25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 5 Sınavı
 2. Düz seyir halindeyken fren yapıldığında yük hangi yöne doğru kayabilir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 3. ADR mevzuatında geçen Kryo - kabı nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
 4. Bir kaza ihbarının neyi kapsaması şart değildir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 5. Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan (takmaktan) kim sorumludur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 6. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
 7. "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"e göre sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar aşağıdaki tünel sınırlandırma kodlarından hangisini kullanamaz?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 8. İşaretleme yükümlülüğü bulunan bir tehlikeli madde taşıma işlemi sırasında araç sürücüsü hangi durumda kurallara aykırı davranmış olur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 9. Sürücüye bireysel korunma teçhizatının nakliyeden önce verilmesini kim sağlamalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 10. Paketler halinde tehlikeli madde taşıyan bir kamyon hangi durumda işaretlendirmelidir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 11. İşaretleme yükümlülüğü olan tehlikeli atıkların taşınması sırasında, hangi durumda turuncu renkli levhanın takılmasından vazgeçilebilir?

  Konusu:
  Atıklar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 12. Aşağıdaki sembolün anlamı nedir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 13. ”Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli madde taşıması yapmaktadır.” Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 14. Tehlikeli madde taşımacılığında yazılı talimatlar nerede bulundurulmalıdır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 15. Sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
 16. Aşağıdaki işaret hangi tür tehlikeyi belirtmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
 17. UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II ( D / E ) maddesinden hangi tehlike kaynaklanır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
 18. Hangi tehlikeli madde etiketi zehirli maddeleri belirtir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 19. UN 1415 Lityum, 4.3,I işaretleme zorunluluğu olan ambalajlarda tünel sınırlama kodu B/E. ise hangi tünellerden geçilebilir?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC5 Sınavı
 20. Taşıma Belgesi nedir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönetmeliğinin amacıdır?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 22. İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk edebilir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 24. Fuel-oilin sulara karışması sonucu ne olur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 25. Zehirli maddeler insanları nasıl etkiler?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 26. Muhtelif maddeler ve nesneler ADR uyarınca hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 27. Atık taşırken bulundurulması gereken taşıma evrağı ADR'ye göre de taşıma evrağı olarak geçerli midir?

  Konusu:
  Atıklar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 28. Araç sürücüsü gerekli refakat evrakları ile ne yapmalıdır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 29. Tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan X-Y-Z kodları ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-03-19
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
 30. Ambalajı ıslaklığa karşı duyarlı olan tehlikeli maddelerin taşınması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC5 Sınavı
 31. Tehlikeli madde etiketlerinin ambalajlara yerleştirmesinden kim sorumludur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 32. Tehlikeli maddeler yüklenmeden önce kasası kirli olan bir kamyon neden temizlenmelidir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 33. Araçların ikaz levhası ile işaretlenmesi ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 34. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
 35. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC 5 Sınavı
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
 36. Kaza sonrası polise bilgi vermek kimin görevidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 37. Taşıma sırasında şoförün gözüne kimyasal bir madde kaçması halinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 38. Sürücüye sızıntılı bir büyük paketleme malzemesi (IBC) verildiğinde ne yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 39. Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa sürücü ne yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
 40. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire