24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

24 Aralık 2011 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Bir tacirin yaptığı sözleşme aşağıdaki hallerden hangisinde kendisi lehine hak doğurmaz?

  Konusu:
  MÜKERRER SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
 2. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC2 Sınavı
 4. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
 5. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
 6. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
 7. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
 8. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
 9. Kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
 10. Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 11. "Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa, iş Kanunu'nda düzenlenen süreler içinde bildirilmesi gerekir." Aşağıdakilerden hangisi süreli fesih bakımından doğru değildir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
 12. Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe ne ad verilir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
 13. Vergi muafiyeti nedir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
 14. işletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 15. Kâr payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 16. Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna konu edilebilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
 17. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerinden değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır ?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 21. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 23. Bir işletmede insan kaynakları sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
 27. Karayolu taşımacılığında parsiyel yüklemenin fiyatlandırılmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli değildir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
 29. Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 31. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 32. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 33. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi gelir elde etmese de beyanname vermek zorundadır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 36. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 37. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
 38. Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 39. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre “mücbir sebep”in sonuçlarındandır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 41. Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

  Konusu:
  Güvenli Sürüş Teknikleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
 42. ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
 43. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
 44. iş Kanununa göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde iş mahkemesinde dava açabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 45. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 47. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
 48. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
 49. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire