24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

24 Mart 2012 ÜDY2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
 2. Taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
 3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 5. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 6. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 7. Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne şekilde ifade edilir ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 8. Türkiye’de ikamet etmeyen ancak kazancını Türkiye’de elde eden kişilerin mükellefiyeti nedir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 9. Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden uygulanan tarhiyat aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde başarı için gerekli olan temel faktörlerden biri değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi süreç analizinin amacıdır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 13. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan birisidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 16. Pazar araştırması planlamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
 17. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 18. Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) tanımlamalarından birisi değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 20. Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 21. Deneme süreli iş sözleşme süresi en fazla kaç ay yapılabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 22. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 23. Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerdeıı hangisidir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC4 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi Nakit Oranı'nı gösterir ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
 25. Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
 26. İş Kanunu’na göre, çalışma süreleri ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
 27. Mal veya hizmet dış satımından doğan alacakların bir banka yada bu konuda uzmanlaşmış bir finans kurumu tarafından satın alınması hangi finansal tekniği tanımlamaktadır?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 28. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 29. “Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
 30. Bir hukuk düzeninde mevcut olan normlar, dağınık hâlde ve rastgele değil, hiyerarşik bir düzendedir ve bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
 31. Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan “sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren …………. yıl ve her halde zarara neden olan olay tarihinden itibaren ……….. yıl sonra zamanaşımına uğrar. Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
 32. Yönetimin temel fonksiyonları açısından bakıldığında, insan davranışlarını temel alan ve çalışanların daha yüksek performansla çalışmasını hedefleyen yönetim fonksiyonu hangisidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 33. Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

  Konusu:
  Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları planlaması amaçlarındandır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
 35. Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 36. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 37. D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 38. Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 39. Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 41. Vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairelerince hesaplanmasını ifade eden idari işleme ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir.

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 43. Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY1 2010-12-25
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 44. Hakkın senede bağlı olduğu, senetsiz devredilemediği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemediği senetlere ne ad verilir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 45. ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 46. Kaburga kemikleri kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkuk etmesi anlamına gelir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 48. Ticari işletme devrinde devredenin vadesi gelmemiş borçlardan sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 49. İş hukukunda niteliği itibarıyla 30 günden fazla süren işlere ne ad verilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin koşullarından biri değildir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire