10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY4 Belgesi ve ÜDY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Bir Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kanun metninde yer almıyorsa, ilgili Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
 2. İş Kanununa göre, işçinin ücret alacağına ilişkin zaman aşımı süresi kaç yıldır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 3. iş Kanununa göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde iş mahkemesinde dava açabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi ayni hak değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 5. Ticari Davalar hangi mahkemelerde görülür?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 6. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre mücbir sebep değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 7. Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilebilmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 8. Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi Mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin amaçları arasında yer almaz?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 11. Bir işin yapılabilmesi için gereken süre ve belirlenen süre içerisinde yapılması gereken üretim miktarının belirlenebildiği iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi E-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi)’nin sunduğu müşteri hizmetinin özelliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 13. Marka koruma, pazar payına odaklanma, kitlesellik,ürün ve hizmet standartları hangi kalite aşamasının unsurlarıdır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin belirlenen pazarlama amaçlarını gerçekleştirmek için belirledikleri uzun dönemli hareket biçimidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 16. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ,Yurtiçinde Nakliyat Ambarı İşletmeciliği yapacak firmanın alması gereken Yetki Belgesi hangisidir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 17. Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren sürece ne ad verilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
 18. Sevk mektubun birinci nüshası kime teslim edilir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 20. Toplam kalite yönetiminde Uygunluk unsurları hangi şıkta doğru gösterilmiştir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 22. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ithal eşyasının gümrüklenmiş değerinden ne anlaşılır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 23. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 24. Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC2 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebidir?

  Konusu:
  Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
 27. Kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
 28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
 29. "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
 30. Tehlikeli madde paketi üzerinde "Paketleme Grubu III ” ifadesi ne anlama gelir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
 31. Aşağıdaki yükleme kurallarından hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  18 Şubat 2012 SRC5 Sınavı
 32. Sefer birim maliyeti hangi yolla bulunur?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti değildir?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi tam zamanında stok yönetiminin faydalarından biri olamaz ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı bir işletmenin “lojistik çevresinde” bulunmaz?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi lojistik firmanın seçiminde göz önüne alınacak teknik unsurlardan değildir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi operasyon lojistiği kapsamındadır?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

  Konusu:
  Taşımacılık Politikaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi taşıma modları performans kriterlerinden değildir?

  Konusu:
  Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi “dolu bir kamyon yükü” anlamına gelmektedir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 41. Aracın gürültü seviyesi standardını gösteren ve çekici ve kamyon imalatçısı firmalar tarafından verilen belgenin adı nedir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi entegre taşımacılık kapsamına girmemektedir?

  Konusu:
  Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi N3 sınıfı bir aracı tanımlar ?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi ticari belge sayılmaz

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 45. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler ?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L1 türü yetki belgesi sahipleri en fazla ne kadar kiralık araç çalıştırabilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 49. G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 türü yetki belgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire