17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 3. Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taĢımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini kaç gün içinde faaliyette bulunduğu güzergâhlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 8. Karayolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  ODY3 2010-09-25
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 9. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 10. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 11. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 12. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 13. Trafikte geçiş hakkı ne demektir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 15. Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol veya tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren kaç iş günü içinde öder?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 16. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 17. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 18. "Verginin Tebliği” ne demektir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku Açısından gelirin unsuru olarak kabul edilmez.

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 20. Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi idaresi tarafından hesaplanması işlemine ne ad verilir ?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 21. Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin dolaysız yatırımı olarak sınıflandırılabilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde başarı sağlanması için gerekli olan koşullardan biri değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 24. Doğru, hızlı veya isabetli karar alma düzeyinde olan yönetim biçimine ne ad verilir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 25. Marka koruma, pazar payına odaklanma, kitlesellik,ürün ve hizmet standartları hangi kalite aşamasının unsurlarıdır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 26. Kalite çemberlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 27. Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilebilmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 28. Ticari işletmenin rehninde sözleşme yapıldıktan kaç gün sonra ticaret siciline tescil yapılmalıdır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 29. Tacirler arasında,diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi feshetmek veya sözleşmeden vazgeçmek amacı ile yapılacak ihbar ve ihtarların geçerli olması için hangi şekil şartı geçerli değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 30. Ticaret sicilinin incelenebilmesi hangi ilkenin sonucudur?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 31. Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeden fatura alan kişi, faturayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 32. Pazar araştırması planlamasında hangisi yapılmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı belirlerken gözönünde bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 34. Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda ya da değişik yerlerde ve değişik zamanlarda, pazarda uygulanan fiyata ne ad verilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim sürecine sağlamış olduğu katkılardan biri değildir ?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 38. Müşterinin katlandığı ödünleri azaltma çalışmalarından hangisi lojistik faaliyet kapsamında değerlendirilebilir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 39. İş ilişkisinin önceden anlaşılan bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumda yapılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 40. İş yerinde 2 yıl çalışmakta olan Kemal, işten çıkarılmak istenmektedir. İşveren, Kemal için yasal olarak hangi ihbar süresini kullanacaktır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 41. Bildirimsiz fesihte gösterilen durumun kanıtlanamaması ya da gerçek olmaması durumunda feshin hukukî durumu nedir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 42. Bireyin davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişmelere ne ad verilir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 43. Şirket içindeki tüm çalışanlar için yatay (uzmanlaşma) ve/veya dikey hareket olanağı yaratmayı hedefleyen insan kaynakları fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi risk faktörünü dikkate alan yöntemlerden değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 45. Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile karşılaştırılamaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 46. Hangisi fiil ehliyeti şartlarından biri değildir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi nispi haklardan biridir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 48. Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 49. Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı
 50. Bir Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kanun metninde yer almıyorsa, ilgili Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire