10 Mart 2013 SRC 5 Sınav Soruları ve Cevapları

10 Mart 2013 SRC 5 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 10 Mart 2013 SRC 5 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına
  indiğinde nasıl davranmalıdır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 2. Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?
  Konusu : 7-ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 3. "Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 18 Şubat 2012     SRC 5 10 Mart 2013    
 4. ADR'de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR'de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?
  Konusu : 1-Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 04 Haziran 2011     SRC5 2011-06-04     SRC5 2011-06-04     SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013    
 5. Aşağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 6. Bir araçta taşınan tehlikeli madde için SADT, Kontrol ve Acil Müdahale Isılarının
  değerleri verilmiştir. Bu değerlerin en tehlikeli olandan başlayarak tehlike öncelik sırası
  nasıldır?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 7. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi
  taşıyan araç hangi tünellerden geçemez ?
  Konusu : 7-ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 8. Aşağıdakilerden hangisi bir ambalaj üzerine yazılmaz?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 9. Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde
  taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır ?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 10. Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?
  Konusu : 10-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 11. İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur ?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz ?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 13. Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur ?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 14. Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır ?
  Konusu : 10-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013    
 15. Aşağıdakilerden hangisi zehirli gazların maddelerin sınıf etiketidir?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013    
 16. Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?
  Konusu : 7-ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 17. Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 18. I- Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg.
  II- Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg.

  Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler taşınmaktadır. Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 19. “ABC” tipi kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı hangi yangınlar için etkilidir?
  Konusu : 12-Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 20. Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 21. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?
  Konusu : Resimli Sorular
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013    
 22. Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 23. Muafiyet kuralları hangi taşımalarda uygulanır ?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 24. Yanıcı maddeler aşağıdaki hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?
  Konusu : 14-Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     ADR TANKER 28 September 2013    
 25. Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013     SRC 5 28 Temmuz 2013    
 26. ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?
  Konusu : AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 04 June 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     SRC5 17 Eylül 2011     SRC 5 19 Mart 2011     ODY 4 04 June 2011     SRC 5 18 Şubat 2012     ÜDY 3 17 Eylül 2011     SRC5 08 Aralık 2012     SRC 5 10 Mart 2013    
 27. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 30 Haziran 2012     SRC 5 04 Haziran 2011     SRC 5 10 Mart 2013     SRC 4 07 December 2013    
 28. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 29. Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 30. Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013     SRC 5 09 Haziran 2013     SRC 5 28 Temmuz 2013     SRC 5 28 Eylül 2013    
 31. “C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?
  Konusu : 12-Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 32. Sürücü tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit ediyor. Nasıl davranmalıdır?
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 19 Mart 2011     SRC 5 10 Mart 2013    
 33. Çok modlu taşımacılık ne demektir ?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 34. ADR’ye göre; aşağıdakileıden hangisi kaza veya olay sonucu rapor
  düzenlenmesini gerektiren "yükün kaybolması" şartlarından değildir?
  Konusu : 9-ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 18 Şubat 2012     SRC 5 10 Mart 2013    
 35. Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır ?
  Konusu : 3-Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 36. ADR‟ ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
  Konusu : 11-Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 37. Tehlikeli gazların taşıması ile ilgili aşağıdaki usullerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : 2-Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 38. Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder ?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 39. Tehlike ikaz levhaları konteynerin neresine takılır ?
  Konusu : 4-Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013    
 40. Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?
  Konusu : 6-Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 10 Mart 2013