17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri teslim aldıkları eşyayı yurtiçi taşımalarda teslim aldıkları tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde teslim etmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak olanlar hangi tür yetki belgesini almak zorundadır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, N2 yetki belgesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır-?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 8. ADR' ye göre gazlar hangi tehlike sınıfında yer alır?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 9. Şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 10. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır haftalık istirahatini kullanmayan sürücü takip eden ikinci hafta kaç saat taşıt kullanabilir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “biyolojik risk” faktörlerinden birisi değildir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi "Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, v.b lojistik faaliyetlerdir" ifadesinin karşılığıdır?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 13. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 14. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 15. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 16. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 18. Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 19. Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 20. Bilgi işlem sürecinde işlenen malzemeye ne ad verilir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 21. Poliçenin yenilenmesi, aynı şartlarla yeni bir poliçe düzenlenmesi işlemine verilen ad nedir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 22. Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 23. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi harçların niteliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olaylardan değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku Açısından gelirin unsuru olarak kabul edilmez.

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi eğitiminin işlevlerinden değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yonetimi sistemi icerisindeki önleme maliyetlerinden birisidir

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesine yardımcı bilgilerden değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 30. Tacirler arasında,diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi feshetmek veya sözleşmeden vazgeçmek amacı ile yapılacak ihbar ve ihtarların geçerli olması için hangi şekil şartı geçerli değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 31. Defterlerin yanmış olması ve tacirin vesika almamış olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 32. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi tacirler açısından tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 33. İşletmelerin pazarlama yatırımlarında "en çok payı alan müşteri grubu" aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 34. İşletmenin Pazar bölümlendirmesine gitmediği ve hedef Pazar olarak herkesi belirlediği pazarlama stratejisi nedir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 35. Müşteri hizmet politikası geliştirilirken hangisi lojistik hizmetinde anahtar faktörlerden birisi olarak değerlendirilemez?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi "müşteriyi tutma” aşamalarından biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi nispi haklardan biridir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 38. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

  Konusu:
  Gümrük TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 39. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 40. İş Kanununa göre hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde çağrı üzerine çalıştırılan işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 41. İş Kanununa göre gece çalıştırılan işçiler en geç ne kadarlık bir sürede periyodik sağlık kontrolünden geçirilmelidir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 42. İş Kanununa göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi kaç gün içinde işe başlatmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 43. işinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 44. İşverence işçiye verilecek iş arama izni günde en az kaç saat olmalıdır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 45. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 46. Nakit akış tablosunun düzenlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 48. İki yatırım projesinin standart sapmaları aynı ise karar aşağıdakilerden hangisine göre verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 49. Ticari işletme ile ilgili konuların, tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları yönünden açıklanmasına hizmet eden sicil aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı
 50. Cumhurbaşkanı yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçeleri ile birlikte ne kadar süre içerisinde TBMM’ye geri gönderir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ODY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire