30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

30 Haziran 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Elementlerden oluşan, toplama borularla birbirine bağlanmış ve sürekli olarak bir taşıma birimine sabitlenmiş taşıt hangisidir?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 2. Gazların tehlike özelliğine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 3. Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 4. Aşağıdaki maddelerden hangisi Sınıf 8 kapsamındadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 5. Aşağıdaki araçların hangisinde tehlikeli madde taşıması yapılması durumunda ikaz levhaları üzerinde numara bulunması gerekmez ?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 6. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 7. Tehlikeli madde taşımacılığında, araç personelinin yanında bulundurması gereken kişisel koruma teçhizatlarından hangileri tehlikeli madde sınıflarıyla doğru eşleştirilmemiştir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 8. ADR'nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 9. ADR’ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 10. ADR’ye göre, aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi epitel dokuya - deri ya da mukozoya - temas halinde, kimyasal zarar veren ya da sızma nedeniyle taşımacılıkta mallara zarar verici ya da yok edici etki yapan maddeleri içerir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 11. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 12. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 13. ADR’ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 14. ADR’ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 15. Tehlikeli madde içeren aşağıdaki ambalajlardan hangisi taşıma işleminden hariç bırakılmıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi parça mal taşımacılığında kullanılmaz

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 17. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 18. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri araçların dolum ve boşaltımı sırasında aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 19. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

  Konusu:
  İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 20. Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar kaça ayrılır?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 21. Bir araçta birlikte yükleme yasağı neye bağlıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 22. Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırının üzerine çıkması veya paketlerin emniyetle taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 23. Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi dökme yükleri taşıma kurallarından birisi değildir?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 26. EX/II ve EX/III tipi araçlar aşağıdakilerden hangisini taşımak için imal edilmiştir?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 27. Patlayıcı maddelerin taşınmasında kullanılacak tehlike sınıf levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 28. ”Yön belirleme okları” aşağıdaki ambalajlardan hangisine yapıştırılmaz?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 29. İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk edebilir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 30. Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 31. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 32. Tehlikeli madde taşımacılığında "hareket kontrolü" ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 33. Aşağıdaki tehlike tanımlama numaraları ile açıklama eşleşmelerinde hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 34. Tünel sınırlama kodu “B5000C” olarak verilen bir taşımada taşınan patlayıcı madde miktarı 5000 kg. dan az ise bu araç aşağıda belirtilen tünellerden hangisinden geçiş yapabilir?

  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 35. Patlayıcı madde taşıyan araç ve yük, araç hareket halinde iken hangi sıklıkla düzenli olarak kontrol edilmelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi LPG’ nin özelliğidir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 37. Taşınan tehlikeli madde ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin taşıma evrakında bulunmasına gerek yoktur ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 38. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi su ile temas halinde yanıcı gazlar çıkaran maddelerin sınıf etiketidir.

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 40. ADR uygunluk belgesi düzenlenen araçlar hangi sürelerde teknik muayeneye tabi tutulurlar?

  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire