19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY3 Belgesi ve ÜDY3 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı Soruları ve Cevapları

19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 2. CMR Konvansiyonuna göre kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?

  Konusu:
  CMR Sözleşmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 3. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY3 2010-09-25
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 5. Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 6. Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 8. TIR Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  TIR Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 9. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  24 Mart 2012 SRC2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 10. Depolama süreçlerinde kullanılan araçlar, sistemler ile sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır ?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 13. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 14. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar ile ilgili olarak finansal kiralama sözleşmesinin süresinin bitmesi veya sözleşme bitim tarihinin uzatılmaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi sevk mektubunda yer alır?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 16. Petrol ürünleri, su kaynaklarına nasıl zarar verirler?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 17. iş Kanunu’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
 18. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
 19. İthalat ya da ihracat bilgilerine istinaden hazırlanan gümrük beyannamesinin, elektronik veri alış verişi (EDI) veya Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE ) sistemiyle onaylanmasına ne ad verilir ?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
 20. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkileri arasında değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
 22. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
 23. Kara, hava, deniz veya demiryolu gibi temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama vb. faaliyetleri de kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne ad verilir ?

  Konusu:
  Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
 24. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıda sayılan kurallardan hangisinin 1 yıl içinde 3 kez ihlal edilmesinden dolayı idari para cezasına maruz kalınması durumunda “mesleki saygınlık” kriteri kaybedilmiş olur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
 25. P2 yetki belgesi sahipleri, yurtiçi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
 27. ADR’ ye göre “taşıma evrak”ı ne işe yarar?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
 28. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
 29. G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) tanımlamalarından birisi değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
 31. İş Kanununa göre, işçinin ücret alacağına ilişkin zaman aşımı süresi kaç yıldır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  10 Mart 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 32. İş Kanunu’na göre, kaç yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
 33. Üç nüsha olarak düzenlenen sevk mektubunun ikinci nüshası kime verilir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi spot kredinin özelliklerinden değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
 36. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi gelir elde etmese de beyanname vermek zorundadır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından birisi değildir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre “mücbir sebep”in sonuçlarındandır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY4 Sınavı
 40. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 41. CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir ?

  Konusu:
  CMR Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
 42. ADR’ye göre; yanıcı katı maddeler, kendi kendine alev alabilen maddeler ve su ile temas ettiğinde alev alabilen gazlar kaçıncı tehlike sınıfıdır?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
 43. “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC2 Sınavı
 44. Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlanmış olduğu kaynakları gösteren mali tabloya ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 45. Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
 47. Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
 48. Aşağıdakilerden hangisi akreditifte taraf değildir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, C2 ve L2 yetki belgesi sahiplerinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY3 Sınavı
 50. “Eşya ve kargo taşımalarında; C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar ……… yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince ……… yaşından büyük olmaması şarttır.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 3 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire