MEVZUAT

Fasıl 8 - Yenilen Meyveler ve Yenilen Sert Kabuklu Meyveler; Turunçgillerin veya Kavun ve Karpuzların Kabukları

Fasıl Notları.

1.- Bu Fasıla, yenilmeyen meyveler ve sert kabuklu meyveler dahil değildir.

2.- Soğutulmuş meyveler ve sert kabuklu meyveler tazeleri ile aynı pozisyonda 
     sınıflandırılırlar.

3.- Kurutulmuş meyve veya kurutulmuş sert kabuklu meyve karakterini korumak 
     şartıyla, bu Fasıldaki kurutulmuş meyve ve kurutulmuş sert kabuklu meyveler 
     kısmen rehidre edilebilir veya 

(a)    Korunmalarını veya dayanıklılıklarını artırmak (örneğin; düşük ısı işlemi 
     uygulayarak, kükürtleyerek, sorbik asit veya potasyum sorbat ilavesiyle) 
     amacıyla;

(b)Görünümlerini iyileştirmek veya muhafaza etmek (örneğin, bitkisel yağ 
     veya az miktarda glikoz şurubu ilavesiyle) amacıyla; işlem görmüş 
     olabilirler.

 GENEL AÇIKLAMALAR

Bu Fasıl genellikle insan gıdası olarak kullanılan (oldukları gibi veya işlendikten sonra) meyveleri, sert kabuklu meyveleri ve turunçgil meyvelerin veya kavun ve karpuzların kabuklarını kapsar. Bunlar taze (soğutulmuş dahil), dondurulmuş (önceden buharda veya kaynar suda pişirilmiş veya ilave tatlandırıcı madde katılmış olsun olmasın) veya kurutulmuş (suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurularak kurutulmuş olanlar dahil) olabilirler. Bu halleriyle hemen tüketilmeye uygun olmamaları koşuluyla, geçici olarak konserve edilmiş halde bulunabilirler (Örneğin; kükürt dioksit gazıyla, salamurada, kükürtlü veya diğer koruyucu solüsyonlarla).
"Soğutulmuş" terimi, ürünü dondurmaksızın sıcaklığının genel olarak O C civarına düşürülmesi anlamındadır. Bununla beraber kavun, karpuz ve bazı turunçgil meyvelerinin sıcaklığının +10 C' ye düşürülmesi ve bu derecede tutulması da soğutma olarak mütalaa edilebilir. "Dondurulmuş" tabiri ile tamamen donuncaya kadar bir ürünün sıcaklığının, bu ürünün donma noktasının altına düşürülmesi anlamındadır.
Bu Fasıldaki meyve ve sert kabuklu meyveler bütün halde, dilimlenmiş, parçalara ayrılmış, şeritler halinde kesilmiş, çekirdeği çıkarılmış, lapa haline getirilmiş, rendelenmiş, kabuğu soyulmuş veya çıkarılmış olabilirler.
Şurası kayda değer ki homojenizasyon tek başına bu Fasıldaki bir ürünün 20. Fasıldaki bir müstahzar olarak sınıflandırılmasını sağlamaz.
Az miktarda şeker ilavesi, meyvelerin bu Fasılda sınıflandırılmasını etkilemez. Dış yüzeyi tabii şeker ile kaplanan ve bu haliyle 20.06 pozisyonundaki kristalize meyve şekerlemelerine benzer bir görünüm alan kurutulmuş meyveler (Örneğin; hurma ve erik gibi) de bu Fasıla dahildir.

Bununla birlikte, bu fasıl osmotik dehidrasyon yöntemiyle suyu alınmak suretiyle konserve edilen meyveleri kapsamaz. "Osmotik dehidrasyon" terimi, meyve parçalarının uzun bir süre konsantre haldeki şeker şurubunda bekletilmesi, böylece, meyvenin bünyesindeki su ve doğal şekerin şeker şurubundaki şekerle yer değiştirmesi işlemini ifade etmektedir. Meyve daha sonra nem muhteviyatını düşürmek amacıyla hava ile kurutulabilir. Bu şekilde hazırlanan meyveler 20 nci Fasılda sınıflandırılır (20.08 tarife pozisyonu).

Diğer fasıllarda daha spesifik bir şekilde tanımlanan bazı bitkisel ürünler bu fasıl haricindedir, örneğin; 

(a)    Zeytinler, domatesler, hıyarlar, kornişonlar, sakız kabağı, bal kabağı, patlıcanlar, Capsicum ve Pimenta cinslerine dahil meyveler (Fasıl 7).

(b)    Kahve, vanilya, ardıç meyvesi ve Fasıl 9'a dahil diğer ürünler.

(c)    Yer fıstığı ve diğer yağlı meyveler, esasen eczacılıkta ve parfümeride kullanılan meyveler, keçi boynuzu, kayısı ve benzeri meyvelerin çekirdekleri (Fasıl 12).

(d)    Kakao taneleri (18.01 pozisyonu).

Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir: 

(i)    Meyve unu, ezmesi ve tozu (11.06 pozisyonu).

(ii)    Yenilen meyve ve kabuklu meyveler, kavun karpuz veya turunçgillerin kabukları, (yukarıda belirtilenlerden başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Fasıl 20).

(iii)    Kavrulmuş meyve ve kabuklu meyveler (Örneğin; kestane, badem ve incir) (ufalanmış olsun olmasın). Genellikle kahve yerine kullanılırlar (21.01 pozisyonu).

Bu Fasılda yer alan meyve ve sert kabuklu meyveler hava almayacak şekilde paketlenmiş olsalar dahi bu Fasılda sınıflandırılırlar (teneke kutular içine konulmuş kuru erik ve fındık gibi). Ancak bu şekilde ambalajlanmış olsalar bile Fasılın pozisyonlarında belirtilen şekillerden başka usullerle hazırlanmış veya muhafaza altına alınmış oldukları takdirde bu Fasılın haricindedirler (Fasıl 20).

Bu faslın ürünleri Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP) işlemiyle paketlendiğinde bu fasılda yer alır (örn. taze çilekler). MAP işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya kontrol edilir (örn. oksijen içeriğini çıkararak veya azaltarak ve nitrojen veya karbon dioksit içeriğiyle yer değiştirerek veya nitrojen veya karbondioksit içeriğini artırarak).

08.01 -    HİNDİSTAN CEVİZİ, BREZİLYA CEVİZİ VE KAJU CEVİZİ (TAZE VEYA KURUTULMUŞ) (KABUĞU ÇIKARILMIŞ VEYA SOYULMUŞ OLSUN OLMASIN) (+).

- Hindistan cevizi

0801.11 – Kurutulmuş
0801.12 – İç kabuklu (endokarp)

0801.19 -- Diğerleri

- Brezilya cevizi

0801.21 -- Kabuklu

0801.22 -- Kabuksuz

- Kaju cevizi

0801.31 -- Kabuklu

0801.32 -- Kabuksuz

Kabukları çıkarılmış Hindistan cevizinin rendelenmiş ve kurutulmuş halde olanları bu pozisyonda yer almakta ve fakat kopra denilen ve Hindistan cevizinin etli kısımlarının kurutulmasından meydana gelen insan tüketimine uygun olmayıp yağ üretiminde kullanılanları bu pozisyon haricinde kalır (12.03 pozisyonu).

Altpozisyon Açıklama Notu.

0801.12 Altpozisyonu

       Bu altpozisyon sadece, orta kabuğu (mezokarp) kısmen veya tamamen çıkarılmış Hindistan cevizlerini kapsar. 

08.02 -    DİĞER KABUKLU MEYVELER (TAZE VEYA KURUTULMUŞ) (KABUĞU ÇIKARILMIŞ VEYA SOYULMUŞ OLSUN OLMASIN).

- Bademler

0802.11 -- Kabuklu

0802.12 -- Kabuksuz

- Fındıklar veya filbert (bir çeşit fındık) (Corylus spp.)

0802.21 -- Kabuklu

0802.22 -- Kabuksuz

- Cevizler
0802.31 -- Kabuklu

0802.32 -- Kabuksuz

               - Kestane (Castanea spp.)

0802.41 – Kabuklu

0802.42 -- Kabuksuz 

               - Antep fıstığı

0802.51 – Kabuklu

0802 52 -- Kabuksuz

               - Avustralya Fındığı (Makadamya Cevizi)

0802.61 – Kabuklu

0802.62 – Kabuksuz

0802.70 – Kola cevizi (Cola spp.)

0802.80 – Arek cevizi

0802.90 - Diğerleri


Bu pozisyondaki başlıca kabuklu meyveler, badem (tatlı ve acı), fındık, ceviz, kestane (Castanea spp.), Antep fıstığı, pekan (Amerikan cevizi) ve çam fıstığı ("Pinus pinea" tohumları). 
Bu pozisyon esasen çiklet olarak kullanılan areca (betel) kabuklu meyveleri ve hem çiklet ve hem de meşrubat imalatında esas madde olarak kullanılan cola (kola) kabuklu meyvelerini ve bazen su kestanesi olarak tanımlanan Trapa natans cinsi, fındık benzeri yenilebilen dikenli meyveleri de kapsar.

Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir.

(a)    Çin su kestanesi olarak bilinen, Eleocharis dulcis veya Eleocharis tuberosa türlerinin yenilebilen yumruları (07.14 pozisyonu).
(b)    Ceviz ve bademin boş dış kabukları (14.04 pozisyonu).
(c)    Yer fıstığı (12.02 pozisyonu), kavrulmuş yer fıstığı veya yer fıstığı ezmesi (20.08 pozisyonu).
(d)    At kestanesi (Aesculus hippocastanum) (23.08 pozisyonu).

08.03 -    MUZ (PLANTAİN DAHİL) (TAZE VEYA KURUTULMUŞ)

                 0803.10 - Plantain

                 0803.90 - Diğerleri


Bu pozisyon "Musa" cinsinin bütün yenen meyve türlerini kapsar.

     Plantainler diğer muzlara göre daha az tatlı olan nişastalı muzlardır. Plantainlerdeki nişasta diğer muzlarda olandan farklıdır, olgunlaştıkça tatlanmaz. Plantainler öncelikli olarak kızartıldıktan, kavrulduktan, su buharında haşlandıktan veya başka şekilde pişirildikten sonra tüketilir.

08.04 -    HURMA, İNCİR, ANANAS, AVOKADO ARMUDU, GUAVA ARMUDU, MANGO VE MANGOST (TAZE VEYA KURUTULMUŞ).

0804.10 - Hurma

0804.20 - İncir

0804.30 - Ananas

0804.40 - Avokado Armudu

0804.50 - Guava Armudu, mango ve mangost.

Bu pozisyonda yer alan "incir" terimi sadece Ficus carica türü meyveler için kullanılır (damıtmada kullanılsın kullanılmasın); bu nedenle 08.10 pozisyonuna dahil olan kaktüs inciri (Frenk inciri) bu pozisyon haricindedir.

08.05 -    TURUNÇGİLLER (TAZE VEYA KURUTULMUŞ).

0805.10 - Portakal

0805.20 - Mandarin (Tanjerin ve satsuma dahil); Klemantin, Vilking ve 
                 benzeri turunçgillerin melezleri

0805.40 - Greyfurt (Pomelolar dahil)

0805.50 - Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus 
                aurantifolia, Citrus latifolia)
0805.90 -  Diğerleri

    "Turunçgiller meyveleri" ifadesi diğerleri meyanında:

    (1) Portakallar, tatlı ve acı (Seville portakalı)

    (2) Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klementinler, vilkingler ve benzeri 
          turunçgil melezleri

    (3) Greyfurt (pomelolar dahil)

    (4) Limonlar (Citrus limon, citrus limonium) ve tatlı limonlar (citrus  
         aurantifolia, citrus latifolia)

    (5) Ağaç kavunları (citronlar), kumkatlar ve bergamotlar vs.
   
     Bu pozisyon, keza, konservecilikte kullanılan yeşil küçük portakal ve limonları da kapsar."

Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

(a)    Turunçgil meyvelerinin kabukları (08.14 pozisyonu)

(b)    "Orange peas" veya "Orangettes" bunlar ağaç çiçek açtıktan hemen sonra dökülen olgunlaşmamış yenilmeyen portakallardır. Özellikle uçucu yağların çıkartılması için kuru olarak toplanırlar (12.11 pozisyonu).

08.06 -    ÜZÜMLER (TAZE VEYA KURUTULMUŞ).

0806.10 - Taze

0806.20 - Kurutulmuş

Bu pozisyon yemeklik veya şaraplık olan (varillere kabaca konulmuşlar dahil) ve açıkta veya serada yetiştirilen taze üzümleri kapsar. 
Kurutulmuş üzümler de keza bu pozisyonda yer alır. Bunların başlıca çeşitleri: "frenk üzümleri", "sultani", "İzmir", "Thompson" veya "çekirdeksiz" diye isimlendirilen kuru üzümler (bunların tümü esasen çekirdeksizdirler) ve çekirdekli iri kuru üzümler; "Muscatel", "Malaga", "Denia", "Damascus", "Lexire" veya "Gordo" gibi.

08.07 -    KAVUNLAR (KARPUZLAR DAHİL) VE PAPAYA (TAZE).

                               - Kavunlar (karpuzlar dahil)

0807.11 -- Karpuzlar

0807.19 -- Diğerleri 

0807.20 -  Papaya

Bu pozisyon Citrullus vulgaris veya Cucumis melo türlerine dahil taze kavunları kapsar. Bunlara diğerleri meyanında karpuzlar, ağaç (muhafaza) kavunları, kokulu kavun, cantaloupe, casaba ve honeydaw kavunları dahildir. Bu pozisyon keza papawa veya papaya olarak bilinen Carica papaya türü kavun benzeri meyveleri de kapsar. Ancak, İngilizce de pawpaw olarak bilinen Asimina triloba türü meyveleri bu pozisyon haricindedir (08.10 pozisyonu).

08.08 -    ELMA, ARMUT VE AYVA (TAZE).

0808.10 - Elma

                0808.30 - Armut

0808.40  - Ayva

Elma ve armut sofralık, meşrubat üretimi (Örneğin; elma ve armut şarabı) veya endüstriyel amaçlara (örneğin; ezme, reçel, jöle, pektin elde edilmesinde) uygun olsalar da bu pozisyonda yer alırlar.

Ayva esas itibariyle reçel veya jöle yapmada kullanılır.

08.09 -    KAYISI, KİRAZ, ŞEFTALİ (NEKTARİN DAHİL), ERİK VE ÇAKAL ERİĞİ (TAZE).

0809.10 - Kayısı

                              - Kiraz :

              0809.21  --  Vişne (Prunus cerasus)

0809.29  --  Diğerleri

0809.30 - Şeftali (nektarin dahil)

0809.40 - Erik ve çakal eriği

Bu pozisyon kayısıları, kirazların bütün çeşitlerini (beyaz kirazlar, vişneler vb.), şeftaliler (nektarinler dahil), her çeşit erikler (frenk eriği, mirabelle, mürdüm eriği, vb.) ve çakal eriklerini kapsar.

08.10 -    DİĞER MEYVELER (TAZE).

0810.10 - Çilek

0810.20 - Ahududu, böğürtlen, dut, loganberryler 

0810.30 - Siyah, beyaz veya kırmızı Frenk üzümleri ve bektaşi                                                                    
                üzümleri

0810.40 - Yaban mersini ve yaban mersininin diğer kültür cinsleri 

0810.50 - Kivi

0810.60 - Durian

0810.70 –Persimmon (Trabzon hurması)

0810.90 - Diğerleri      

Bu pozisyon bu Fasılın önceki pozisyonlarında ve Tarifenin diğer Fasıllarında yer almayan bütün yenilen meyveleri kapsar (bu Fasılın Genel Açıklama Notunda belirtilen istisna hükümlerine bakınız).

Bu nedenle aşağıda belirtilenler bu pozisyonda yer alır:

(1)    Çilek
(2)    Ahududu, böğürtlen, dut ve loganberries. (bir çeşit böğürtlen)
(3)    Siyah, beyaz veya kırmızı kuş üzümleri ve bektaşi üzümleri
(4)    Kızılcık, yaban mersini, mersin ağacı meyvesi ve Vaccinium türünün diğer meyveleri 
(5)    Kivi (Actinidia chinensis planch veya Actinidia deliciosa)
(6)    Durianlar (Durio zibethinus). 
(7)    Trabzon hurması (kakis)
(8)    Böğürtlen, üvez (rowan berries), mürver meyvesi (elder berries), sapodilla (naseberries), nar, kaktüs meyvesi (dikenli), kuşburnu, hünnap, muşmula, longan, liçi, tarçın elması, kaymakağacı meyvesi ve papaya olarak da bilinen Asimina triloba türünün meyvesi.

Ardıç meyveleri bu pozisyon haricindedir (09.09 pozisyonu).

08.11 -    MEYVELER VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (PİŞİRİLMEMİŞ VEYA BUHARDA VEYA SUDA KAYNATILARAK PİŞİRİLMİŞ, DONDURULMUŞ), (İLAVE ŞEKER VEYA DİĞER TATLANDIRICI MADDELER KATILMIŞ OLSUN OLMASIN).

0811.10 - Çilek

0811.20 - Ahududu, böğürtlen, dut, loganberryler (bir çeşit böğürtlen), 
                 siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü

0811.90 - Diğerleri

Bu pozisyon dondurulmuş meyve ve sert kabuklu meyveler için geçerli olup bunların taze veya soğutulmuş olanları bu Fasılın önceki pozisyonlarında yer alırlar. ("soğutulmuş" ve "dondurulmuş" ifadeleri için bu Fasıla ait Genel Açıklama Notuna bakınız).
Dondurma işleminden önce buharla veya kaynatılarak pişirilmiş meyve ve sert kabuklu meyveler bu pozisyonda yer alırlar. Dondurulmadan önce diğer metotlarla pişirilen dondurulmuş meyve ve sert çekirdekli meyveler bu pozisyon haricindedir(Fasıl 20).
Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilen dondurulmuş meyve ve sert kabuklu meyveler de bu pozisyonda yer alırlar. Şeker oksidasyonu önleyici etkisiyle, genellikle çözme sırasında ortaya çıkabilecek renk değişmelerine mani olur. Bu pozisyondaki ürünler ilave tuz da içerebilirler.

08.12 -    GEÇİCİ OLARAK KONSERVE EDİLMİŞ FAKAT BU HALLERİ İLE DERHAL YENİLMEYE ELVERİŞLİ OLMAYAN MEYVELER VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (ÖRNEĞİN; KÜKÜRT DİOKSİT GAZI KULLANILARAK, SALAMURADA, KÜKÜRTLÜ SU İÇİNDE VEYA DİĞER KORUYUCU ERİYİKLER İÇİNDE).

0812.10 - Kiraz (vişne dahil)

0812.90 - Diğerleri

Bu halleriyle hemen yenilmeye elverişli olmamak koşuluyla bu pozisyon kullanımlarından önce depolama veya nakliyatları sırasında sadece geçici olarak korunmalarını sağlamak için işleme tabi tutulmuş (örneğin; kükürt dioksit gazıyla, salamurada, kükürtlü suda veya diğer koruyucu solüsyonlarda) meyve ve sert çekirdekli meyveleri (rengi giderilmiş veya haşlanmış olsun olmasın) kapsar.
  
Bu tür ürünler esas olarak gıda sanayiinde kullanılırlar (reçel, marmelat imalatı, şekerli meyvelerin hazırlanması, vb.) Bu şekilde sunulan ürünlerin en yaygın olanları, kiraz, çilek, portakal, citron (ağaç kavunu), kayısı ve frenk erikleridir. Bunlar genellikle varil, tepsi veya açık ahşap tipi kaplarda paketlenirler.

08.13 -    MEYVELER (KURUTULMUŞ) (08.01 İLA 08.06 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ); BU FASILDAKİ SERT KABUKLU MEYVELERİN VEYA KURUTULMUŞ MEYVELERİN BİRBİRİYLE OLAN KARIŞIMLARI.

0813.10 - Kayısı (zerdali dahil)

0813.20 - Erik

0813.30 - Elma

0813.40 - Diğer meyveler

0813.50 - Bu Fasıldaki sert kabuklu meyvelerin veya kurutulmuş 
                 meyvelerin birbirleriyle olan karışımları

(A)    Kurutulmuş meyveler.

Bu pozisyon kurutulmuş meyveleri kapsar. Bunların taze halleri 08.07 ila 08.10 pozisyonlarında yer alırlar.  Bunlar ya doğrudan doğruya güneş altında ya da endüstriyel işlemlerle hazırlanırlar (Örneğin; tünelden geçirilerek kurutma). 

Yaygın bir biçimde bu yolla işlenen meyveler: kayısı, erik, elma, şeftali ve armutlardır. Kurutulmuş elma ve armut, elma veya armut şarabı imalatında veya sofralık olarak kullanılırlar. Erik hariç olmak üzere meyveler genellikle ikiye ayrılmış veya dilimlenmiş halde olup çekirdekleri, çekirdek yuvaları çıkarılmıştır. Keza bunlar pulp blokları veya dilimleri, veya suyu buharlaştırılmış şekillerde de sunulabilirler (özellikle kayısı ve eriklerde olduğu gibi).

Bu pozisyon demir hindi meyvelerinin kabuklarını kapsar. Keza bu pozisyon demir hindi meyve etini (şeker veya diğer maddeler ilave edilmemiş ve diğer bir şekilde işlenmemiş halde, iç kabuk parçaları veya lifleri, çekirdekleriyle birlikte veya çıkarılmış) de içine alır.

(B)    Sert kabuklu meyveler veya kurutulmuş meyvelerin karışımları.

Bu pozisyon ayrıca bu Fasıldaki sert çekirdekli meyveler veya kurutulmuş meyvelerin bütün karışımlarını da kapsar (aynı pozisyona giren sert çekirdekli meyveler veya kurutulmuş meyvelerin karışımları dahil). Bu nedenle pozisyon taze veya kurutulmuş sert çekirdekli meyvelerin karışımlarını, kurutulmuş meyvelerin karışımlarını (sert kabuklular hariç) ve taze veya kurutulmuş sert çekirdekli meyveler ve kurutulmuş meyvelerin karışımlarını kapsar. Bu karışımlar genellikle kutularda, selüloz paketlerde, vb. de sunulurlar.

Bu pozisyondaki kurutulmuş meyveler veya kurutulmuş meyvelerin karışımları (Örneğin; torbalar içinde sunulabilirler), bitkisel çaylar ve bitkisel içeceklerin imali için paketlenebilirler. Paketlenmiş bu ürünler de bu pozisyonda sınıflandırılırlar.

Ancak, bu Fasılda yer alan kurutulmuş meyvelerin bir veya daha fazlasının diğer Fasıllardaki bitki veya bitki parçacıkları ile veya diğer maddelerle (bir ya da daha fazla bitki ekstraktı gibi) olan karışımları bu pozisyon haricindedir (genellikle 21.06 pozisyonu). 

08.14 -    TURUNÇGİLLERİN VEYA KAVUNLARIN (KARPUZLAR DAHİL) KABUKLARI (TAZE, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ VEYA SALAMURADA, KÜKÜRTLÜ SU İÇİNDE VEYA DİĞER KORUYUCU ERİYİKLERİ İÇİNDE GEÇİCİ OLARAK KONSERVE EDİLMİŞ).

Daha ziyade yenilmek amacıyla kullanılan turunçgil meyve kabukları, portakal (acı veya Seville portakalları dahil), limon ve citrondur. Bu kabuklar esas itibariyle şekerli kabuk yapımında veya uçucu yağların çıkarılmasında kullanılırlar.
Toz haline getirilmiş kabuklar (11.06 pozisyonu) ve şekerli meyve kabukları bu pozisyon (20.06 pozisyonu) haricindedir.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire