE
1290 TL   990 TL
01 Ağustos 2014
09 Ağustos 2014
MALTEPE
1290 TL   990 TL
01 Ağustos 2014
09 Ağustos 2014
MALTEPE
1290 TL   990 TL
01 Ağustos 2014
09 Ağustos 2014
FLORYA
1290 TL   990 TL
01 Ağustos 2014
09 Ağustos 2014
FLORYA
1290 TL   990 TL
01 Ağustos 2014
09 Ağustos 2014
FLORYA
1290 TL   990 TL
01 Ağustos 2014
09 Ağustos 2014
FLORYA
1290 TL   990 TL
30 Temmuz 2014
23 Ağustos 2014
FLORYA
1090 TL