24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. “Tünel sınırlama kodu D/E olan ve 3/II işaretleme zorunluluğu bulunan miktarlarda UN 1203 Benzin taşınmaktadır.” Geçiş yasağı işaretine rağmen hangi tünellerden geçebilinir?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 2. Hangi maddeler Sınıf 4.1 kapsamındadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 3. Yanıcı gazlar ne zaman yanarlar?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 4. Dizel yakıt veya mazot gibi sıvılar suya karıştığında ne olur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 5. Hangi araçlar için uygunluk belgesi gerekmektedir?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 6. “Tehlikeli madde taşımacılığında parsiyel yüklemede her bir ambalajın boşaltılmasıyla yükler arasında boşluklar ortaya çıkmıĢtır.” Bu durumda sürücü, taşımanın güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 7. Aşağıdaki tehlike etiketinin anlamı nedir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 8. Bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir? Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 9. Aşağıdaki trafik işareti hangi anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 10. ADR’ye göre, aşağıda belirtilen tehlike sınıflarından hangisi asıl tehlike olarak “kendiliğinden yanma” özelliğini kapsamaktadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 11. ADR sınıf 8 paketleme grubu III ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 12. UN 1077 Propan, 2.1 (B/D) maddesinden hangi tehlike ortaya çıkar?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 13. Bir yük, farklı cinste ürünler içermektedir. Aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 14. izin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 15. Aşağıdaki tehlike etiketlerinden hangisi, su ile temas edilmesi halinde “tutuşabilen gazlar” geliştiren madde sınıfını belirtir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 16. Araç sürücüsü aşağıda belirtilen maddelerden hangisinde tutuşma riskini göz önünde bulundurmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 17. Aşağıda parlama noktaları belirtilen maddelerden hangisi diğerlerine göre daha tehlikelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 18. Aşağıda belirtilen tehlike numaralarından hangisi “aşındırıcı etki gösteren yanıcı bir sıvıyı” gösterir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"in kapsamı dışındadır?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 20. Sıkıştırılmış bir gazın özelliği nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 21. Argon, propan ve karbondioksit gazlarının ortak özellikleri nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 22. Yanıcı bir sıvı nasıl yangına dönüşür?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 23. Araç teçhizatı tam olmadığında kim para cezasına çarptırılır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 24. “Bir taşıma biriminin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi bulunmaktadır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 25. ”Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli madde taşıması yapmaktadır.” Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 27. Sürücüye sızıntılı bir büyük paketleme malzemesi (IBC) verildiğinde ne yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 28. Tehlike tanımlama numarası “72” ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
 30. Binek araçlarında tehlikeli mallar bulunması halinde, hangi durumlarda turuncu ikaz levhaları takılmalıdır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 31. ADR’ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
 32. ADR'ye göre aşağıdaki belgelerden hangisi bir refakat evrakıdır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
 33. Sınıf 2’deki gazların nakliyesinde kullanılan tank konteynerin hacim kapasitesi en az kaç litre olmalıdır?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 34. ikaz yeleğinin hangi tür tehlikeli madde taşımacılığı sırasında araçta bulundurulması gerekmektedir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 35. Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
 36. Hangi portatif aydınlatma gereçleri tehlikeli madde yüklenmiş olan araçta kullanılmalıdır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 37. Tehlikeli madde içeren aşağıdaki ambalajlardan hangisi taşıma işleminden hariç bırakılmıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
 38. Hangi kuvvet her zaman yük üzerinde etkilidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 39. Yakıcı maddeler, ADR’ye göre hangi tehlikeli madde sınıfına dahil edilmişlerdir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 40. Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC4 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire