28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

ODY4 Belgesi ve ODY4 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Hangisi Kamu Hukuku dalları arasında yer alır?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 2. Cumhurbaşkanı, aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderemez?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 3. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz türlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli projelerin finansmanında kullanılmaz?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi bir kısa vadeli yabancı kaynak kalemi değildir

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 6. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonlardaki İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünün üstlenmesi gereken işlevlerden birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 7. İş Kanununa göre nitelikleri bakımından kaç iş gününden fazla süren işlere “süreli iş” denir?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 8. Gece çalışan işçiler en geç ne kadar zamanda bir sağlık kontrolünden geçirilmelidirler?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
 9. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 10. Sahipsiz gayrimenkuller üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatminini ölçmede yararlanılan işletme verileri arasında değerlendirilemez?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin pazarlama faaliyetlerine sağladığı temel katkılardan biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 13. İşletmelerin pazarlama yatırımlarında "en çok payı alan müşteri grubu" aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 14. Pazarlama problemlerinin teşhisi ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin sistematik ve objektif olarak toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması faaliyetlerine ne ad verilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarını tam olarak ele almaktadır? I-Gelir Sağlamayı Hedef Tutma
  II-Devamlılık
  III-Belli bir çapı aşma

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 16. Ticari işletmeyi devreden kimsenin devrin tescil ve ilanından sonraki borç ve yükümlülüklerinden dolayı devir alanla birlikte kaç yıl süreyle zincirleme sorumludur?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 17. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 18. Ticari işletmenin rehninde sözleşme yapıldıktan kaç gün sonra ticaret siciline tescil yapılmalıdır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönteminin temel unsurları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatmininin arttırılmasına yardımcı olan insan odaklı bir yöntemdir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisi tarh usullerinden biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 22. Vergi Usul Kanuna göre "matrah” ne demektir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 23. Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle verginin zamanında ve tam olarak tahakkuk ettirilmemesine ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 24. ikmalen vergi tarhı aşağıdakilerden hangisi üzerinden yapılır?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 25. Yükün teslim yerine varışından önce taşımaya sevk mektubunda belirtilen şekilde devam etmek imkansızsa veya teslim yerine varışından sonra teslim edilemiyorsa taşımacının alabileceği önlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 26. Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 27. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 28. Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi "trafik kazasında" asli kusur sebebi sayılır?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi aracın teknik açıdan uygunluğunu bozmaz?

  Konusu:
  Teknik Standartlar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 31. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
 32. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
 33. Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
 34. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Güzergah ve Geçiş Belgeleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 35. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
 36. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar kiralık araç kullanamaz?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 37. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 41. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?

  Konusu:
  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
 42. işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 43. İşletmenin kısa vadeli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
 44. ADR' ye göre gazlar hangi tehlike sınıfında yer alır?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
 45. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
 46. AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
 48. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerin içinde yer almaz?

  Konusu:
  Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
 49. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 50. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire