8 Temmuz 2017 ADR - TMGD Sınavında Hatalı Soru Var mı?

8 Temmuz 2017 ADR - TMGD Sınavında Hatalı Soru Var mı?

08 Temmuz 2017 ADR – TMGD Sınavında Hatalı Sorular

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2017 sınav takvimine ilaveten eklediği ara sınav olan 08 Temmuz 2017 ADR _ TMGD sınav soruları geçtiğimiz günlerde TMKT’ nin resmi internet sitesinde cevapları ile birlikte duyurulmuştu. 08 Temmuz 2017 sınavının da yayınlanan son üç sınava benzer zorlukta hazırlanmış olduğu gözlemlenmiş ve aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığının TMGD hizmeti verecek olanların tam olarak kitaba hakim olmasını istediğini bir kez daha gösterdiği bir sınav olmuştur.  

 TUGEM Eğitim Kurumları olarak daha önceki sınav sorularında yapmış olduğumuz çalışmalarla tespit ettiğimiz hatalı sorular TMGD adaylarına duyurulmuş ve bu doğrultuda yapılan itirazlar sonuç vererek hatalı soruların iptal edilmesi ile birçok kişinin TMGD olabilmesine katkı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşamıştık.  Geçme puanına yakın olan tüm ülke çapındaki kursiyerlere fayda sağlamak amacıyla aşağıdaki çalışmayı yaptık. Bu kapsamda 08 Temmuz 2017 ADR – TMGD sınavında da itiraz edilecek tam 5 adet soru belirledik ve bu soruların neden iptal edilmesi gerektiğini haberimizin devamında belirttik. Ayrıca TUGEM-TMGD  Facebook hesabımızdan kursiyerlerimize sınav itiraz duyurusu hakkındaki dilekçemizi duyurduk.  Umarız bu sayede az puanla kaybeden TMGD kursiyerlerine de fayda sağlarız ve başarı oranının tüm ülkede  artmasına katkı sağlamış oluruz. Yakında referansları ile birlikte 08 Temmuz 2017 TMGD sorularına ve cevaplarına TUGEM internet sitesinden ulaşabilirsiniz.


Özellikle Tebliğ değişikliğinden önce eğitimini tamamlamış henüz TMGD olamamış adayların mezuniyet şartından dolayı TMGD olma hakkını yitirmemek için gerçekten çok iyi hazırlanmaları gerekmektedir. İyi TMGD Eğitimi almak, sınava kadar çok sayıda soru çözmek, deneme sınavlarına katılmak artık çok önemli olmuştur. Biz de zaten var olan ilave çalışmalarımızı yeni duruma uygun olarak yoğunlaştıracağız. Aralık 2017 sınavına girecek olan tüm adaylara şimdiden başarılar dileriz. 


 
İTİRAZ EDİLEN SORULAR ve İTİRAZ SEBEPLERİ


A KİTAPÇIĞININ 7. SORUSU:  Parlama noktası 21 C, kaynama noktası 40 C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak pestisit elde ediliyor. Bu yeni üründen sabit bir tankta 3.500 lt taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

I. Tehlike ikaz levhaları aracın iki yanına ve arkasına takılır.

II. Dolum ve boşaltım öncesinde statik elektriklenmeyi engellemek amacıyla araçta topraklama yapılır.

III. Bu ürün AT tipi araçlarla taşınır.

IV. Bu ürünü taşıyan araç sadece A ve B kategorisindeki tünellerden geçebilir.

V. Bu ürün taşındıktan sonra tankın yeniden kullanılabilmesi için mutlaka dezenfekte edilmesi gerekir.


A)I,  II ve III             B) I, II ve IV           C) I, II ve V      D) II, III ve IV          E) III, IV ve V


İTİRAZ: Bu karışımın sonucu UN 3021 PG II bulunur. Buna göre;
IV. şık Tablo A sütun 15 (D/E) ye göre bu araç A, B ve C tünellerinden geçebilir. Sadece A ve B denildiği için yanlış.
Soruda doğru olan hükümler I ve II dir. Soruda ise doğru cevapların yer aldığı bir şık yoktur. Cevap anahtarında ise doğru cevap I, II ve IV olarak verildiği için soru hatalı hazırlanmıştır.


A KİTAPÇIĞININ 9. SORUSU: UN 3065, Ambalajlama Grubu III olan ve tehlikeli maddenin 1.100 litresinin taşınması için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Sabit tankta taşınması halinde tüm ADR hükümlerinden muaftır.

II. 3.000 litre kapasiteli sökülebilir tankta taşınmasında, araca tehlike tanımlama numarası ve UN numarası bulunan turuncu plakanın takılması gerekir.

III. 1.500 litre hacme sahip IBC’ de taşınmasında araca boş turuncu plakanın takılması gerekir.

IV. 5 lt kapasiteli cam ambalajlar içinde ve brüt ağırlığı 20 kg olan kombine ambalajlarda taşınması durumunda bazı ADR şartlarından muaf tutulabilir.

V. 3.000 litre hacmi olan tank-konteynerde taşınması için, FL tipi aracın kullanılması gerekir.


A) I, IV ve V        B) I ve V      C) I, II ve III     D) II, III ve IV      E) IV ve V


İTİRAZ:
IV. 5 lt iç ambalaj ve brüt ağırlığı 20 kg olarak belirtilen taşımada 3.4 sınırlı miktar kuralına uygun hazırlanarak 3.4 e göre bazı ADR kurallarından muaf olabileceği belirtilmiştir. Buna göre bu verinin doğru olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte UN 3065 PG III Tablo A Sütun 6 da Özel Hüküm 145’ e göre “ 250 litre veya daha küçük kaplarda taşındığında, paketleme grubu III’ te yer alan alkollü içecekler ADR zorunluluklarına tabi değildir” denmektedir. Özel Hüküm 145’ in uygulanabileceği bir şekilde yapılmış bu taşımaya göre ADR’ nin tüm kurallarından muafiyet hakkı olacağı için IV. Şık bazı kurallarından muaftır dediği için yanlıştır.

Buna göre doğru cevaplar II ve III olmalıdır. Cevap anahtarına göre doğru cevap D şıkkı II, III ve IV olduğu için soru hatalıdır.


A KİTAPÇIĞININ 21. SORUSU: Tüm bilgileri aşağıdaki metal levha üzerine işaretlenmiş olan bir sabit tankta, aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri taşınabilir.

I. UN 1203
II. UN 3257
III. UN 2621
IV. UN 1133, PG I
V. UN 2612


A) I, II ve III      B) I, II ve IV      C) I ve III     D) II, III ve V     E) III, IV ve V


İTİRAZ: Soruda verilen görsele göre Tank Kodu LGBF Özel Hükmü TU9 dur.
Tablo A Sütun 12 ye göre tehlikeli maddelerin sırasıyla tank kodları LGBF, LGAV, LGBF, L4BN ve L1.5BN dir. 4.3.4.1.2 tankların hiyerarşisine göre metal levha örneği verilen sabit tank ile UN 1203, UN 3257 ve UN 2621 taşınabilmektedir.
Doğru cevap I, II ve III olması gerekir. Cevap anahtarı C şıkkı I ve III olarak belirtildiği için sorunun doğru cevabı A şıkkı olarak değiştirilip yeniden değerlendirilmelidir.

A KİTAPÇIĞININ 27. SORUSU: UN 3220 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğru ifade edilmiştir?

I. P4.9DH tank koduna sahip ısı yalıtımsız bir tank takas gövdesi ile taşınabilir.
II. Silindir ile taşınırken, aracın ön çapraz duvarına yerleştirilecek silindirler söz konusu eksene dik olacaktır.
III. Portatif tankla taşındığında, 160 cm gövde çapına ve güneş korumasına sahip tankın azami izin verilen çalışma basıncı 27.5 bar olmalıdır.
IV. Tüplü gaz tankeri ile taşınması durumunda tüplü gaz tankerinin kendisi yada üzerinde bulunması zorunlu olan metal levha üzerinde tank kodu yer almalıdır.
V. Silindir grupları ile taşınması durumunda silindir grupların, periyodik muayenesinin azami test süresi 10 yıldır.

A) I, II ve III                B) I, II ve IV                   C) II, III ve IV           D) II, III ve V              E) III, IV ve V

İTİRAZ:

Doğru cevaplar II, III, IV ve V dir. Cevap anahtarına göre doğru cevap C şıkkı verilmiştir. Doğru cevapların bir arada olduğu cevap şıkkı olmadığı için soru hatalıdır.

 
A KİTAPÇIĞININ 29. SORUSU: Yukarıdaki ambalaj ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

I. Bu ambalaj, 5 litrelik 25 adet cam iç ambalaj içinde PG III olan UN 1992 maddesini taşımak için uygundur.

II. %40 hidrojen siyanür içeren UN 3294 maddesi, iç cam ambalajların tüm içeriği emmeye yetecek miktarda dolgu maddesine sahip olduğu metal kaplarda bu ambalajla taşınabilir.
III. Bu ambalaj, 5 litrelik 20 adet cam iç ambalaj içinde PENTAN-2,4-DİON maddesini taşımak için uygundur.
IV. Bu ambalaj, 1 litrelik 15 adet cam iç ambalaj içinde GLİSALDEHİT maddesini taşımak için uygundur.
V. Ambalaj türünü gösteren kodun sonuna gelen W harfi nedeniyle bu ambalaj, EPİKLOROHİDRİN maddesinin taşınmasında kombine ambalaj olarak kullanılamaz.

A) I, II ve III                 B) I, II ve IV                 C) I, II ve V             D) II, III ve V                E) III, IV ve V

İTİRAZ:

II. P 601 paketleme talimatına göre 4G için verilen miktarın üstünde brüt ağırlığa sahip bir onay kodunda bir ambalaj verilmiştir. Buna göre yanlış olmasının yanında soruda taşınan miktar belirtilmemiştir. 6.1.4.12 ye göre bir 4G ambalajının azami net kütlesi 400 kg olabileceği için UN 3294 P601 talimatında belirtilen bürüt ağırlığın üstünde olmadığı sürece bu ambalajda taşınabilecektir.

IV. UN 2622 PG II maddesinin sınırlı miktarı 1 litredir. Şıkta ilgili madde 1 litre iç ambalajda 15 adet şekilde bu kombine ambalaja konmak istenmektedir. Dış ambalaj ağırlığı 30 kg geçmediği için aslında bu taşıma 3.4 sınırlı miktar taşımasıdır. 3.4 e göre yapılan bu paketlemede bu onaya sahip ambalaj kullanılabilse de ambalajın işaretlemesi 3.4.7 ye göre yapılmalıdır. Bu ambalajın üzerinde tehlike etiketlerinin ve UN numarasının olmaması gerekir. Dolayısı ile IV şık da yanlıştır.

Doğru cevap I, II, IV ve V iken şıklar arasında doğru cevapların bir arada verildiği bir şık yoktur. Cevap anahtarı ise C şıkkı olarak doğru cevabı verdiği için soru hatalıdır.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire