17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 2. Turuncu renkli tabelanın üst yarısında bulunan numaralar ne anlama gelir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 3. İkaz levhasının üst yarısındaki numaralar'dan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 4. ADR mevzuatında geçen Kryo - kabı nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 5. Tehlikeli madde araçlarının kasalarında kullanılabilecek ışıklandırma aletlerinin özellikleri ne olmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 6. Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi ambalaj grubuna ayrılmaz?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 7. ADR’ye göre yön okları ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 8. Aşağıdaki refakat evraklarının hangisinde taşınan tehlikeli maddelerin tanımı sınıflandırmaları okunabilir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 9. Aşağıdaki tehlike işareti ne anlama gelmektedir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 10. Aşağıdaki belirtilen ekipman donanımlardan hangisi her bir araç personeli için taşıma ünitesi içinde bulundurulmalıdır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 11. ”Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli madde taşıması yapmaktadır.” Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC5 Sınavı
 12. Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  24 Aralık 2011 SRC5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  28 Temmuz 2013 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 13. Dökme tehlikeli maddeler taşımasında kullanılan turuncu renkli levhanın yarısındaki (Ör.2714) rakamı ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 14. Dökme tehlikeli maddeler taşımasında kullanılan turuncu renkli levhanın alt yarısındaki (Ör.2714) sayısı ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 15. Aşağıdaki işaret hangi tür tehlikeyi belirtmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 16. Aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi tehlike sınıfına aittir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 17. UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II ( D / E ) maddesinden hangi tehlike kaynaklanır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 18. Turuncu ikaz levhalarının tank konteynıra takılmasından kim sorumludur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 19. ADR'ye göre aşağıdaki belgelerden hangisi bir refakat evrakıdır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 20. Şiddetli kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin 50 m’ye düştüğü bir yolda tanımlama zorunluluğu olan bir aracın sürücüsü aşağıdaküeıden hangisini yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 21. Aşağıdaki tehlike işaretlerinin tehlike özelliklerinden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 22. İşaretlenmek zorunda olan tehlikeli atık taşınmasında, hangi durumda, ikaz levhasının açılmasından vazgeçilebilir ?

  Konusu:
  Atıklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 23. ADR’ye göre paketlerin işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 24. ADR? ye göre „?bir arada yükleme yasağı?? ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 25. Hangi tehlikeli madde sınıflarında birlikte yükleme yasağı vardır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 26. Çevre ısısı 15 °C olan bir ortamda 3. sınıfa ait yanıcı bir sıvı naklediliyor. Aşağıda sıralanan sıvılardan hangisi yanıcı buharlar oluşturur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 27. Brandalı (örtülü) bir araçta hacim kapasitesi 3000 lt'den az bir tank konteyner nakledilmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi sınıf 4.3 maddelerinin (Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar açığa çıkartan maddelerinin) taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 29. Her bir taşıma ünitesinde, taşıma ünitesinin motorunda ya da sürücü kabininde meydana gelebilecek herhangi bir yangın söndürmeye elverişli asgari kaç kilogramlık yangın söndürücünün bulundurulması zorunludur?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 30. Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 31. Güzergah planının (örneğin: tünel geçişleri) belirlenmesinden kim sorumludur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 32. Hangi tehlikeli maddedin ADR’ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik)'tir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 33. Dış Ambalaj nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 34. Tehlikeli yük nakliyelerinde kaç adet ayaklı uyarı levhası bulundurulması zorunludur?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
 35. Ambalajı ıslaklığa karşı duyarlı olan tehlikeli maddelerin taşınması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 36. Dökme yük olarak nakledilen tehlikeli mallarda dikkat edilmesi gereken husus nedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
 37. ADR mevzuatına göre bir IBC'nin maksimum hacim kapasitesi ne kadar olmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 38. Hangi refakat evrakı üzerinde, taşınan tehlikeli yüklerden doğabilecek tehlikeler açıklanmıştır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerdendir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  28 Temmuz 2013 SRC5 Sınavı
 40. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakileıden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire