10 Mart 2013 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

10 Mart 2013 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

10 Mart 2013 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 2. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, deneme süresi en çok kaç ay yapılabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 3. İşçi yaptığı fazla çalışma karşılığında fazla ücret talep etmeyip, dinlenme süresi isterse, bir saatlik fazla çalışmaya ne kadar dinlenme süresi verilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 4. Gaiplik kararı verilebilmesi için kişiden son haber alma tarihinden itibaren kaç yıldır haber alınamaması gerekir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 5. Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 6. Anonim ortaklığın esas sermeyesi en az ne kadar olmalıdır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 7. Devletin vergi alacaklarını silmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 8. Fatura yerine geçen belgeler VUK’na göre kaç yıl saklanmalıdır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelirdir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 11. İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılması sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanan kısa vadeli plan aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi personel bulma işlevini etkileyen unsurlardan biri değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 13. Hangisi henüz firmanın müşterisi olmayan ancak ürün ya da hizmetini alma niyeti ve mali gücü bulunan müşterileri ifade eder?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 14. Hangisi müşteri hizmeti doğrusu aynı zamanda lojistiğin doğrularından biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi talebe etki eden unsurlardan biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 16. Hangisi satış anlayışının odak noktasıdır?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 18. Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel prensiplerinden biri değildir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 20. Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 21. Sevk mektubun birinci nüshası kime teslim edilir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 23. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre tanımlanan suçlar ve kabahatler dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 24. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
 25. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 26. Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC3 Sınavı
 27. Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
 30. Hurda durumuna gelen araçların ne kadar bir süre içinde tescilinin silinmesi gerekmektedir.

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
 32. ADR’ye göre, Paketleme grubu I aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
 33. Aşağıdaki yükleme kurallarından hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
 34. Bakım onarım gideri ne tür bir maliyettir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 35. Sefer birim maliyeti hangi yolla bulunur?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
 36. İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 37. Asagidaki stok problemlerinden hangisi mevsimsel dalgalanmalar ile sonucu stok duzeyini etkiler ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi destek lojistik faaliyetlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Taşımacılık Politikaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir ?

  Konusu:
  Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 41. Aşağıdaki araç kategorilerinden hangisi römork ve yarı römorklara aittir ?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi ticari belge sayılmaz

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 43. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 44. M2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 türü yetki belgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle acentelik sözleşmesi yapabilirler?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 48. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadırlar?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire