4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. ADR’ye göre, Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfını ifade etmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
 3. ADR'ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 4. ADR'ye göre, Sınıf.2'ye dahil olan gazlar aşağıda belirtilen tehlike özelliklerinden hangisine sahiptir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"in kapsamı dışındadır?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 6. Argon, propan ve karbondioksit gazlarının ortak özellikleri nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 7. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araca, üzerleri çizik olan tehlike etiketleri yapıştırılmış olan paketler yüklenmek istendiğinde sürücü ne yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 8. ADR'ye göre Sınıf . 9'a ait bir madde için "Paketleme Grubu II" ne anlama gelir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 9. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 10. Sıkıştırılmış bir gazın özelliği nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 11. ADR'ye göre, ıslanmaya karşı hassas olan tehlikeli madde paketlerinin taşınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 12. Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, "60" numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 13. Bir taşıma birimi ile yapılan tehlikeli maddeler taşınmasında kullanılan ikaz levhasının alt yarısındaki (Örn.: 1830) numara ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 14. Yanıcı bir sıvı nasıl yangına dönüşür?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 15. ADR'ye göre, yangın söndürücüler hangi zaman aralığıyla kontrol edilmek zorundadır?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 16. Hangi tehlikeli madde sınıflarında birlikte yükleme yasağı vardır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 17. ADR mevzuatına göre bir IBC'nin maksimum hacim kapasitesi ne kadar olmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 18. ADR'ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir. 40 2714 Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 19. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

  Konusu:
  İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 20. “Tehlikeli madde taşımacılığında parsiyel yüklemede her bir ambalajın boşaltılmasıyla yükler arasında boşluklar ortaya çıkmıGtır.” Bu durumda sürücü, taşımanın güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 21. ADR?ye göre, aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi Sınıfa girmektedir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 22. Elektrostatik yüklenme ne zaman oluşur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 23. "Araca yüklenen bir tehlikeli madde ambalajdan sızarak park yerinin zeminine damlamıştır." Bu durumda sürücü ne yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 24. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 25. Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 26. Sürücüye bireysel korunma teçhizatının nakliyeden önce verilmesini kim sağlamalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi her zaman yük üzerinde etkilidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 28. Tehlikeli madde taşıyan bir araçta başlayan bir yangına, toz dolu bir yangın söndürücü ile nasıl müdahale edilmelidir?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
 29. İkaz yeleğinin hangi tür tehlikeli madde taşımacılığı sırasında araçta bulundurulması gerekmektedir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
 30. ”Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli madde taşıması yapmaktadır.” Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 31. Aşağıdaki tehlike numaralarından hangisi 'çok zehirli madde' anlamına gelmektedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
 32. Tehlikeli madde taşımacılığında "hareket kontrolü" ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 33. Bir yük, farklı cinste ürünler içermektedir. Aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 34. ADR 8.1.5 'e göre, araçta bulunması gereken donanımların tam ve sağlam olarak verilmesinden kim sorumludur ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
 35. İkaz levhasında esas tehlikenin arttığı nasıl belli olur?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
 36. Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
 37. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinebilir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
 38. Muhtelif maddeler ve nesneler ADR uyarınca hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
 39. ADR'de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR'de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  9 Haziran 2013 SRC5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
 40. İzin verilen ağırlığı 7.5 ton olan bir araç ile paketler içinde, işaretleme mecburiyeti olan miktarda tehlikeli maddeler taşınmaktadır." Sürücü ADR' ye göre hangi evrakları aracında bulundurmalıdır?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire