19 Mart 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

19 Mart 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

19 Mart 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tanımlar arasında yer almamaktadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 2. Sürücü, yapacağı tehlikeli madde taşımasında kullanacağı uygun kişisel koruma teçhizatının neler olduğunu aşağıdaki evraklardan hangisinden öğrenir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 3. Tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan X-Y-Z kodları ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin amaçlarından biri değildir?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 5. Aşağıdaki maddelerden hangisi Sınıf 8 kapsamındadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
 6. Araç sürücüsü aşağıda belirtilen maddelerden hangisinde tutuşma riskini göz önünde bulundurmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  24 Aralık 2011 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 7. ADR’ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik) olan tehlikeli madde sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 8. Aşağıdaki tehlike etiketinin anlamı nedir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 9. Aşağıdaki tehlike etiketlerinden hangisi, su ile temas edilmesi halinde “tutuşabilen gazlar” geliştiren madde sınıfını belirtir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 10. UN 1223 Kerosen, 3, III, (D/E) maddesinin tehlike türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 11. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 12. Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 13. Hangi evrakta, taşınan tehlikeli maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi bulunmaktadır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 14. Sürücü, dökme tehlikeli maddeler taşındığında portakal renkli levha üzerinde olması gereken maddenin UN numarasını hangi evraktan okuyabilir ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 15. “Aşındırıcı maddeler, sahip oldukları tehlike derecesi nedeniyle I, II yada III ambalaj gruplarına ayrılmışlardır.” Aşağıdaki ambalaj grubundan hangisinin etkisi insan bedeni açısından en tehlikelisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 16. Hangi tür tehlikeli madde taşımalarında uygun bir ikaz yeleğinin beraberinde bulundurulması gerekmektedir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 17. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi taşıma faaliyetlerinde genel kural değildir?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi sınıf 9 içinde yer alan tehlikeli maddelerdendir

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 19. Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 20. Araç kullanırken ne zaman yük için büyük fiziksel etkiler oluşur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 21. UN 1415 Lityum, 4.3,I işaretleme zorunluluğu olan ambalajlarda tünel sınırlama kodu B/E. ise hangi tünellerden geçilebilir?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 22. ADR? ye göre „?bir arada yükleme yasağı?? ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 23. Bir yük, farklı cinste ürünler içermektedir. Aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi esas tehlikesi ‘’bulaşıcılık özelliği’’ olan tehlikeli madde sınıfıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 25. Tehlikeli madde araçlarının kasalarında kullanılabilecek ışıklandırma aletlerinin özellikleri ne olmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 26. Sıkıştırılmış bir gazın özelliği nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 27. Propan, argon ve karbondioksitin ne gibi özellikleri vardır ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 28. Tehlikeli maddeler yüklenmeden önce, bir kamyonun kirlenmiş yükleme alanı neden temizlenmelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 29. Tehlikeli madde taşıyan bir aracın sürücüsü, lastik patlaması nedeniyle karayolu üzerinde durmak zorunda kalmıştır. Öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 30. Tehlikeli maddelerin dökme şekilde taşınması için, araçların üzerine büyük etiketlerin (plakartlar) takılmasından kim sorumludur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 31. Tehlikeli maddelerin aktığı bir kazada polise kim haber vermelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 32. Elektrostatik yüklenme ne zaman oluşur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 33. Sürücü tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit ediyor. Nasıl davranmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 34. İşaretleme mecburiyetinde olan bir tehlikeli madde taşımacılığında ek olarak hangi teçhizata gerek vardır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 35. Araç sürücüsü yola çıkmadan önce kaza halinde alabileceği önlemleri nereden okuyabilir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 36. Eline kazara asidik bir sıvı bulaşan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
 38. Aşağıdaki tehlike tanımlama numaraları ile açıklama eşleşmelerinde hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
 39. ADR’ye göre paketlerin işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
 40. Sınıf 7 Radyoaktif maddelerin, Tip B(U), Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımına uygun her bir ambalaj yangın ve suyun etkilerine dirençli en dıştaki haznenin dışına sade bir şekilde yangın ve suyun etkilerine dirençli şekilde bir sembol kazınmalı, basılmalı ya da diğer bir işlem ile işaretlenmelidir. Bu sembol aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İyonlaştırıcı Radyasyon Tehlikeleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire