24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY4 Belgesi ve ÜDY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

24 Mart 2012 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
 2. Cumhurbaşkanına kim vekâlet eder?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 3. Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
 4. iş Kanununa göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde iş mahkemesinde dava açabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 5. Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
 6. Aşağıdakilerden hangisi orta ve uzun vadeli finansal tahmin yöntemlerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi sevk mektubunda yer alır?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
 8. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışında odak noktasıdır?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY2 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
 9. Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetimine yönelmeye etki eden dış nedenler arasında değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz ?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 11. Depolama süreçlerinde kullanılan araçlar, sistemler ile sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi taşıma tipinin belirlenmesindeki pazar bağlantılı faktörlerden birisidir?

  Konusu:
  Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
 13. “Olumsuz eylemler müşteri ile kurum arasında ilişkilerin kısa sürede sona ermesine neden olur.” Aşağıdakilerden hangisi olumsuz eylemlerden biridir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sözleşmelerinin avantajlarından değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 15. ADR’ye göre, Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfını ifade etmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC5 Sınavı
 16. "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)ye göre takograf kayıtlarının saklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
 17. Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 18. Gerçek kişi, tacir sıfatını hangi halde kazanır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) tanımlamalarından birisi değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 20. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Bu durumu en geç kaç iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
 21. Yönetimin temel fonksiyonları açısından bakıldığında, insan davranışlarını temel alan ve çalışanların daha yüksek performansla çalışmasını hedefleyen yönetim fonksiyonu hangisidir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi süreç analizinin ilk aşamasıdır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 24. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 25. Deneme süreli iş sözleşme süresi en fazla kaç ay yapılabilir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 26. İş Kanunu’na göre, çalışma süreleri ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 27. Bir hukuk düzeninde mevcut olan normlar, dağınık hâlde ve rastgele değil, hiyerarşik bir düzendedir ve bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 28. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi pişmanlık uygulamasından yararlanmanın koşullarından biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 30. Ticari işletme devrinde devredenin vadesi gelmemiş borçlardan sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 31. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
 32. G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
 33. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilânçonun aktifi için doğru bir önermedir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
 35. Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları planlaması amaçlarındandır?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 37. “Eşya ve kargo taşımalarında; C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar ……… yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince ……… yaşından büyük olmaması şarttır.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 38. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 39. Vergi uyuşmazlıkları nedeni ile vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıklarla uğraşan vergi hukuku kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 40. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 41. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan Kryo kabı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 42. I - Araçla ilgili bilgilere erişim.
  II - Sürücü denetiminin sağlanması.
  III - Personelin eğitilmesi.
  IV - internetten araç izleme.
  Yukarıdakilerden hangileri "Mobil izleme Sistemi"nin faydalarındandır?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 43. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?

  Konusu:
  İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 SRC1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 44. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 45. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 46. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin sağladığı yararlardan biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 48. Müşteri ilişkilerinde “temas anı” aşağıdaki açıklamaların hangisinde doğru olarak açıklanmaktadır ?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 49. Müşterinin sahip olduğu ürünün tamir veya hata nedeni ile değiştirilmesi için üretici şirkete geri gönderildiği, tamir edilmiş veya değiştirilmiş ürünlerin müşteriye tekrar iletilmesiyle tamamlanan lojistik faaliyete ne ad verilir ?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 50. Kurum ile bayi/acente veya bölge müdürlükleri gibi temsilcilikler arasında veri akışının özel bir güvenlik tüneli üzerinden sağlanması servisine ne ad verilir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire