8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

ADR (SRC 5) Belgesi ve ADR (SRC 5) Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Sürücü, yapacağı tehlikeli madde taşımasında kullanacağı uygun kişisel koruma teçhizatının neler olduğunu aşağıdaki evraklardan hangisinden öğrenir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 2. ADR'nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 3. ADR’ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik) olan tehlikeli madde sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 4. Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?

  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 5. Sürücü, dökme tehlikeli maddeler taşındığında portakal renkli levha üzerinde olması gereken maddenin UN numarasını hangi evraktan okuyabilir ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-03-19
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 6. ADR? ye göre „?bir arada yükleme yasağı?? ne anlama gelmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı
 7. Sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 8. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 9. Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa sürücü ne yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 10. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 11. Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı
 13. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 14. ADR’ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 15. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 16. ADR'ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 17. ADR’ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 18. Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 19. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

  Konusu:
  İşaretleme-Etiketleme-Levhalama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 20. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 21. Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar kaça ayrılır?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 22. Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırının üzerine çıkması veya paketlerin emniyetle taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
 23. Patlayıcı madde taşıyan araç ve yük, araç hareket halinde iken hangi sıklıkla düzenli olarak kontrol edilmelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 24. Sızıntısı olan bir paket için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 25. “Tehlikeli madde taşımacılığında parsiyel yüklemede her bir ambalajın boşaltılmasıyla yükler arasında boşluklar ortaya çıkmıGtır.” Bu durumda sürücü, taşımanın güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 26. Tehlikeli yük nakliyelerinde kaç adet ayaklı uyarı levhası bulundurulması zorunludur?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 27. Turuncu renkli tabela hangi fiziksel şartlar açısından hangi özelliklere sahip olmalıdır?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 28. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan büyük paket ve ambalajlarda sadece Paketleme Grubu I taşınabilmesi için en yüksek kapasitesi kaç metreküp‘e kadar olmalıdır?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürme maddesidir ?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
 30. Taşıma kategorisi “3” olan maddeler, kaç kilogramdan fazla olursa araca turuncu levhalar takılır?

  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı
 31. Bir ambalajın sızdırmazlık testinden geçtiğini hangi harf gösterir?

  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 32. Turuncu renkli tabelanın üst yarı kısmındaki rakamın çift yazılmış olması ne anlam ifade etmektedir?

  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 33. Aşağıda parlama noktaları belirtilen maddelerden hangisi diğerlerine göre daha tehlikelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 34. Yanıcı bir sıvı nasıl yangına dönüşür?

  Konusu:
  Yangın Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  SRC5 2011-06-04
  SRC5 2011-06-04
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 36. Yazılı talimat kim tarafından ve ne zaman sürücüye verilir?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 37. Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ ye göre bu ifadenin anlamı nedir ?

  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
 38. ADR’ye göre; yükü gönderen ve taşımacı, taşıma dokümanlarının bir kopyasını ne kadar süre ile muhafaza etmelidir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
 39. “Bir taşıma biriminin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi bulunmaktadır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı
 40. Aşağıdaki tehlike etiketinin anlamı nedir ?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire