18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Sınıf 6.1’e ait tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan X-Y-Z kodları sırasıyla ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 2. Bir tünelde tehlikeli madde taşıyan bir araç yanmaya başlarsa aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  Konusu:
  Sürücüler İçin Tünellerde Güvenli Sürüş Bilgisi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 3. Sürücü derin dondurulmuş sıvı gaza dokunursa ne gibi bir tehlike riski ile karşılaşabilir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 4. Taşımacılık birimi içerisinde birçok tünel kodunu içeren tehlikeli madde taşınıyorsa aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekir?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 5. Yangın söndürme tüpü kaç çeşittir?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 6. Aşağıdaki yükleme kurallarından hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 7. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan ve ADR 1.1.3.6’ ya göre tehlike işareti takmak zorunda olan bir araçta tehlike işareti en az kaç tane olmalıdır ve aracın neresine takılmalıdıı ?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 8. Organik peroksitler ile ilgili "Kontrol Isısı" ne demektir

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 9. ADR’ye göre yön okları ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 10. ADR 1.1.3.6 küçük miktar kuralına göre 1000 puanın altında kalmış olan bir taşımacılıkta standart donanım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 11. "Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 12. Turuncu renkli tabela hangi fiziksel şartlar açısından hangi özelliklere sahip olmalıdır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi esas tehlikesi ‘’bulaşıcılık özelliği’’ olan tehlikeli madde sınıfıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında taşınması yasaktır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 15. ADR’ye göre “OVERPACK” ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 16. ADR? ye göre „?bir arada yükleme yasağı?? ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 17. UN 1415 Lityum, 4.3,I işaretleme zorunluluğu olan ambalajlarda tünel sınırlama kodu B/E. ise hangi tünellerden geçilebilir?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 18. Tehlikeli madde araçlarının kasalarında kullanılabilecek ışıklandırma aletlerinin özellikleri ne olmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 20. Bir tehlikeli maddenin tehlike tanımlama rakamı "40” ise ne anlaşılır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 21. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan büyük paket ve ambalajlarda sadece Paketleme Grubu I taşınabilmesi için en yüksek kapasitesi kaç metreküp‘e kadar olmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 22. Bir ambalaj tanımlama işaretinde bulunan ‘Y” harfinin anlamı nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi organik peroksitlerin sınıf etiketidir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC5 Sınavı
 24. Dökme yüklerin taşınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 25. Ambalaj kodundan sonra gelen “V” harfi için aşağıda kilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürme maddesidir ?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli madde ve nesnelerin sınıf etiketidir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 28. D sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 29. Karayolları üzerinde, taşınan tehlikeli madde boşaltılmış, temizlenmiş bir kamyon veya çekici kaç km. hızla hareket edebilir ? Yerleşim veri içinde - Çift yönlü Yollarda - Bölünmüş Yollarda - Otoyollarda

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
 30. "Yanıcı katı madde” ne demektir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 31. Taşıma kategorisi “3” olan maddeler, kaç kilogramdan fazla olursa araca turuncu levhalar takılır?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı
 32. ADR’ye göre; aşağıdakileıden hangisi kaza veya olay sonucu rapor düzenlenmesini gerektiren "yükün kaybolması" şartlarından değildir?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 33. Dökme yük olarak nakledilen tehlikeli mallarda dikkat edilmesi gereken husus nedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 34. Elektrostatik yüklenme ne zaman oluşur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 35. “Fosfor” maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 36. Sıvıların “karışabilir olma özelliği” ile ne kastedilmektedir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 37. Dış ambalajların işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 38. Aşağıdaki araçlardan hangisi patlayıcı madde ve nesneleri taşımak için üretilmiştir ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 39. Bir ambalajın sızdırmazlık testinden geçtiğini hangi harf gösterir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
 40. Turuncu renkli tabelanın üst yarı kısmındaki rakamın çift yazılmış olması ne anlam ifade etmektedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire