12 Aralık 2021 TMGD - ADR Sınav Analizi ve İtiraza Açık Sorular

12 Aralık 2021 TMGD - ADR Sınav Analizi ve İtiraza Açık Sorular

12 Aralık 2021 tarihinde yapılan TMGD – ADR Sınav Soruları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular her sınavdan sonra olduğu gibi Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre hatalı hazırlanmış sorular tespit edilmiştir. Bu soruların hata sebepleri aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

Bununla birlikte sınav sorularının analizini de daha detaylı bir şekilde yapıp haberimizin devamında değerlendirmelerinize sunduk.

12 Aralık 2021 sınav soruları diğer sınavlara oranla nispeten daha hızlı çözülecek şekilde öncüller içermektedir. 

12 Aralık 2021 sınavında 40 sorunun içinde diğer 2 sınava göre tek doğrulu soru sayısı azaltılarak 11 adet olarak hazırlanmıştır.  Bununla birlikte diğer sorular 5 öncüllü birden fazla doğrusu olabilen sorular olarak hazırlanmıştır. Öncüllü olan bu sorularda şık eleme yöntemi kullanıldığı zaman 2 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 5 tane sorunun, 3 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 13 sorunun , 4 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 10 sorunun ve 5 öncül çözülüp sonuca ulaşılacak 1 sorunun şık eleme yöntemi ile doğru cevabına ulaşılabilmektedir. Doğru eleme yöntemi kullanabilen aday zamana karşı önde ilerleyebilme fırsatını yakalayabilmektedir. Aksi halde tüm öncüller çözülmek istenirse 4 saate uzatılan sınav süresinin bile yeterli olmayacağı görülmektedir. Şık eleme yöntemi öncülün değerlendirilmesinde yüzde yüz emin olunduğunda fayda sağlamaktadır. Aksi halde yanlış eleme yaparak yanlış sonuca ulaşma riski de mevcuttur.

Soruların ADR içindeki konu dağılımlarını incelediğimizde ise Bölüm 1 konularından 3 soru, Bölüm 2 sınıflarla ilgili 2 soru, Bölüm 4 ve 6 içinden Paketlemeye ilişkin sorulardan 7 soru, Tanklara ilişkin konulardan 3 soru, Bölüm 5 de yer alan Araç İşaretlemeden ve ambalaj işaretlemeden 1' er  soru ve Bölüm 7 soruları 2 soru hazırlanmıştır. Bununla birlikte   Bölüm 8 e ve Bölüm 9 a ilişkin ayrıca bir soru oluşturulmamış bu konularla ilgili sorular UN bazlı soruların öncülleri olarak sorulmuştur.  ADR nin bazı kurallarından veya tüm kurallarından muafiyet sağlayan konulara ilişkin ise 3 soru sorulmuş diğer 16 soru ise UN bazlı karışık konuları içeren sorular olarak hazırlanmıştır. 

Soruları incelediğimizde aşağıdaki soruların bazılarının hatalı ve bazılarının da hazırlanışında ve/veya ifadelerinde hatalı kurguların yapıldığı düşünülmektedir. Uzmanlık sınavlarında yoruma açık olmadan soruların net bir şekilde sorulması ve öncüllerin/seçeneklerin de aynı netlikte verilmesi gerekmektedir. Aksi halde sınava giren adaylarda bilinçli bir hata mı yapıldı düşüncesi uyandırarak bu tip hazırlanan sorular adayı hataya sürükleyebilmektedir. Bu tip hatalı hazırlanan sorular adaya 2,5 puanın kaybının yanında soruda fazla zaman harcamasına sebebiyet vererek süre karşısında dezavantaj da yaratmaktadır. 

İTİRAZA AÇIK SORULAR VE İTİRAZ SEBEPLERİ
(A KİTAPÇIK TÜRÜNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR)

 

17. UN 2059 PG III maddesi için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. % 30 oranında nitroselüloz içeren nitroselüloz çözeltileri gerektiği takdirde boya veya baskı mürekkebi olarak taşınabilir.
II. 23 °C'nin altında parlama noktasına sahip ve nitrojen içeriği ne olursa olsun % 55'ten daha fazla nitroselüloz içeren veya % 12,6'nın (kuru kütlenin) üzerinde nitrojen içerikli % 55'ten az nitroselüloz içeren karışımlar Sınıf 1 veya Sınıf 4.1 maddeleridir.
III. İç ambalaj başına 30 ml, dış ambalaj başına 500 ml olarak ambalajlanabilir.
IV. C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçişi yasaktır.
V. Bu maddenin iç ambalajlara konmuş 4 m3 ’ü, 50B kodlu tek bir dış ambalajda taşınabilir.

A. I, II ve III           B. I, IV ve V           C. II, III ve V           D. II, IV ve V           E. IV ve V

 

Çözüm ve İtiraz

I- ÖH 198 en fazla %20 oranında dediği için yanlış

II- ÖH 531 doğru

III- P001 uygun

IV- Tünel kategorisi (B) = 8.6.4 e göre B, C, D ve E tünellerinden geçemez. Ancak öncülde sadece ifadesi kullanılmadığı için C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır ifadesi yanlış bir ifade değildir. Bu ifade de B den geçer diye bir anlam çıkmadığı için bu öncülde doğru kabul edilebilir.  

V- LP01 = PG III için 3 m3 yanlış 

IV öncül yanlış olarak kabul edilmiş ancak öncülde "sadece" ifadesi olmadığı için hem doğru hem de yanlış olarak değerlendirmeye açık bir öncül olduğu için soru iptal edilmelidir. 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. UN 3299 maddesinin portatif tanklar için azami dolum oranı 1.03’tür.
B. UN 2025 PG I maddesini içeren ambalajlar gıda maddeleriyle 1,8 m mesafeyle yüklenebilir.
C. UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
D. UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek, yetkili makam veya kurum tarafından onaylı bir tertibat bulunabilir.
E. UN 1405 PG II maddesini taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm’den az olmayan harflerle "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.

Çözüm ve İtiraz

A- T50 doğru

B- CV28 doğru 

C- S14 miktar sınırlaması yok yanlış

D- TP24 ÖH doğru

E- İlgili öncülde UN 1405 PGII maddesinin dökme mi yoksa ambalajlı mı taşındığı belirtilmemiş. Çünkü ilgili madde ambalajlı bir şekilde taşındığında böyle bir talimata uyma zorunluluğu yokken dökme taşındığında AP5 talimatına göre bu kurala uymak zorundadır. Dolayısı ile soruda taşıma şeklinin belirtilmemiş olması soruyu hatalı kılmaktadır. Sorunun iptal edilmesi gerekir. 

34. UN 1723 maddesi ile UN 1053 maddesi karıştırılıp yeni bir madde elde edilmiştir. Bu yeni madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A. Bu maddenin taşınacağı taşıma ünitesinde göz durulama sıvısı bulundurulması zorunlu değildir.
B. Bu madde, 200 ml/m³’e eşit veya daha az bir LC50’ye sahip olması durumunda MEGC’lerde taşınmamalıdır.
C. Bu maddeyi tankla taşıyan araçlar yalnızca A kategorisindeki tünellerden geçiş yapabilir.
D. Bu maddenin herhangi bir miktarda taşınmasında kullanılan araçlar gözetim altında bulundurulmalıdır.
E. Bu maddenin taşındığı kompozit malzemeden yapılmamış tüplerin test periyodu 5 yıldır.

Çözüm ve İtiraz

UN 1723 = 3 + 8 = FC 

UN 1053 = 2.3 + 2.1 = 2 TF

2.1.3.10 tablosuna göre tehlike öncelliği belirlenemeyeceği için 2.1.3.5.3 referansına göre ilgili karışımın baskın tehlikesi Sınıf 2 olarak belirlenir. 

2.2.2.3 toplu kayıtlar listesinde 2TFC alt sınıflandırması olan UN 3309 olarak belirlenir. 

A- 8.1.5 e göre (8) ilave riskinden dolayı zorunlu = Yanlış

B- TU6 200 ml/m3 den daha düşükler için geçerli = Yanlış

C- Tünel Kategorisi B/D = Doğru 

D- S14 her miktarda gözetime tabi = Doğru

E = P200 (a) ya göre = Doğru 

Bakanlık sorunun doğru cevabını (A) olarak açıklamasına rağmen sorunun doğru cevapları C ve D şıklarıdır. Dolayısı ile soru hem iki doğru olmasından hem de Bakanlığın verdiği doğru cevabın olmamasından dolayı hatalıdır. İptal edilmelidir. 

 

 

SINAV İTİRAZLARINI NASIL YAPILACAK

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş günü içinde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (Adres: Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/Ankara) yazılı olarak yapılacak olup, itiraz süresi 03.01.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Mail, CİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir.

Ayrıca, itiraz sonuçları genel değerlendirme usulü ile Genel Müdürlüğünün “www.uhdgm.gov.tr” adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire