MEVZUAT

Fasıl 7 - Yenilen Sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular

Fasıl Notları.

1.-    Bu Fasıla 12.14 pozisyonunda yer alan kaba yemler dahil değildir.

2.-    07.09, 07.10, 07.11 ve 07.12 pozisyonlarında yer alan "sebzeler" kelimesine yenilen mantarlar, domalanlar, zeytinler, kebereler, sakız kabağı, bal kabağı, patlıcanlar, tatlı mısır (Zea mays var. saccharata), Capsicum veya Pimenta cinsinin meyveleri, rezene, maydanoz, frenk maydanozu, tarhun, tere, mercan köşkü otu (Majorana hortensis veya Origanum majorana) dahildir.

3.-         07.12 pozisyonu 07.01 ila 07.11 pozisyonlarında yer alan bütün sebzelerin kurutulmuş olanlarını içine alır. Ancak aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir.

(a)    Kuru baklagiller (kabuksuz) (07.13 pozisyonu);
(b)    11.02 ila 11.04 pozisyonlarında belirtilen şekillerdeki tatlı mısır;
(c)    Patates unu, kaba unları, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri (11.05 pozisyonu);
(d)    07.13 pozisyonundaki kuru baklagillerin unu, kaba unu ve tozları (11.06 pozisyonu)

4.-         Bununla beraber Capsicum veya Pimenta cinslerinin kurutulmuş veya ezilmiş ya da öğütülmüş meyveleri bu Fasıla dahil değildir (09.04 pozisyonu).

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu Fasıl, bu Fasılın 2 Nolu Notunda listelenmiş ürünler de dahil olmak üzere sebzeleri içine almaktadır. Bunlar taze, soğutulmuş veya dondurulmuş (pişirilmemiş veya buharda tutularak veya suda kaynatılarak pişirilmiş), geçici olarak konserve edilmiş veya kurutulmuş (suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurularak kurutulmuş olanlar dahil) halde de olabilirler. Şurası kayda değer ki kurutuldukları veya toz haline getirildikleri zaman bazen tat verme maddesi olarak kullanılmaları halinde bile bu ürünler 07.12 pozisyonunda yer alırlar.

"Soğutulmuş" tabiri, bir ürünün ısısını, ürünü dondurmadan genellikle 0 C civarına düşürme anlamını taşımaktadır. Bununla birlikte; patates gibi bazı ürünler sıcaklıkları +10 C' ye kadar düşürülmüş ve bu sıcaklıkta tutulmuş olmaları halinde de soğutulmuş olarak değerlendirilebilmektedir.

"Dondurulmuş" ifadesi ile tamamen donuncaya kadar bir ürünü donma noktasının altında soğutma işlemi anlatılmaktadır.
Koşullar aksini gerektirmedikçe, bu Fasıldaki sebzeler bütün halde, dilimlenmiş, parçalanmış, şerit halinde kesilmiş, pulp haline getirilmiş, rendelenmiş, kabuğu soyulmuş veya kabuğu çıkarılmış olabilir.                         
Bu Fasıl keza yüksek oranda nişasta ve inulin içeren bazı yumru kökleri ve kökleri de kapsar (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, dilimlenmiş veya pellet haline getirilmiş olsun olmasın).
Bu Fasılın herhangi bir pozisyonuna giremeyecek durumda olan sebzeler 11 nci Fasılda veya IV ncü Bölümde sınıflandırılırlar. Örneğin; kuru baklagillerin un, kaba un ve tozları ile patatesin un, kaba unu, toz, flokon, tanecik ve topakları Fasıl 11 de yer alırlar. Bu Fasıl için öngörülmeyen herhangi bir işleme tabi tutularak konserve edilen veya hazırlanan sebzeler Fasıl 20 de yer alırlar.

Bununla beraber, şurası kayda değer ki, bu Fasıldaki bir ürünün tek başına homojenizasyonu, ona 20 nci Fasılda yer alan bir müstahzar olarak sınıflandırılma özelliğini kazandırmaz.
Ayrıca şu da belirtilmelidir ki, bu Fasıldaki sebzeler hava sızdırmaz kaplara konulmuş olsalar dahi bu Fasılda kalmaktadır (teneke kutulardaki soğan tozu gibi). Bununla beraber bu gibi hava sızdırmaz kaplar içine konulmuş sebzeler çoğu kez bu Fasılda belirtilen şekillerden başka bir tarzda hazırlanmış veya konserve edilmiş olduklarından bu Fasıl haricinde kalmaktadır (Fasıl 20).

Benzer şekilde, bu faslın ürünleri Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP) işlemiyle paketlendiğinde bu fasılda yer alır (örn. taze veya soğutulmuş sebzeler). MAP işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya kontrol edilir (örn. oksijen içeriğini çıkararak veya azaltarak ve nitrojen veya karbon dioksit içeriğiyle yer değiştirerek ya da nitrojen veya karbondioksit içeriğini artırarak).
Taze veya kurutulmuş sebzeler, yiyecek maddesi, ekim veya dikim amacına yönelik olsalar dahi bu Fasılda yer alırlar (Örneğin; patatesler, soğanlar, kıskalar, sarımsaklar, baklagiller). Ancak, yeniden dikilme durumundaki fideler bu Fasıl haricinde kalır (06.02 pozisyonu).

Yukarıda ve Fasıl Notlarında belirtilen istisnalara ilaveten, aşağıda yazılı olanlar da bu Fasıl haricindedir:

(a)    Çikori (hindiba) bitkileri veya hindiba kökleri (06.01 veya 12.12 pozisyonları).

(b)    Gıda sanayiinde hammadde olarak kullanılan bazı bitkisel ürünler (ör: tahıllar) (Fasıl 10), ve şeker pancarı ve şeker kamışı (12.12 pozisyonu gibi).

(c)    07.14 Pozisyonundaki kök veya yumruların un, kaba un ve tozları (11.06 pozisyonu).

(d)    Bazen yemeklik olarak da kullanılan bazı şifalı otlar (fesleğen, hodan, çörtük otu, tüm nane çeşitleri, biberiye, sedef otu, ada çayı ve kurutulmuş dul avrat otu (Arctium loppa) kökleri gibi) (12.11 pozisyonu).

(e)    Yenilebilen deniz yosunu ve diğer algler (12.12 pozisyonu).

( f )    İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, saman, yonca (alfalfa), üçgül, evliya otu yemlik lahana, bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemleri (12.14 pozisyonu).

( g)    Pancar veya havuç başları (23.08 pozisyonu).

07.01 -      PATATES (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ) (+).

0701.10 - Tohumluk

0701.90 - Diğerleri

Bu pozisyon, her çeşit taze veya soğutulmuş patatesleri kapsar (07.14 pozisyonunda yer alan tatlı patatesler hariç). Bu pozisyona, diğerleri meyanında, ekim ve yeniden patates yetiştirmede kullanılan patatesler dahildir.

Altpozisyon Açıklama Notu.

0701.10 Altpozisyonu
0701.10 altpozisyonundaki "tohumluk" tabirinden, yetkili ulusal makamlarca sadece ekim amacıyla kabul edilen patatesler anlaşılır.

07.02 -      DOMATES (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ).

Bu pozisyon, her tür taze veya soğutulmuş domatesleri kapsar.

07.03 -    SOĞANLAR, ŞALOTLAR, SARIMSAKLAR, PIRASALAR VE DİĞER SOĞANIMSI SEBZELER (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ).

0703.10 - Soğanlar ve şalotlar

0703.20 - Sarımsaklar

0703.90 - Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler

Bu pozisyon, aşağıda belirtilen taze veya soğutulmuş soğanımsı sebzeleri kapsar:
(1)    Soğanlar (soğan setleri ve taze (bahar) soğanlar dahil) ve şalotlar.
(2)    Sarımsaklar .
(3)    Pırasa, frenk soğanı ve diğer soğanımsı sebzeler.

07.04 -    LAHANALAR, KARNABAHARLAR, ALABAŞLAR, YAPRAK LAHANALAR VE BENZERİ YENİLEN BRASSİKALAR (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ).

0704.10 - Karnabahar ve başlı Brokoli

0704.20 - Brüksel lahanası

0704.90 - Diğerleri

Bu pozisyonda yer alan taze veya soğutulmuş ürünler aşağıda belirtilmiştir:

(1)    Karnabaharlar ve başlı brokoli (Brassica oleracea L.convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis L.).
(2)    Brüksel lahanası.
(3)    Diğer başlı brassikalar (örneğin; beyaz baş lahana, kıvırcık yapraklı lahana, kırmızı lahana, Çin lahanası), collard, yaprak lahanası ve diğer yapraklı lahanalar, sürgün broccoli (Brassica  oleracea L.convar.botrytis (L.) Alef var. İtalica Plenck) ve diğer sürgün lahanaları ve alabaşlar.

Ancak, kök halindeki diğer lahanalar bu pozisyon haricindedir. (örneğin; 07.06 pozisyonundaki şalgamlar, 12.14 pozisyonundaki İsveç şalgamı (rutabagas)).

07.05 -    MARUL (LACTUCA SATİVA) VE HİNDİBA (CİCHORİUM SPP.) (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ).
        
    
- Marul

0705.11 -- Baş marul

0705.19 -- Diğerleri

- Hindiba

0705.21 -- Başlı hindiba (Cichorium intybus var. foliosum)

0705.29 -- Diğerleri

Bu pozisyon, başlıca türleri lahana veya baş marul olan taze veya soğutulmuş marulları (Lactuva sativa) kapsar. Buna ilaveten, aşağıda başlıca türleri gösterilen taze veya soğutulmuş hindibalar da (Cichorium spp.) (kıvırcık yapraklı hindiba dahil) bu pozisyona dahildir:

1.-    Başlı (beyaz) hindiba (Cichorium intybus var. foliosum).
2.-    Yaprakları yenen hindiba (Cichorium endivia var. latifolia).
3.-    Kıvırcık yapraklı hindiba (endive olarak bilinmektedir) (Cichorium endiva var. crispa).

Hindiba bitkisi ve hindiba kökleri bu pozisyon haricindedir (06.01 veya 12.12 pozisyonları).

07.06 -    HAVUÇLAR, ŞALGAMLAR, KIRMIZI PANCAR, TEKE SAKALI (SALSİFİS), KÖK KEREVİZİ, TURPLAR VE BENZERİ YENİLEN KÖKLER (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ).

0706.10 - Havuçlar ve şalgamlar

0706.90 - Diğerleri

Bu pozisyonda yer alan taze veya soğutulmuş köklere; havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancarlar (salad beets), teke sakalı, kök kerevizi (şalgam yumrusu veya Alman kerevizi), turplar, scorzonera, yaban turpu, Çin enginarı (Stachys offinis), dul avrat otu (Arctium loppa) ve yaban havucu (Pastinaca sativa) dahildir. Bu ürünler, başları kesilmiş olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a)    07.09 pozisyonundaki yaprak kerevizleri.
(b)    Geçici olarak korunmuş (konserve edilmiş) dul avrat otu kökleri (07.11 pozisyonu)
(c)    12.14 pozisyonundaki hayvan yemleri.

07.07 -   HIYARLAR VE KORNİŞONLAR (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ).

Bu pozisyon, sadece taze veya soğutulmuş hıyar ve kornişonları kapsar.

07.08 - BAKLAGİLLER (KABUKLU VEYA KABUKSUZ) (TAZE VEYA  
            SOĞUTULMUŞ).

0708.10 - Bezelye (Pisum sativum)

0708.20 - Fasulye (Vigna spp. Phaseolus spp.)

0708.90 - Diğer baklagiller

Bu pozisyonda yer alan baklagillere aşağıdakiler dahildir:

(1)    Bezelyeler (Pisum sativum) (yeşil bezelye ve yem bezelyesi dahil)

(2)    Fasulyeler (Phaseolus spp.,Vigna spp.). Bunlara Lima fasulyesi veya yağ fasulyesi, mung fasulyesi, tohum kılıfı yenen fasulyeler (adi fasulye, Fransız fasulyesi, ateş fasulyesi, çalı fasulyesi, sarı kabuklu fasulye veya bodur fasulyeler şeklinde bilinen fasulyeler) ve börülceler (black eye dahil) dahildir.

(3)    Baklalar (Vicia faba var.major), at baklası (Vicia faba var. equina veya var. minor) ve sümbül baklası (Dolichos lablab. L.).

(4)    Nohutlar (garbanzos).

(5)    Mercimekler.

(6)    Siyam baklası (Guar) tohumları.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a)    Soya fasulyesi (12.01 pozisyonu).
(b)    Keçi boynuzu (12.12 pozisyonu).

07.09 -    DİĞER SEBZELER (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ).

0709.20 - Kuşkonmazlar

0709.30 - Patlıcanlar

0709.40 - Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç)

- Mantarlar ve domalanlar

0709.51 -- Agaricus cinsi mantarlar

0709.59 -- Diğerleri
 
0709.60 - Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler

0709.70 - Ispanak, Yeni Zelanda ıspanağı ve bahçe ıspanağı

                - Diğerleri

0709.91  - - Enginarlar

0709.92  - - Zeytin

0709.93  - - Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.)

0709.99 -- Diğerleri

Bu pozisyonda aşağıda belirtilen sebzeler yer alır:

(1)    Kuşkonmazlar
(2)    Patlıcanlar
(3)    Yaprak kerevizleri (07.06 pozisyonundaki kök kerevizi hariç)
(4)    Mantarlar (Agaricus cinsi mantarlar dahil, bilinen kültür mantarı – A. Bisporus gibi) ve domalanlar
(5)    "Capsicum" veya "Pimenta" cinsi meyveler (genel olarak "biberler" olarak bilinirler). "Capsicum" cinsi meyvelerin yeşil veya olgun halleriyle yaygın olarak salatalarda bir sebze olarak yenilen ve "Capsicum" cinsinin en geniş ve en yumuşakları olan tatlı veya dolmalık biberlerden (Capsicum annuum var.annuum) "Capsicum frutescens ve Capsicum annuum"un çok daha acı türlerine (ki bunlara çoğunlukla yemeklere tat vermede kullanılan acı biberler, hint biberi, kırmızı biberler vb. girmektedir) kadar bir çok çeşitleri bulunmaktadır. "Pimenta"  cinsi meyveler Jamaika biberlerini kapsar (karanfil, İngiliz biberi ve yenibahar olarak da bilinir). Bu ürünler kurutulmuş,  parçalanmış veya öğütülmüş olması halinde bu pozisyona dahil değildir (09.04 pozisyonu).
(6)    Ispanak, Yeni Zelanda ve bahçe ıspanağı dahil.
(7)    Enginarlar
(8)    Tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) (koçanlı olsun olmasın)
(9)    Bal kabağı, sakız kabağı, kabak ve su kabağı (Cucurbita spp.)
(10)    Zeytinler
(11)    Ravent, yenilen yaban enginarı, rezene, kebere ve kuzukulağı
(12)    Pazı (beyaz kamış) ve bamya
(13)    Maydanoz, frenk maydonozu, tarhun, tere (Örneğin; su teresi), kekik otu (Satureia hortensis), kişniş, dere otu, güvey otu (Majorana hortensis veya Origanum majorana). 12.11 pozisyonundaki yabani güvey otu (Origanum vulgare) dahil değildir.
(14)    Bambu sürgünleri ve soya fasulyesi sürgünleri.

Çin su kestanesi olarak bilinen, Eleocharis dukis veya Eleocharis tuberosa türlerinin yenilebilir yumrulu kökleri bu pozisyon haricindedir (07.14 pozisyonu).

07.10 -    SEBZELER (PİŞİRİLMEMİŞ VEYA BUHARDA VEYA SUDA KAYNATILARAK PİŞİRİLMİŞ, DONDURULMUŞ).    

0710.10 - Patates

- Baklagil sebzeler (kabuklu veya kabuksuz)

0710.21 -- Bezelye (Pisum sativum)

0710.22 -- Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710.29 -- Diğerleri

0710.30 -  Ispanak, Yeni Zelanda ıspanağı ve orache ıspanağı (bahçe
                 ıspanağı)

0710.40 - Tatlı mısır

0710.80 - Diğer sebzeler

0710.90 - Sebze karışımları

Bu pozisyon dondurulmuş sebzeleri kapsar. Bunların taze veya soğutulmuşları 07.01 ila 07.09 pozisyonlarında yer alırlar.
"Dondurulmuş" tabiri bu Fasılın Genel Açıklama Notunda anlatılmıştır. 
Bu pozisyondaki dondurulmuş sebzeler genellikle endüstriyel düzeyde hızlı dondurma işlemiyle elde edilmektedir. Bu işlemler en yüksek kristalizasyonun gerçekleştiği sıcaklık aralığının çabuk geçilebilmesi için kullanılmaktadır. Böylece hücre yapısının parçalanmasını önlemekte ve sebzeler çözündükleri zaman taze görünüşlerini korumaktadırlar.
Dondurulmadan önce buhar veya kaynar suda pişirilmiş olan sebzeler gibi tuz veya şeker ilave edilmiş sebzeler de bu pozisyonda yer alırlar. Ancak bu pozisyon, diğer işlemlerle pişirilmiş (Fasıl 20) veya diğer bileşenlerle hazırlanmış (hazır ezmeler gibi) sebzeleri kapsamaz (Bölüm IV).
Dondurma suretiyle korunmaya alınmış başlıca sebze çeşitleri; patatesler, bezelyeler, fasulyeler, ıspanak, tatlı mısır, kuşkonmaz, havuç ve pancardır.
Dondurulmuş sebze karışımları da bu pozisyonda yer alır.

07.11 -    GEÇİCİ OLARAK KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER (ÖRNEĞİN; KÜKÜRT DİOKSİT GAZI KULLANILARAK, SALAMURADA, KÜKÜRTLÜ SU İÇİNDE VEYA DİĞER KORUYUCU ERİYİKLER İÇİNDE), FAKAT BU HALLERİYLE DERHAL YENİLMEYE ELVERİŞLİ OLMAYANLAR.

0711.20 - Zeytinler

0711.40 - Hıyarlar ve kornişonlar

              - Mantarlar ve domalanlar

0711.51 -- Agaricus cinsi mantarlar

0711.59 -- Diğerleri

0711.90 - Diğer sebzeler; sebze karışımları

Bu pozisyon kullanımlarından önce depolama veya nakliyat sırasında sadece geçici olarak korunmalarını sağlamak üzere işleme (örneğin kükürt dioksit gazı ile, salamurada, kükürtlü suda veya diğer koruyucu solüsyonlar içinde) tabi tutulmuş sebzeleri kapsar (bu halleriyle hemen yenilmeye elverişli olmamak koşuluyla). 
Bu pozisyonda yer alan sebzeler genellikle fıçı veya varillere konulmakta ve esas itibariyle, imalat amacına yönelik hammadde olarak kullanılmaktadırlar; başlıca çeşitleri soğanlar, zeytinler, kebereler, hıyarlar, kornişonlar, mantarlar, domalanlar ve domateslerdir
Bununla birlikte, tuzlu suda geçici olarak konserve edilmelarine ilaveten, ayrıca özel işleme tâbi tutulmuş (örneğin; soda solüsyonuyla, laktik fermentasyonla) olanlar bu Fasıl haricindedir; bunlar Fasıl 20'de yer alırlar (örneğin; zeytinler, lahana turşusu, kornişonlar ve yeşil fasulyeler).

07.12 -    KURUTULMUŞ SEBZELER (BÜTÜN HALDE, KESİLMİŞ, DİLİMLENMİŞ, KIRILMIŞ VEYA TOZ HALİNDE, FAKAT BAŞKA ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIŞ).

