24 Mart 2012 SRC 3 Sınav Soruları ve Cevapları

24 Mart 2012 SRC 3 Sınav Sorularını işaretledikten sonra, son sorunun altında bulunan gönder linkine basarak 24 Mart 2012 SRC 3 sınav soruların cevaplarını ve detaylı açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.


 1. ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC1 30 Haziran 2012     SRC 2 28 Eylül 2013    
 2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 24 December 2011     SRC3 24 Mart 2012     ODY1 25 Eylül 2010     ÜDY 1 25 September 2010     ÜDY 4 10 March 2013     ODY 4 10 March 2013     ÜDY 1 10 March 2013     ODY 1 07 Aralık 2013     ODY 3 07 Aralık 2013    
 3. Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC2 10 Mart 2013    
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     ODY4 24 Mart 2012    
 5. Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC 4 29 September 2012     SRC 4 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012     SRC4 28 Eylül 2013    
 6. Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     ODY1 17 Eylül 2011     ODY2 17 Eylül 2011     ODY2 19 Mart 2011    
 7. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC4 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC1 24 Mart 2012    
 8. Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?
  Konusu : Davranış Psikolojisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC4 28 Eylül 2013     SRC 2 28 Eylül 2013    
 9. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC 4 25 September 2010     SRC3 24 Aralık 2011     SRC3 24 Mart 2012     SRC 2 25 September 2010     SRC 3 25 September 2010    
 10. Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?
  Konusu : İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 04 Haziran 2011     SRC1 24 Mart 2012     ÜDY 2 24 Aralık 2011     SRC3 24 Mart 2012     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY 3 29 September 2012     ÜDY 3 09 June 2013     ODY 3 28 September 2013    
 11. Transit rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez?
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 12. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır?
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 13. "Türk plakalı bir araç Romanya'dan aldığı yükü Danimarka'ya taşımaktadır.”Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?
  Konusu : Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC 3 28 Eylül 2013    
 14. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC 3 17 September 2011     SRC 4 17 September 2011     SRC3 04 Haziran 2011     SRC3 24 Mart 2012    
 15. Aşağıdakilerden hangisi haritalarda gösterilen uluslararası yol numarasıdır?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC 3 07 December 2013    
 16. Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?
  Konusu : Harita Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 17. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 18. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
  Konusu : İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013    
 19. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir?
  Konusu : Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ODY3 17 Eylül 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 2010-12-25     ODY4 19 Mart 2011     ODY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 25 Aralık 2010     ÜDY1 25 Aralık 2010     ODY1 17 Eylül 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY 1 19 Mart 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY1 19 Mart 2011     ÜDY 2 17 September 2011     SRC3 24 Mart 2012     ODY4 24 Mart 2012     ÜDY 4 24 Mart 2012     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ODY1 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     SRC4 24 Mart 2012     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY1 2010-12-25     ÜDY 1 08 December 2012     ÜDY 1 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012     ODY 1 07 Aralık 2013     ÜDY 1 07 December 2013    
 20. N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012    
 21. Tehlikeli madde taşımasında kullanılan taşıtlara takılan turuncu renkli levhanın üst yarısındaki rakamlar neyi göstermektedir?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 22. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri
  önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki
  karayollarında en az kaç metre mesafeden takip
  etmelidir?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC 5 25 Aralık 2010     SRC4 25 Aralık 2010     SRC3 24 Mart 2012     SRC 4 07 December 2013    
 23. Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu : Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 24. TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
  Konusu : TIR Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY3 2010-12-25     SRC3 24 Mart 2012     SRC 3 29 Eylül 2012     SRC 3 09 Haziran 2013    
 25. Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?
  Konusu : Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC4 04 Haziran 2011     SRC4 30 Haziran 2012     SRC4 24 Mart 2012    
 26. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 27. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

  .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin

  konulması zorunludur."Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC1 30 Haziran 2012     SRC 2 19 Mart 2011     SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 4 08 December 2012    
 28. Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
  Konusu : Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC4 25 Aralık 2010     SRC3 24 Mart 2012     SRC 4 07 December 2013     ODY 2 07 Aralık 2013     SRC 1 07 Aralık 2013    
 29. Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı
  veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç
  metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 19 Mart 2011     SRC4 04 Haziran 2011     SRC3 04 Haziran 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC4 30 Haziran 2012     SRC3 24 Mart 2012     SRC2 04 Haziran 2011     SRC 1 04 Haziran 2011    
 30. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     SRC1 24 Mart 2012     SRC 3 08 December 2012    
 31. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
  Çıktığı Sınavlar : ODY 4 30 June 2012     SRC1 30 Haziran 2012     SRC3 24 Mart 2012    
 32. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına neden olur?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC2 24 Mart 2012     SRC3 24 Mart 2012     ÜDY1 24 Mart 2012     SRC1 25 Eylül 2010     SRC 1 08 December 2012    
 33. ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY4 24 Aralık 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ODY4 24 Aralık 2011     ODY2 24 Aralık 2011     ODY1 24 Aralık 2011     ÜDY 2 24 Aralık 2011     SRC1 24 Aralık 2011     SRC2 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC3 24 Mart 2012     ÜDY1 24 Mart 2012     ÜDY2 24 Mart 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     ODY 1 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     ODY 2 09 Haziran 2013     ODY 3 09 Haziran 2013     ODY 4 09 June 2013    
 34. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     SRC1 24 Aralık 2011     SRC4 24 Aralık 2011     SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     ODY 1 24 March 2012     SRC 4 09 Haziran 2013     SRC 2 09 Haziran 2013     ODY 1 07 Aralık 2013     SRC 4 07 December 2013     SRC 2 07 Aralık 2013     SRC 3 07 December 2013    
 35. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
  Konusu : İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     ODY 1 24 March 2012     ODY 2 24 March 2012     ODY4 24 Mart 2012     ÜDY 4 24 Mart 2012     SRC 3 09 Haziran 2013     ÜDY 1 09 June 2013     ÜDY 4 09 June 2013     SRC 1 09 Haziran 2013    
 36. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 37. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012    
 38. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC 3 08 December 2012     SRC 1 08 December 2012    
 39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 40. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu : Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 41. Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?
  Konusu : Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     ODY 1 30 Haziran 2012     ODY 2 30 June 2012     SRC3 24 Aralık 2011     ÜDY 4 30 June 2012     SRC4 24 Mart 2012     ÜDY2 24 Mart 2012     ÜDY2 04 Haziran 2011     SRC 2 29 Eylül 2012     ÜDY 2 29 September 2012     ÜDY 2 09 Haziran 2013    
 42. Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve / veya
  diğer taşımacılara karşı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakileıden
  hangisidir?
  Konusu : Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar : ODY 3 30 June 2012     ÜDY 4 30 June 2012     SRC3 24 Mart 2012     ODY 3 09 Haziran 2013    
 43. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 44. G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?
  Konusu : Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 04 Haziran 2011     ODY 3 04 June 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ÜDY4 04 Haziran 2011     ODY4 2011-06-04     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 2010-12-25     ODY 4 04 June 2011     SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     ODY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 25 Aralık 2010     ODY4 17 Eylül 2011     ÜDY 3 19 March 2011     ODY4 24 Mart 2012     ÜDY 4 24 Mart 2012     ODY 4 25 December 2010     ODY4 19 Mart 2011     ODY4 08 Aralık 2012     ÜDY 4 10 March 2013    
 45. Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
  Konusu : Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012    
 46. Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
  Konusu : Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     SRC1 24 Aralık 2011     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY 4 29 September 2012     SRC 2 08 Aralık 2012     SRC 2 28 Eylül 2013    
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu : Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar : ÜDY 3 17 Eylül 2011     ODY3 24 Aralık 2011     ODY3 17 Eylül 2011     ÜDY4 17 Eylül 2011     ODY4 17 Eylül 2011     ODY3 19 Mart 2011     ÜDY3 2010-12-25     ÜDY 3 19 March 2011     ÜDY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 2010-12-25     ODY4 19 Mart 2011     SRC3 24 Mart 2012     SRC4 24 Mart 2012     ODY3 25 Aralık 2010     ÜDY4 25 Aralık 2010     ODY3 24 Mart 2012     ÜDY1 2010-12-25     ODY 1 30 Haziran 2012     ODY1 17 Eylül 2011     ÜDY 1 17 September 2011     ÜDY 4 19 March 2011     ÜDY 2 17 September 2011     ÜDY 1 19 Mart 2011     ÜDY 2 19 March 2011     ODY1 19 Mart 2011     ODY2 19 Mart 2011     ODY 2 24 March 2012     ODY1 04 Haziran 2011     ODY2 04 Haziran 2011     ÜDY 1 04 Haziran 2011     ÜDY2 04 Haziran 2011     ODY1 25 Aralık 2010     ODY 4 25 December 2010     ÜDY 3 24 Mart 2012     ÜDY1 25 Aralık 2010     ÜDY4 29 Eylül 2012     ÜDY 4 29 September 2012     ODY2 29 Eylül 2012     ÜDY 2 09 Haziran 2013    
 48. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaf değildir?
  Konusu : Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012    
 49. İş güvencesi kapsamında, geçersiz feshe bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiye ödemesi gereken tutardır?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC3 24 Mart 2012     ODY4 24 Mart 2012    
 50. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
  Konusu : Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar : SRC1 24 Mart 2012     ODY 1 30 Haziran 2012     SRC4 25 Aralık 2010     SRC3 24 Mart 2012     SRC2 24 Mart 2012     SRC 2 29 Eylül 2012     SRC 1 29 September 2012     SRC4 10 Mart 2013     SRC2 10 Mart 2013     ÜDY 2 10 March 2013