25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY4 Belgesi ve ÜDY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

25 Eylül 2010 ÜDY4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde işaretidir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
 2. İki ilk yardımcı kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacak ise, sırayla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 3. Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 5. P2 yetki belgesi sahipleri yurtiçi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde hangi yetki belgesi sahibinin taşıtlarını da kullanabilirler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
 6. Hangi tehlikeli madde ile yüklü olan paketler taşınmaya alınamaz?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
 7. Sabit sıcaklık gerektiren ve eşya taşımacılığında kullanılan konteyner tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 8. Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 9. Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
 10. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  24 Mart 2012 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 12. Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
 13. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 14. İş Kanununa göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi kaç gün içinde işe başlatmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 16. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 17. Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 18. CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir?

  Konusu:
  CMR Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
 19. Sigortacılar, CMR konvansiyonuna göre, tazminat ödeme miktarı belirlenirken kullandıkları 8.33 SDR hesaplamasında malın hangi özelliğini dikkate alırlar?

  Konusu:
  CMR Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
 20. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 23. Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
 24. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ÜDY4 2010-12-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 25. Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 27. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

  Konusu:
  Ticari Belgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 29. Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi türü hangisidir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
 30. Ürünün hasar görmemesi, bozuImaması, sağlıklı olarak korunması ve tüketiciyle iletişim kurulması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 31. “Yakıt maliyeti” aşağıdaki hangi maliyet türündendir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
 32. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 33. Sigortanın hangi şartlarda yapıldığını ve sigortanın başladığını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 34. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan bir vergi türüdür?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 35. Bilançonun işletmenin varlıklarını gösteren bölümüne ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-09-25
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 36. İşletmenin kısa vadeli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 37. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
 38. İşletmelerde gerekli olan fonların sağlanmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
 39. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 40. Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 41. Sigortalı tarafından ödenen her türlü vergiler dahil primler toplamına ne denir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku açısından vergi borcunu sona erdiren nedenlerden değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 43. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; taşımacının sorumluluk ve yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
 44. Karayolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?

  Konusu:
  Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  ODY3 2010-09-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
 45. Ticaret Kanununa göre ulusal taşımalarda taşımanın durdurulması veya sefere hiç başlanamamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
 46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
 47. Hangi taşıtlar Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
 48. Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeye ne denir?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
 49. Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Ulaştırma Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 50. Hangi tehlikeli maddeler 4.3 sınıfına aittir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire