24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

24 Aralık 2011 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. “Ticari alanda ve karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi” ifade eden kavram hangisidir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 4. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  24 Mart 2012 SRC2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
 5. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
 6. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
 7. Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 8. Devletin temel yetkilerinden olan yasama, yürütme ve yargının ayrı organlar tarafından kullanılması esasına ne ad verilir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 9. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY3 2010-09-25
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 10. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
 11. iş Kanununa göre "gece dönemi" en çok kaç saat sürer?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 12. Bildirimsiz fesihte gösterilen durumun kanıtlanamaması ya da gerçek olmaması durumunda feshin hukukî durumu nedir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 13. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi bir servet vergisi değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 15. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 16. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 17. işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 18. Kâr payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 19. Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ÜDY4 2010-12-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır ?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 24. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 25. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 29. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 31. Karayolu taşımacılığında parsiyel yüklemenin fiyatlandırılmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli değildir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 32. Aşağıdakilerden hangisi pazara girişte Avrupa Birliği’nin öngördüğü temel kriterlerden biri değildir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 33. Yarı-römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 34. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 35. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 37. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
 38. ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
 39. K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
 40. Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
 41. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC4 Sınavı
 42. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
 43. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
 44. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
 45. M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 46. Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 47. Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, “60” numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC4 Sınavı
 48. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisinden muaftır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 49. Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 50. İş akdini, istisna ve vekâlet akitlerinden ayıran unsur nedir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire