28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY2 Belgesi ve ÜDY2 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun Resmi Gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 2. Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
 3. Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

  Konusu:
  İletişim Teknolojiler
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
 4. Eksik bilgilendirme nedeniyle finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan maliyete ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 5. Bir işletmenin finansmanında kullanılan borç ve özsermaye bileşimine ne denir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
 6. İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılması sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanan kısa vadeli plan aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 7. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
 8. Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 4 Sınavı
 9. Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY1 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 10. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 11. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz ?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde, mevcut personelin sayı ve nitelik olarak yapısını ortaya koyar ?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı belirlerken gözönünde bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
 15. İş Kanununa göre, çalışma süresi altı ay ile 1,5 yıl arasında olan çalıGanlar için iş sözleşmesi, bildirimin yapılmasından ne kadarlık bir süre sonra fesih edilmiş olur?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
 16. iş Kanununa göre "gece dönemi" en çok kaç saat sürer?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
 18. Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 19. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından biri değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
 21. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 22. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi “tutundurma” faktörleri arasında değildir ?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
 24. Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda ya da değişik yerlerde ve değişik zamanlarda, pazarda uygulanan fiyata ne ad verilir?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 25. Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  ODY3 2010-09-25
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
 26. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  ÜDY1 2010-12-25
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
 28. Ticaret hukukuna göre, taraflardan biri için ticarî iş niteliğinde olan işler, hangi halde karşı taraf için de ticarî sayılır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
 29. İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 30. Sigorta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 31. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapıların bulunduğu ile ve çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 32. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
 33. Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
 34. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
 35. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
 36. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Bu durumu en geç kaç iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
 37. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak D1 yetki belgesi sahiplerinden 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanların tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri yurtiçi taşıma hat sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 38. Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Eylül 2010 SRC 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsler ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamazlar?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, F türü yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 42. Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi tebliğin ilanla yapılacağı hallerden değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
 43. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmezse aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
 44. Vergi hukukuna göre, işe başlamanın zamanında bildirilmemesi hangi cezayı gerektirir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
 45. Vergi süreci ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
 46. Vergi uyuşmazlıkları nedeni ile vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıklarla uğraşan vergi hukuku kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY2 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
 47. Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 2010-09-25
  ODY3 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
 48. Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan eylemlerin uygulanması sürecine ne ad verilir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
 49. Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

  Konusu:
  Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  10 Mart 2013 ÜDY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 50. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire