24 Mart 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24 Mart 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

24 Mart 2012 ODY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının yasal sorumluluklarından değildir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 3. İş güvencesi kapsamında, geçersiz feshe bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiye ödemesi gereken tutardır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
 5. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 6. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 7. Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olaylardan değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetim fonksiyonlarından birisi değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli finansman kaynaklarından biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 11. Üç nüsha olarak düzenlenen sevk mektubunun ikinci nüshası kime verilir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı stratejinin unsurlarından birisi değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 13. Müşteri ilişkilerinde “temas anı” aşağıdaki açıklamaların hangisinde doğru olarak açıklanmaktadır ?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı belirlerken gözönünde bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 15. Pazarlamayı etkilemeyen makro çevre faktörleri nelerdir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kalitenin getirileri arasında yer almaktadır?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 17. “Yetkinlikler, kişinin işinde yüksek ve etkin bir performans göstermesini sağlayan temel özellikleridir ve davranışlar yoluyla ortaya konmaktadır.” Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin bilimsel tanımında yer almamaktadır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 18. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
 19. Taşıması yapılan eşyaların cinsi, eşya adedi, koli adedi veya diğer ambalaj miktarlarını belirten belge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 20. Taşıma senetleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  CMR Sözleşmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sözleşmelerinin avantajlarından değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 22. Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık ne kadardır ?

  Konusu:
  Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
 23. ADR’ye göre, Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfını ifade etmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 24. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
 25. Bir işletmede insan kaynakları sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 26. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
 27. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; M2 yetki belgesi almak için başvuranların, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC4 Sınavı
 29. Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtların kazaya uğraması, yanması müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişkliğin meyadana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler ?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 30. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
 31. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
 32. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
 33. G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 34. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 35. Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
 36. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilânçonun aktifi için doğru bir önermedir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 37. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
 38. Mal veya hizmet dış satımından doğan alacakların bir banka yada bu konuda uzmanlaşmış bir finans kurumu tarafından satın alınması hangi finansal tekniği tanımlamaktadır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 39. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kalemi değildir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
 41. Satış ve pazarlama iş akış yapısında hedef müşterileri belirleyen birim aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
 42. iş Kanununa göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde iş mahkemesinde dava açabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 43. Aşağıdakilerden hangisi sevk mektubunda yer alır?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
 44. Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
 45. Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 46. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları planlaması amaçlarındandır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
 47. Standart personel seçim sürecinde reddedilme hangi aşamada gerçekleşmez?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
 48. ADR’ ye göre “taşıma evrak”ı ne işe yarar?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
 49. “Eşya ve kargo taşımalarında; C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar ……… yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince ……… yaşından büyük olmaması şarttır.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 50. Deneme süreli iş sözleşme süresi en fazla kaç ay yapılabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire