10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. ADR’ye göre hangi sınıf, zehirli gazları içerir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 2. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına indiğinde nasıl davranmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 3. Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 4. "Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 5. ADR'de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR'de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  9 Haziran 2013 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 6. Aşağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 7. Bir araçta taşınan tehlikeli madde için SADT, Kontrol ve Acil Müdahale Isılarının değerleri verilmiştir. Bu değerlerin en tehlikeli olandan başlayarak tehlike öncelik sırası nasıldır?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 8. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez ?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi bir ambalaj üzerine yazılmaz?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 10. Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır ?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 12. İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur ?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 14. Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 15. Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 16. Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 17. Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 18. I- Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg. II- Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg. Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler taşınmaktadır. Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 19. “ABC” tipi kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı hangi yangınlar için etkilidir?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 20. Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 22. Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 23. Muafiyet kuralları hangi taşımalarda uygulanır ?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 24. Yanıcı maddeler aşağıdaki hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 5 TANKER Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 25. Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
 26. ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 27. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 29. Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 30. Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC5 Sınavı
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
 31. “C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 32. Sürücü tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit ediyor. Nasıl davranmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 33. Çok modlu taşımacılık ne demektir ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 34. ADR’ye göre; aşağıdakileıden hangisi kaza veya olay sonucu rapor düzenlenmesini gerektiren "yükün kaybolması" şartlarından değildir?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 35. Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır ?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 36. ADR‟ ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 37. Tehlikeli gazların taşıması ile ilgili aşağıdaki usullerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 38. Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder ?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 39. Tehlike ikaz levhaları konteynerin neresine takılır ?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 40. Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire