01 Aralık 2018 TMGD - ADR Sorularında İptal Edilebilecek Soru Var mı?

01 Aralık 2018 TMGD - ADR Sorularında İptal Edilebilecek Soru Var mı?

Not: TUGEM Eğitim Kurumları tarafından emek verilerek  yapılan bu çalışmamız sınavlara girip de  itiraz etmeyi planlayan kişiler için yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler 3. kişiler tarafından ancak ilgili sayfamız link verilerek paylaşılabilir. Aksi durumda bu bir emek hırsızlığı olacağı açıktır. Bu nedenle sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşımının sadece link verilerek yapılmasını ve bu şekilde yapılmayan paylaşımlarda gerekli uyarıyı yapmanızı rica ederiz. 

2018 yılının son sınavı olan TMGD sınavı 01 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da sınav sorularını geçtiğimiz günlerde TMKT’ nin resmi internet sitesinde yayınlamıştır. Sorular her sınavdan sonra olduğu gibi Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre hatalı sorular tespit edilmiştir. Bu soruların neden iptal edilmesi gerektiğini haberimizin devamında açıkladık.  

Sınav hem zorluk derecesi hem de zaman açısından daha önceki sınavlara göre daha rahat bir sınav olarak değerlendirilebilinir.  Bakanlığımızın daha önceki sınavlarda yapmış olduğumuz değerlendirmeleri göz önüne alarak sınav sorularında özellikle Tablo B ye yapılan atıfları azaltarak adayın uzmanlığını ölçmekten uzak olan zaman kayıplarını ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.

Bir kaç soruda kelime oyunları yapılarak adayın hataya düşmesine sebep veren soruların ve aşağıdaki hatalı olduğu düşünülen soruların dışındaki sınav sorularının iyi bir eğitim almış ve sınava çalışmış kişilerce çözülmesi gereken sorular olarak değerlendirmek mümkün olacaktır.  

Her sınav sonrası olduğu gibi 01 Aralık 2018 TMGD- ADR sınav soruları analizi ile ilgili yaptığımız bu çalışmanın tüm adaylara fayda sağlamasını temenni ederiz. 

 

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAKTIR?

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş gününde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yazılı yapılacak olup, itiraz süresi 25.12.2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Mail, BİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Dilekçeler "GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA TÜRKİYE" adresine gönderilecekti. 

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonucu genel değerlendirme Genel Müdürlüğünü www.tmkt.gov.tr adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

 İTİRAZA AÇIK SORULAR VE İTİRAZ SEBEBİ
(A KİTAPÇIK TÜRÜNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR)

 

SORU 11- Bir işletme, test amacı ile UN 3156 sipariş etmiştir. Bu madde her birinin kapasitesi 20 litre olan 12 adet tüpe doldurularak taşıma aracına yüklenmiştir. Araçta bu yükün haricinde bir palet üzerinde variller içerisinde ADR’ ye uygun olarak hazırlanmış toplam 760 litre UN 1202 maddesi bulunmaktadır. Uygun havalandırma sistemi olmayan kapalı bir araç ile yapılacak olan bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bu sevkiyat için araçta yazılı talimat bulundurulması zorunludur.
B. Bu sevkiyatı yapacak araç için ADR Onay Belgesine gerek yoktur.
C. Bu aracın açılan kargo kapılarına “DİKKAT, HAVALANDIRMA YOKTUR, DİKKATLİ AÇINIZ” ibaresi yazılmak zorundadır.
D. Bu sevkiyat için hazırlanan Taşıma Evrakında her bir taşıma kategorisi için toplam tehlikeli mal miktarları yazılması zorunlu değildir.
E. Bu sevkiyat için hazırlanan taşıma evrakında gaz için, “UN 3156, SIKIŞTIRILMIŞ GAZ YÜKSELTGEN B.B.B., 2.2 (5.1), (E)” ifadesi yer almalıdır.

ÇÖZÜM VE İTİRAZ

Bir araca birlikte yüklenen ve yükleme miktarları verilen soru da 1.1.3.6.2 Taşıma Kategorisi muafiyeti olup olmadığı kontrol edilerek soru çözülmelidir. 

UN 3156 TK3 dür ve 240 litre yüklenmiştir. 

UN 1202 TK3 dür ve 760 litre yüklenmiştir. 

1.1.3.6.3 e göre taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli maddeler aynı kategoriye ait olduğunda, taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar aşağıdaki tabloda sütun (3) te belirtimiştir demektedir. Bu tabloya göre TK3 için taşıma birimi başına düşen azami miktar 1000 olarak verilmiştir. Soruda da aynı taşıma kategorisinde olan bu iki maddenin toplam miktarı 1000 olduğu için soru 1.1.3.6.2 de ki referanslara göre muafiyet kapsamında çözülmelidir.

Buna göre ;

(A) şıkkında yer alan "Bu sevkiyat için araçta yazılı talimat bulundurulması zorunludur". ifadesi yanlıştır. 5.4.3 den muaftır.

(B)  şıkkında yer alan "Bu sevkiyatı yapacak araç için ADR Onay Belgesine gerek yoktur". ifadesi doğrudur. Bölüm 9 dan muaftır. 

(C) şıkkında yer alan "Bu aracın açılan kargo kapılarına “DİKKAT, HAVALANDIRMA YOKTUR, DİKKATLİ AÇINIZ” ibaresi yazılmak zorundadır" ifadesi doğrudur. CV36 uygulanır. 

(D) şıkkında yer alan "Bu sevkiyat için hazırlanan Taşıma Evrakında her bir taşıma kategorisi için toplam tehlikeli mal miktarları yazılması zorunlu değildir". ifadesi yanlıştır. 5.4.1 den muafiyet yoktur.

(E) şıkkında yer alan "Bu sevkiyat için hazırlanan taşıma evrakında gaz için, “UN 3156, SIKIŞTIRILMIŞ GAZ YÜKSELTGEN B.B.B., 2.2 (5.1), (E)” ifadesi yer almalıdır. Genel anlamda doğru. Ancak uygun sevkiyat adından sonra parantez içinde teknik adı da yazılması gereklidir.

Tek doğrunun arandığı soruda net olarak A ve D şıkları doğru cevaplar olması sebebiyle soru iptal edilmelidir.

 

SORU 34 -  Aşağıdaki taşıma evraklarından hangileri doğru olarak düzenlenmiştir?

I. UN 3406 BARYUM PERKLORAT ÇÖZELTİSİ 5.1, III, (E)
II. UN 2719 BARYUM BROMAT, 5.1 (6.1), PG II, (E)
III. UN 2032 NİTRİK ASİT, KIRMIZI DUMANLI, 8 (5.1), PG I, (C/D)
IV. UN 2194 SELENYUM HEKZAFLORÜR, 2.3 (8), (D)
V. UN 3509 AMBALAJLAR, ISKARTA, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, 9, (E)

A. II, IV ve V           B. I, III ve V               C. II, III ve V                 D. II ve IV                       E. I, II ve V  

ÇÖZÜM VE İTİRAZ

I- 5.4.1.1.1 (c) maddesine göre Tablo A Sütun 5 te verilen etiket model numaraları yazılması gerekmektedir. UN 3406 5.1 (6.1) etiketlerini içerdiği için Yanlış

II- 5.4.1 e göre tüm bilgileri doğru

III- 5.4.1.1.1 (c) maddesine göre Tablo A Sütun 5 te verilen etiket model numaraları yazılması gerekmektedir. UN 2032 8(5.1,6.1) etiketlerini içerdiği için Yanlış

IV - 5.4.1 e göre tüm bilgileri doğru

V - 5.4.1.1.19 a göre Iskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar için, 5.4.1.1.1 (b) içinde belirtilmiş uygun sevkiyat adı "(...........KALINTILARI İLE)" ibaresi ile tamamlanacak ve takiben sınıf numaralandırma sıralarına göre, kalıntılara karşılık gelecek şekilde sınıf(lar) ve ikincil risk(ler) yazılmalıdır. Soruda kalıntıların ne olduğu belli olmasa da kalıntılar ifadesinin yer almamasından dolayı bu şekilde düzenlenmiş taşıma evrakı hatalı olacağı için bu şıkkında yanlış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Doğru düzenlenen taşıma evrakları II ve IV şıkda verilmiştir. Doğru cevabın (D) olması gerekirken doğru cevap (A) olarak açıklanmıştır. 

 

SORU 39 - 3A1 tipi bir ambalajı için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Malzemesi çelik bir ambalajdır.
B. Bu ambalaj tekli ambalaj sınıfına giren bir bidondur.
C. Kapak tipinin 1 olabilmesi için, kapak deliklerinin çapı 7 cm’yi geçmemelidir.
D. Azami kapasitesi 60 lt ’dir.
E. Gövde ve kapaklar en az %99 saflıkta çelik levhadan veya bakır tabanlı alaşımdan imal edilmelidir.

ÇÖZÜM VE İTİRAZ

(A) 6.1.4.4 e göre Doğru

(B) 3A1 Ambalajının "tekli" bir ambalaj olarak değerlendirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi ADR kitabında yer almamaktadır. ADR de "tekli ambalaj" tanımı da yer almamaktadır. ADR de "bidon" dikdörtegen veya çokgen kesite sahip, bir veya daha fazla deliği olan, metal veya plastik ambalaj olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda da tekli bir ambalaj sınıfında olduğuna dair bir bilgi yer almamaktadır.
Eğer sadece "tekli" bir ambalaj olarak değerlendirilseydi P001 ve diğer birçok ambalaj talimatında hem kombine ambalajlar kısmında "dış ambalaj" olarak hem de tekli ambalajlar kısmında kullanım talimatı olmazdı. Kullanım talimatları incelendiğinde 3A1 tipi bir ambalaj hem kombine ambalajda "dış ambalaj" olarak hem de tekli ambalaj olarak değerlendirildiği için bu şık yanlış olarak değerlendirilmelidir. 

(C) 6.1.4.4.3 Doğru

(D) 6.1.4.4.5 Doğru

(E) 6.1.4.4.2 çelik levhadan veya alüminyum tabanlı alışımdan... dediği için Yanlış 

Soruda yanlış olan cevap sorulmuş ancak soruda (B) ve (E) şıkları yanlış olduğu için soru iptal edilmelidir. 

 

Not: TUGEM Eğitim Kurumları tarafından emek verilerek  yapılan bu çalışmamız sınavlara girip de  itiraz etmeyi planlayan kişiler için yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler 3. kişiler tarafından ancak ilgili sayfamız link verilerek paylaşılabilir. Aksi durumda bu bir emek hırsızlığı olacağı açıktır. Bu nedenle sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşımının sadece link verilerek yapılmasını ve bu şekilde yapılmayan paylaşımlarda gerekli uyarıyı yapmanızı rica ederiz. 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire