17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY4 Belgesi ve ÜDY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Tahakkuk esası hangi muhasebe temel kavramına dayanır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 2. Lojistik servis üretici firmalar aşağıdakilerden hangisine daha çok odaklanmalıdır ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri teslim aldıkları eşyayı iliçi taşımalarda teslim aldıkları tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde teslim etmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, H ve R türü yetki belgesi sahipleri; aşağıda belirtilen yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile anlaşma veya sözleşme yapamazlar?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 türü yetki belgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 8. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 10. Lojistik işletmelerinin tedarikçilerden gelen eşyaları tam zamanında üretim ortamına dahil etmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 11. Depolama süreçlerinde kullanılan araçlar, sistemler ile sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi temel depo içi operasyon süreçlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 13. ADR’nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 14. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir sürücü birinci hafta 52 saat taşıt kullanmıştır haftalık istirahatini kullanmayan sürücü takip eden ikinci hafta kaç saat taşıt kullanabilir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 15. AETR’ye göre, molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılır mı?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 16. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 17. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 18. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 19. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 20. Trafikte geçiş hakkı ne demektir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 22. Zıya ve hasardan dolayı mesul olması lazım gelen taşıyıcı tayin edilemediği takdirde hangi süreç takip edilmektedir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 23. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 24. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 SRC 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 25. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilmektedir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi “vergi cezalarından” biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 27. Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi tebliğin ilanla yapılacağı hallerden değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin temel amaçlarından biri değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi Toplam kalite yönetiminin sağladığı faydalardan değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 31. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 32. Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 33. Emre yazılı ödeme vaadine aşağıdakilerden hangisiyle ilgili hükümler uygulanır?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 34. Bir işletme, özellikleri birbirinden farklı birden çok pazara girecekse sistem yaklaşımına göre nasıl bir yol izlemelidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 35. Tüketicinin belirli bir ürünü ya da markayı satın almak istediğinde, sosyal etkileşim içinde bulunduğu kişilerin tercihlerine göre hareket etmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 36. İş analizi sürecinde toplanan bilgiler aşağıdaki alanların hangisinde kullanılmaz?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 37. Doğru, hızlı veya isabetli karar alma düzeyinde olan yönetim biçimine ne ad verilir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 38. Müşteri nezdinde firmanın saygınlık değeri yükseltilirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 39. Müşteri İlişkileri Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisi değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 40. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 41. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 42. Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarına ne isim verilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 43. İş yerinde 2 yıl çalışmakta olan Kemal, işten çıkarılmak istenmektedir. İşveren, Kemal için yasal olarak hangi ihbar süresini kullanacaktır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 44. İş Kanununa göre geçici iş ilişkisi en çok kaç defa yenilenebilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 45. Aşağıdakilerden hangisi kar dağıtım politikasının belirlenmesinde doğrudan etkili unsurlardan biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 46. Cari oranın hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY2 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz türlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 48. Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 49. Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı
 50. Bir Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kanun metninde yer almıyorsa, ilgili Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  17 Ekim 2015 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire