MEVZUAT

İçindekiler

Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar

BÖLÜM I

CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

    
Fasıl 1    Canlı hayvanlar
Fasıl 2    Etler ve yenilen sakatat
Fasıl 3    Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
Fasıl 4    Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
Fasıl 5    Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

BÖLÜM II

BİTKİSEL ÜRÜNLER

    
Fasıl 6    Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
Fasıl 7    Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Fasıl 8    Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavun ve karpuzların kabukları
Fasıl 9     Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
Fasıl 10 Hububat
Fasıl 11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni
Fasıl 12Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta        kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem 
Fasıl 13 Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
Fasıl 14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

BÖLÜM III

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR

Fasıl 15 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik  katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

BÖLÜM IV

GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

    
Fasıl 16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları                   
Fasıl 17 Şeker ve şeker mamulleri
Fasıl 18 Kakao ve kakao müstahzarları
Fasıl 19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
Fasıl 20 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Fasıl 21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
Fasıl 22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
Fasıl 23 Gıda sanayisinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
Fasıl 24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

BÖLÜM V

MİNERAL MADDELER

Fasıl 25 Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
Fasıl 26 Metal cevherleri, cüruf ve kül
Fasıl 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler;     bitümenli maddeler; mineral mumlar

BÖLÜM VI

KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

    
Fasıl 28 Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak  metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
Fasıl 29 Organik kimyasallar
Fasıl 30 Eczacılık ürünleri
Fasıl 31 Gübreler
Fasıl 32 Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
Fasıl 33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
Fasıl 34 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
Fasıl 35 Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
Fasıl 37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
Fasıl 38 Muhtelif kimyasal ürünler

BÖLÜM VII

PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

    
Fasıl 39 Plastikler ve mamulleri
Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya

BÖLÜM VIII

HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)

Fasıl 41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
Fasıl 42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)
Fasıl 43 Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

BÖLÜM IX

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

Fasıl 44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
Fasıl 45 Mantar ve mantardan eşya
Fasıl 46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı  eşyası

BÖLÜM X

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

Fasıl 47 Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
Fasıl 48 Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Fasıl 49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

BÖLÜM XI

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

    
Fasıl 50 İpek
Fasıl 51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
Fasıl 52 Pamuk
Fasıl 53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş  mensucat
Fasıl 54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
Fasıl 55 Sentetik ve suni devamsız lifler
Fasıl 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
Fasıl 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Fasıl 58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela,  duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
Fasıl 59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
Fasıl 60 Örme mensucat
Fasıl 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Fasıl 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Fasıl 63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

BÖLÜM XII

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR, VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

Fasıl 64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
Fasıl 65 Başlıklar ve aksamı
Fasıl 66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 
Fasıl 67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya

BÖLÜM XIII 

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

Fasıl 68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
Fasıl 69 Seramik mamulleri
Fasıl 70 Cam ve cam eşya

BÖLÜM XIV

TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

Fasıl 71 Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

BÖLÜM XV

ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Fasıl 72 Demir ve çelik
Fasıl 73 Demir veya çelikten eşya
Fasıl 74 Bakır ve bakırdan eşya
Fasıl 75 Nikel ve nikelden eşya
Fasıl 76 Aluminyum ve aluminyumdan eşya
Fasıl 77 (AS Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)
Fasıl 78 Kurşun ve kurşundan eşya
Fasıl 79 Çinko ve çinkodan eşya
Fasıl 80 Kalay ve kalaydan eşya
Fasıl 81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
Fasıl 82 Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
Fasıl 83 Adi metallerden çeşitli eşya

BÖLÜM XVI

MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ: BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE 
KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR: BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI

    
Fasıl 84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
Fasıl 85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XVII

NAKİL VASITALARI

Fasıl 86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
Fasıl 87 Motorlu Kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı 
Fasıl 88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
Fasıl 89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

BÖLÜM XVIII

OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl 90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Fasıl 91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları
Fasıl 92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XIX

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl 93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XX

MUHTELİF MAMUL EŞYA

Fasıl 94 Mobilyalar, tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
Fasıl 95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Fasıl 96 Çeşitli mamul eşya

BÖLÜM XXI

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

Fasıl 97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
Fasıl 98 (Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)
Fasıl 99 (Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları)

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire