10 Mart 2013 SRC 5 Sınav Soruları ve Cevapları

10 Mart 2013 SRC 5 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 10 Mart 2013 SRC 5 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına
  indiğinde nasıl davranmalıdır?
  Konusu : Emniyet Bilinci
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 2. Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?
  Konusu : Tüneller
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 3. "Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?
  Konusu : Ambalaj-Taşıma-Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 18 February 2012     SRC5 10 Mart 2013    
 4. Aşağıdakilerden hangisi sınıf 1 de yer alan tehlikeli maddelerle ilgili izin alınması gereken yetkili mercidir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 5. Aşağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 6. Bir araçta taşınan tehlikeli madde için SADT, Kontrol ve Acil Müdahale Isılarının
  değerleri verilmiştir. Bu değerlerin en tehlikeli olandan başlayarak tehlike öncelik sırası
  nasıldır?
  Konusu : Tanker Taşıtların Kullanımında Özel Şartlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 7. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi
  taşıyan araç hangi tünellerden geçemez ?
  Konusu : Tüneller
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 8. Aşağıdakilerden hangisi bir ambalaj üzerine yazılmaz?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 9. Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde
  taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır ?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 10. Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 11. İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur ?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz ?
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 13. Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur ?
  Konusu : Emniyet Bilinci
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 14. Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır ?
  Konusu : Görev-Sorumluluk ve Yaptırımlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 15. Aşağıdakilerden hangisi zehirli gazların maddelerin sınıf etiketidir?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 16. Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?
  Konusu : Tüneller
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 17. Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 18. I- Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg.
  II- Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg.

  Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler taşınmaktadır. Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 19. “ABC” tipi kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı hangi yangınlar için etkilidir?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 20. Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 21. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 22. Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 23. Muafiyet kuralları hangi taşımalarda uygulanır ?
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 24. Yanıcı maddeler hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?
  Konusu : Taşıtlardaki Teknik Techizat
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 25. Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013     SRC 5 28 Temmuz 2013    
 26. ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 04 June 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     SRC5 17 Eylül 2011     SRC5 19 Mart 2011     ODY 4 04 June 2011     SRC 5 18 February 2012     ÜDY 3 17 September 2011     SRC5 08 Aralık 2012     SRC5 10 Mart 2013    
 27. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC5 19 Mart 2011     SRC5 30 Haziran 2012     SRC5 04 Haziran 2011     SRC5 10 Mart 2013     SRC 4 07 December 2013    
 28. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?
  Konusu : Tehlike Türleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 29. Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 30. Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır ?
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 31. “C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?
  Konusu : Kaza ve Acil Durumlardaki Önlemler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 32. Sürücü tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit ediyor. Nasıl davranmalıdır?
  Konusu : Şoförün Sorumlulukları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 19 Mart 2011     SRC5 10 Mart 2013    
 33. Çok modlu taşımacılık ne demektir ?
  Konusu : Çok Modlu Taşıma
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 34. ADR’ye göre; aşağıdakileıden hangisi kaza veya olay sonucu rapor
  düzenlenmesini gerektiren "yükün kaybolması" şartlarından değildir?
  Konusu : Görev-Sorumluluk ve Yaptırımlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 18 February 2012     SRC5 10 Mart 2013    
 35. Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır ?
  Konusu : Ambalaj-Taşıma-Yükleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 36. ADR‟ ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
  Konusu : Yükleme/Boşaltma Kuralları
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 37. Tehlikeli gazların taşıması ile ilgili aşağıdaki usullerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Emniyet Bilinci
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 38. Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder ?
  Konusu : Tank Araç İşaretleme
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 39. Tehlike ikaz levhaları konteynerin neresine takılır ?
  Konusu : İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    
 40. Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?
  Konusu : Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC5 10 Mart 2013    


EĞİTİM TAKVİMİ

 Adı
Son Başvuru
Başlama Tarihi
Eğitim Yeri
Ücreti
18 Nisan 2014
03 Mayıs 2014
MALTEPE
1090 TL
18 Nisan 2014
04 Mayıs 2014
FLORYA
1090 TL
18 Nisan 2014
10 Mayıs 2014
MALTEPE
1890 TL   1590 TL
18 Nisan 2014
11 Mayıs 2014
FLORYA
1890 TL   1590 TL
18 Nisan 2014
11 Mayıs 2014
MALTEPE
3090 TL   2690 TL