0712.20 - Soğanlar

    - Mantarlar, yahudi kulağı (Auricularia spp.), jöle mantarı
                   (Tremella spp.)ve domalanlar

0712.31 -- Agaricus cinsi mantarlar

0712.32 -- Yahudi kulağı (Auricularia spp.) 

                 0712.33 -- Jöle mantarı (Tremella spp.)

                 0712.39 -- Diğerleri

                 0712.90 - Diğer sebzeler; sebze karışımları 


Bu pozisyon 07.01 ila 07.09 pozisyonlarındaki kurutulmuş (suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurularak kurutulmuş) sebzeleri yani bünyesindeki suyu çeşitli işlemlerle alınmış olanları kapsar. Bu şekilde işleme tabi tutulmuş başlıca sebze çeşitleri; patatesler, soğanlar, mantarlar, yahudi kulağı (auricularia spp.), jöle mantarı (tremella spp.), domalanlar, havuçlar, lahanalar, ıspanaklardır Bunlar genellikle şeritler veya dilimler halinde olup ya aynı çeşitten ya da "julienne" denilen çorbalarda olduğu gibi karışık haldedirler.
Bu pozisyon genel olarak ya tat verme maddesi olarak ya da çorbaların hazırlanmasında kullanılan kuşkonmaz, karnabahar, maydanoz, frenk maydanozu, soğan, sarımsak, yaprak kerevizi gibi kırılmış veya toz halindeki sebzeleri de kapsar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a)    Kuru baklagiller (kabuksuz) (07.13 pozisyonu).

(b)    Capsicum veya Pimenta cinsi kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş meyveler (09.04 pozisyonu) patates unu, kaba unu, tozu, flokonu, tanecikleri ve pelletleri (11.05 pozisyonu), 07.13 pozisyonundaki kuru baklagillerin unu, kaba unu ve tozu (11.06 pozisyonu).

(c)    Karışık baharatlar ve tat vericiler (21.03 pozisyonu)

(d)    Kuru sebzelerden yapılmış hazır çorbalar (21.04 pozisyonu)    

07.13 -    KURU BAKLAGİLLER (KABUKSUZ) (TANELERİ İKİYE AYRILMIŞ, TANE KABUKLARI ÇIKARILMIŞ OLSUN OLMASIN) (+).

0713.10 - Bezelye (Pisum sativum)
    
0713.20 - Nohut (garbanzos)

                               - Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31 -- Vigna  mungo  (L.)  Hepper veya Vignaradiata (L.) Wilczek 
                  türü Fasulyeler
0713.32 -- Küçük kırmızı  (Adzuki) fasulye (Phaseolus  veya Vigna angularis)

0713.33 -- Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

0713.34 – Bambara Fasulyesi (Vigna subterranea veya Voandzeia 
                subterranea)

0713.35 – Börülce (Vigna unguiculata)

0713.39 -- Diğerleri

0713.40 - Mercimekler

0713.50 - Baklalar (Vicia faba var. Major) ve at baklası (Vicia faba 
                var.equina, Vicia faba var.minor)

0713.60 – Güvercin bezelye (Cajanus cajan)

0713.90 - Diğerleri

Bu pozisyon tohumluk (kimyasal işlemle yenilemez hale getirilsin getirilmesin) veya başka amaçlara yönelik olsalar bile 07.08 pozisyonunda yer alan insan gıdası veya hayvan yemi olarak kullanılan cinsten kurutulmuş ve kabukları çıkarılmış baklagilleri (örneğin; bezelyeler, nohutlar, Adzuki ve diğer fasulyeler, mercimekler, baklalar, at baklası, guar tohumu) kapsar. Bunlar enzim faaliyetlerini durdurmak (özellikle peroksidazlar) ve nemin bir kısmını uçurmak suretiyle daha iyi bir muhafazayı temin etmek amacıyla orta derecede bir ısıya tabi tutulabilirler; ancak bu tür bir işlem kotiledon'un içsel özelliklerini etkilememelidir.
Bu pozisyondaki kuru baklagillerin kabukları çıkarılmış veya ikiye ayrılmış olabilir.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a)    Kuru, kabuğu çıkarılmış baklagillerin un, kaba un ve tozları (11.06 pozisyonu)
(b)    Soya fasulyesi (12.01 pozisyonu)
(c)    Bakla ve at baklası dışındaki fiğ tohumları, burçak ve acı bakla tohumları (12.09 pozisyonu)
(d)    Keçi boynuzu (12.12 pozisyonu)

Altpozisyon Açıklama Notu

0713.31 Altpozisyonu

Bu altpozisyon sadece, "Vigna mungo (L.) Hepper" türlerine giren ve urd veya black gram olarak da bilinen fasulyeler ile mung veya green gram olarak da bilinen "Vigna radiata (L.) Wilczek" türlerine giren fasulyeleri kapsar. Her iki türde geniş çapta fasulye sürgünleri üretiminde kullanılmaktadır.
07.14 -    MANYOK, ARAROT, SALEP, YER ELMASI, TATLI PATETES VE YÜKSEK ORANDA NİŞASTA VE İNÜLİN İÇEREN BENZERİ KÖK YUMRULAR (TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ VEYA KURUTULMUŞ) (DİLİMLERE AYRILMIŞ VEYA "PELLET" ŞEKLİNDE OLSUN OLMASIN), SAGU ÖZÜ.

0714.10 - Manyok (cassava)

0714.20 - Tatlı patates

0714.30 – Hint Patatesi (Dioscorea spp.)

0714.40 – Kulkas Kökü (Taro) (Colocasia spp.)

0714.50 – Yautiya (Xanthosoma spp.)

0714.90 - Diğerleri

Bu pozisyon, sagu özünü ve yüksek oranda nişasta ve inülin içeren bu nedenle de gıda ve endüstri ürünlerinin imalatında kullanılan yumruları ve kökleri kapsar. Bazı hallerde yumrular ve kökler doğrudan doğruya insan veya hayvan yiyeceği olarak da kullanılırlar.

Pozisyon bu ürünlerin bu pozisyondaki yumru veya köklerin parçalarından (Örneğin; cips) veya bunların 11.06 pozisyonundaki unları, kaba unları veya tozlarından yapılmış, pellet biçiminde veya dilimlenmiş olsun olmasın taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş olanlarını kapsar. Pelletler ya doğrudan doğruya sıkıştırma veya bağlayıcı yapıştırıcı) ilavesiyle (melas, konsantre sülfit suları vb.) üretilirler; ilave yapıştırıcının nispeti ağırlık itibariyle % 3'ü geçemez. Manyok pelletleri parçalanmış olabilirler. Ancak kendi özelliklerini korumaları koşuluyla yine burada yer alırlar. Parçalanmış manyok pelletleri fiziki özelliklerine bakılarak teşhis edilebilirler (Örneğin; kırılmış manyok pellet parçaları içeren ve homojen olmayan partiküller, siyah noktalı kahverengimsi renk, çıplak gözle görülebilen lif parçaları ve az miktarda kum ve silis ).
Pozisyon metninde özel olarak belirtilen yumru ve köklere ilaveten [manyok (Manihot esculenta), tatlı patates (Ipomoea batatas) ve benzerleri] Çin su kestanesi olarak bilinen, Eleocharis dulcis veya Eleocharis tuberosa türlerinin yenilebilir yumruları da bu pozisyona dahildir.

Bu pozisyonun başka şekilde hazırlanmış ürünleri diğer Fasıllarda yer alırlar. (örneğin; un, kaba un ve tozlar (11.06 pozisyonu), nişastalar (11.08 pozisyonu) ve tapyoka  (19.03 pozisyonu)).
Bu pozisyona yıldız çiçeği yumruları (06.01 pozisyonu) ve patatesleri, (taze veya kurutulmuş) (sırasıyla 07.01 veya 07.12 pozisyonları) dahil değildir.

 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire